Geplaatst

Van Mall en Rekenkamer tot Sporthogeschool en Begroting van 2009.

Mall en Rekenkamer

Besluiten tot minimale en maximale transparantie tijdens dezelfde vergadering van de raad in oktober. Wellicht kan over enkele jaren de nieuwe onafhankelijke Rekenkamer van Tilburg een onderzoek doen naar de wijze waarop het college in 2009 besluit over het haalbaarheidsonderzoek naar de Mall. De raad is nu buiten spel gezet. Toch heeft D66 voor het vervolg gestemd omdat de procedure niet voor de inhoud van het voorstel mag komen te staan. De Mall kan de bevolking kansen bieden en de gemeente mag dat verder onderzoeken. We zijn erg benieuwd naar het referendum dat de opkomst van de verkiezingen voor het Europees Parlement tot ongekend grote hoogte zal laten stijgen. De Rekenkamer zal de raadsleden mooie rapporten gaan aanbieden en dat zal hun controlerende taak versterken, waardoor de besluiten in het juiste perspectief komen met het doel om er lering uit te trekken voor de toekomst. Dat worden nog mooie jaren.

Sporthogeschool/Spraakverwarring over achteruit roeien

Op het terrein van het Hoger Onderwijs roeien we met het mogelijke vertrek van de Fontys Sporthogeschool achteruit. Jawel, de beweging achterwaarts noemt men strijken (vooruit roeien noemt men halen). Kennelijk weet de fractie van GroenLinks niet veel van de roeisport… En deze coalitie niet voldoende van de noodzaak om de onderwijsinstellingen aan de stad te binden. De nota Hoger Onderwijs was hoopgevend, maar er is nog geen standpunt van de provincie ontlokt dat Tilburg moet uitgroeien tot de Onderwijsstad van heel Brabant! Breda, Den Bosch en ook Eindhoven hebben al andere pijlers op hun boog.

Moties en amendementen

De verschillende fracties hebben veel onschuldige voorstellen gedaan die gemakkelijk door een meerderheid gesteund konden worden. En vervolgens gaan ze zich allemaal op de borst kloppen, de coalitiepartijen niet uitgezonderd. De Tilburgse politiek wordt hierdoor steeds merkwaardiger en meer onvoorspelbaar. Een schorsing over de motie van de autovrije zondag waarbij het moeizame compromis met de VVD eerst niet en dan wel gesteund wordt door de volledige coalitie. Geen nieuwe discussie over de procedure voor de komst van de Mall, wel over de ontwikkeling van de binnenstad en de Reeshof. D66 heeft met GL een aangenomen motie ingediend om de bedrijvigheid in de (oude) stadswijken te bevorderen door aan te sluiten bij de landelijke initiatieven van het ministerie van Economische Zaken. Ook zijn we sterk voorstander van minder regels en betere handhaving van de regels die overblijven. Verder willen we zo langzamerhand ons voorstel van een vmbo-school in de Reeshof gerealiseerd zien.

Midi-theater

Even minder in de belangstelling van de politieke waan van de dag en op weg naar de opening in januari. D66 is kritisch geweest in de planfase maar vindt het nu de hoogste tijd om het drietal Joris, Arijan en Linda veel succes te wensen met de exploitatie. Het is weliswaar geen Hard Rock café maar het 10-jarig jubileum van 013 heeft me duidelijk gemaakt dat beide podiums complementair zullen zijn.

Reacties

8 reacties op “Opvallende zaken in de gemeenteraad van de laatste weken”

 1. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Ha Ruud, de opmerking over het roeien: jij gebruikte de metafoor ''achteruit roeien'' waarop mijn fractiegenoot zei: ''dat doen ze altijd….'' (hij bedoelde daarmee roeiers…)

 2. Paulus Oerlemans avatar
  Paulus Oerlemans

  Ha Ruud,

  Over het vertrek van de sporthogeschool zijn we het roerend (roeiend) met elkaar eens. Dat is een zwaar verlies voor de stad.
  Mijn opmerking over dat roeien altijd achteruit gaat, was een grapje. Ik dacht dat je dat wel begreep.

  Groetjes, Paulus.

 3. jan van esch avatar
  jan van esch

  Ja Ruud, een biertje kan verhelderend werken.

 4. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Jammer dat er bij zon gewogen stuk niets wordt geschreven! Ga zo door Ruud!

 5. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ipv die dure vette investeringen waar hier nu zo over geroemd wordt, kunnen ze beter eens aan andere investeringen denken.
  zoals een opvang tehuis voor kinderen, die nu opgesloten zitten in de hijacker[jeugd gevangenis].
  die daar helemaal niet thuis horen, zeer jonge kinderen waarvan de ouders het niet om een of andere reden op kunnen brengen om het zelf te doen.
  het zijn kinderen die de dupe zijn van deze versloeberde maatschappij.

  denk hier eens over na als gemeente bestuur! [ipv adje of de mall]

 6. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  willen jullie een investering doen waar je nou echt naam mee kunt halen?
  investeer dan eens in de toekomst van kinderen die nu opgesloten zitten in een jeugdgevangenis, in afwachting op een gezins vervangend tehuis.
  juist omdat er te weinig pleeggezinnen zijn, is dit broodnodig.
  het gaat hier om nog heel jonge kinderen, moet je je voorstellen opgesloten net beesten.

  discussier hier eens over.
  dat zijn toch ook dingen waarmee tilburg op de kaart mag komen!

 7. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Ruud

  'Een schorsing over de motie van de autovrije zondag waarbij het moeizame compromis met de VVD eerst niet en dan wel gesteund wordt door de volledige coalitie.', schrijf je.

  Mag ik je er op wijzen dat die schorsing niet nodig zou zijn geweest als D66 als medeinitatiefnemer van de autovrije zondag de rug recht had gehouden en achter de autovrije zondag was blijven staan ? Er was al enkele jaren een meerderheid met SP, GL, PvdA en D66.Nog voordat de evaluatie van de editie 2008 inhoudelijk is besproken gaat D66 heulen met het CDA om de autovrije zondag de nek om te draaien. Doordat D66 zich aansloot bij het amendement dat CDA indiende was die meerderheid voor een autovrije zondag verdwenen.En het standpunt van de VVD aangaande autovrije zondag in het verleden kennende leidt het natuurlijk geen twijfel dat (een soort van )autovrije zondag met kunst en vliegwerk tot stand is gekomen. Het zij zo.

  Merkwaardig dat je over autovrije zondag nog iets wil roepen: want D66 had de sleutel voor de autovrije zondag in handen en heeft die willens en wetens in de put geworpen.
  D66 heeft slappe knie

 8. Peter v Gool avatar
  Peter v Gool

  Beste Tine,

  idd de kracht van D66 is dat wij niet angstvallig vasthouden aan bepaalde idee