Geplaatst

De fractie van D66 Tilburg geeft hierbij aan welke overwegingen tot het afwijzende standpunt inzake de Mall geleid hebben.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de haalbaarheid van de Mall getoetst aan in totaal 14 criteria. Deze voorwaarden hebben voor de D66-fractie niet allemaal een gelijk belang en zijn vaak samen onder één noemer te vangen. De D66-fractie heeft haar standpunt dan ook uitgesplitst in de volgende 7 thema’s:

– Complementariteit;

– Gevolgen bestaande detailhandelstructuur;

– Economische crisis;

– Focus op Binnenstad, Piushaven, Spoorzone e.d.;

– Verkeer en luchtkwaliteit;

– Natuur en milieu;

– Financiering.

De D66-fractie wil vooropstellen dat zij het concept van een Mall ook in Nederland mogelijk acht. De vraag die nu beantwoord moet worden is:

Of de Mall in deze vorm en omvang, op deze locatie en in de huidige economische tijden verantwoord is?

De D66-fractie ziet te veel onzekerheden inzake de Mall, want:

(1) het is de vraag of het college de complementariteit juridisch kan verankeren;

(2) de Mall zal een grote aantasting vormen van de bestaande detailhandelstructuur, bovendien is het flankerend beleid niet voldoende uitgewerkt;

(3) de Mall is in het huidige economisch klimaat geen goed initiatief;

(4) het risico is groot dat de focus verdwijnt op grote projecten in de binnenstad;

(5) er zijn veel twijfels over de voorgelegde rapportages over verkeer en luchtkwaliteit;

(6) het vormt een aantasting van de aanwezige natuur en betreft een vergroting van de milieubelasting;

(7) de gemeente kan uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen voor de noodzakelijke maatregelen vanwege het ontbreken van de nodige financiering daartoe van de ontwikkelaar.

Onze eindconclusie is dan ook dat het collegestandpunt dat de Mall haalbaar is, zeker voor meer discussie vatbaar is, te veel onzekerheden bevat en grote risico’s bevat op negatieve effecten voor Tilburg.

De D66-fractie is dus tegen de Mall en adviseert NEE te stemmen bij het referendum van 4 juni aanstaande. Daarbij is de D66-fractie van mening dat het referendum door de PvdA, SP en VVD wordt misbruikt om de scheuring in de coalitie te camoufleren en dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het instrument van het referendum.

Nu zijn de burgers aan het woord. Wat ons betreft "JA voor Europa, NEE tegen de Mall".

Tilburg, april 2009

Namens de D66-fractie,

Ben Besselink

Ruud van Esch

Peter van Gool

Bram Keijsers

 

Reacties

5 reacties op “Standpunt over de Mall”

 1. ilburg Theo avatar
  ilburg Theo

  Het duurt wat langer maar dan heb je ook wat. Proficiat Ruud, dat jullie ook gaan proberen het licht wat langer te laten branden in de centra's van Tilburg en ommelanden.
  groetjes,
  Theo

 2. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  wat mij betreft nee tegen europa en nee tegen de mall.

 3. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Ik lees vandaag een paginagroote advertentie in het Brabants Dagblad.

  Klinkt ook niet slecht die argumenten en uitleg.
  Hier wordt tenminste werk gemaakt van infovoorziening.

  Waar is die uitleg van de gemeente Tilburg zelf ?

 4. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  heey als er geen reacties op mogen heeft het voor jullie ook geen zin om politiek te voeren.
  je scoort geen punten zo, of toch wel?

 5. Berend de Vries avatar
  Berend de Vries

  Het volledige fractiestandpunt is beschikbaar via de D66 Tilburg website. Zie: stan Mall