Geplaatst

ER KOMT EEN ARTIEST BIJ DE GEMEENTE

Dat zou de titel van het enquêterapport van de commissie Groten kunnen zijn. Want wat gebeurde er allemaal niet in het dorpse Tilburg?

Onderstaande tekst is voor een deel uitgesproken in de eerste termijn van het raadsdebat.

Begin 2007 loopt een beginnend artiest langs het Midi-theater. Hij wil dat graag hebben maar heeft geen geld. Zelfs de DSB zou hem geen woekerpolis hebben gegeven op dit onderpand en zeer onzekere inkomsten in de toekomst. Hoe krijg ik de gemeente zo ver dat zij het pand wil kopen, verbouwen en voor een zacht prijsje aan mij wil verhuren, zal hij gedacht hebben?

Het idee van een laagdrempelig theater slaat direct aan. Want de gemeente heeft geen zin in een schoenenwinkel. Of nog meer appartementen. Of een Amerikaans Hard Rock Café zoals ik vorig jaar bij de begrotingsbehandeling al zei.

En deze artiest heeft een grote toekomst voor zich. Hij gaat dat jaar optreden in Symphonica in Rosso van The Entertainment Groep met Paul de Leeuw. De naam van dat bedrijf komt in de stukken van de enquête ook weer terug.

En zo start de soap die nu nog steeds voortduurt. Alweer meer dan 2 jaar onafgebroken.

Laat ik voorop stellen dat D66 heel positief staat tegenover initiatieven vanuit de onderwijsinstellingen, de theaters en de lokale ondernemers. Maar die samenwerking is er pas later op een concrete manier aan verbonden. Dit voorstel stak helaas niet goed in elkaar.

De burgemeester ziet desondanks veel in het idee. Het past bij de transformatie van de oude Textielstad naar een provinciestad met allure. We moeten wel snel handelen want in Hilversum heeft nog niemand nee gezegd en de raad moet maar voor de kerst van 2007 instemmen met het plan. Er werden door de raad echter in december 2007 voorwaarden aan verbonden, zoals een goed businessplan. Nou dan helpt de gemeente toch even een handje. We mogen het idee niet verliezen aan andere steden, Breda of Den Bosch….

Burgemeester Vreeman werpt zich op als coach van de verantwoordelijke wethouder (eerst Jansen, daarna Backx en nu ook bij Horn?). Er worden geen alternatieven uitgewerkt of harde garanties verkregen. Toch wordt het na de collegeonderhandelingen zelfs een prestige van de PvdA. Waarom zo vasthouden aan dit idee? En kost wat kost? Met een door henzelf opgelegde druk. Staat niet in het nieuwste collegeprogram een passage over het serieus nemen van de raad?

De verantwoordelijke wethouder en de burgemeester gaan er in juni 2008 helemaal voor. De initiatiefnemer mag niet meer stoppen, we passen gewoon het contract even aan. De aannemers moeten niet zeuren. Tilburg heeft altijd op het einde van het jaar geld over, althans toen we Essent nog hadden en de economische crisis nog niet bestond. En anders geven we ze toch een bouwclaim. Zie de brief van secretaris Derks van september 2008. Van de € 1 miljoen overschrijding weten zij wel een mooi verhaal te maken. Moet ik nog meer zeggen? Heeft dit gewoon te maken met de huidige bestuurscultuur van de PvdA? Niet meer loslaten als je beet hebt, he. Vraag aan wethouder Van den Hout: hoe hebben de andere collegeleden u tijdens de bewuste vergadering overtuigd om de fractievoorzitters onwetend te laten?

Dit dossier kent alleen maar verliezers. Er is veel belastinggeld verspilt. Niemand vindt het nog vreemd dat er drie wethouders op zijn afgetreden. En terecht heeft D66 het initiatief genomen tot een raadsenquête waardoor de hoofdrolspelers onder ede verhoord konden worden. Dat moet nu een zuiverende werking hebben.

Ik heb deze zomer een paar keer met mijn oren staan klapperen. De burgemeester vindt dat hij handelde in het belang van de stad door het college en de raad niet of beperkt in te lichten over de gebeurtenissen, dan wel dit advies gaf hij aan de verantwoordelijke wethouder. En de context? Met de artiest bij hem thuis op de bank. Met een dvd van Symphonica in Rosso op de achtergrond voor de sfeer?

Een perfecte seizoensafsluiting van deze jaargang 2007-2008.

De enquêtecommissie stelt unaniem in de conclusies vast dat het inderdaad zo gegaan is. Nog eens mijn ogen uitgewreven. Ja, het staat er zonder enig voorbehoud. Dat roept bij mij de vraag op of de burgemeester vindt dat hij geen politieke doodzonde kan maken omdat hij benoemd is? Dan is hij bij mij aan het verkeerde adres. Hem treft ook schuld naast wethouder Backx die zijn verantwoordelijkheid nam. Zoals secretaris Derks het zo mooi formuleerde: beide nemen de bestuurlijke verantwoordelijkheid. En daar hou ik nu de burgemeester dan aan. Het vertrouwen is door hem zelf onherstelbaar geschonden. En hij heeft er geen spijt van gehad. In het belang van die oude Textielstad, die comeback City.

En komt er daarmee een einde aan de Midi ellende? Kan dit college de eindstreep halen in maart 2010 en kan wethouder Horn met Theaters Tilburg redden wat er te redden valt? Ik denk dat we volgend jaar nog wel eens over het verloop van de doorstart gaan debatteren. Ook de jaargang 2008-2009 is nu al zeer gedenkwaardig.

D66 wil graag weten wat de gemeente voor de toekomst hiervan heeft geleerd? Stel er komt weer een artiest bij de gemeente? Ligt er dan al een draaiboek klaar? Met eisen van zorgvuldig handelen bedoel ik dan. En hoe zit het met afspraken over de invulling van de collegiale verantwoordelijkheid van het college? Wethouder Hamming weet dat dit bestaat maar is voor de enquêtecommissie wel vergeten wat er precies is besproken…

Tenslotte een citaat van Frank de Grave in de NRC van 8 oktober 2009, twee weken geleden. Hij zet zich terecht af tegen de afrekencultuur. Laat de bestuurders ook risico’s nemen, zo stelt hij. Maar dan komt het: "Laat er geen misverstand over bestaan: onderzoeken achteraf zijn noodzakelijk, nuttig en goed. Zij dienen voor de publieke verantwoording en voor het leren van lessen voor de toekomst. Falende bestuurders moeten worden aangepakt. Maar wat falen is, vraagt nuance: falen is het onjuiste of onvolledige informatie geven aan parlement of gemeenteraad." Aanpakken betekent wat mij betreft einde oefening!