Geplaatst

Wat heeft D66 Tilburg bereikt?

Het grote nieuws van de afgelopen maand was toch wel de definitieve komst van de vmbo-school in de Reeshof. Dit succes kan op het conto van D66 worden gezet. Politiek bedrijven is ook keuzes maken en op prioriteiten inzetten. Uiteindelijk zijn er meerdere partijen nodig om resultaten te bereiken maar het is de kunst om met initiatieven of nadrukken op bepaalde beleidsdoelen het een en ander voor elkaar te brengen. Deze raadsperiode is dat voor D66 zelfs met 1 raadszetel goed gelukt, al zeg ik het zelf.

Velen hebben het reclamespotje van de PvdA op de lokale tv wel gezien. De politiek leider somt hierin op wat de PvdA voor Tilburg heeft bereikt: (bijna) gratis openbaar vervoer, groei van de werkgelegenheid (dan moet je wel voor de mall zijn), betere wijken en goede sportvoorzieningen. Overigens wilde D66 een tarief van 50 eurocent per rit in de bus. Via de proeven met gratis openbaar vervoer is het huidige tarief van 33 eurocent (ouderen en kinderen) en 66 eurocent heel dicht bij ons doel. In tegenstelling tot de PvdA pleiten wij niet voor een gratis systeem of voor een onderscheid tussen burgers op grond van leeftijd.

Wat heeft D66 Tilburg in 2006 vooropgesteld en deze raadsperiode binnengehaald?

1 onderwijs, onderwijs, onderwijs. Het is veel herhaald: Tilburg heeft veel potentie als Onderwijsstad. In de 3e Nota Hoger Onderwijs wordt nu eindelijk hierop ingezet. We zien het dus terugkomen in de plannen. Maar we behalen ook concrete resultaten: een vmbo-school in de Reeshof (dat was een van de voorwaarden om in 2006 het collegeprogramma te ondersteunen), de treinhalte Tilburg Universiteit, betere busverbindingen tussen de Universiteit en het centraal station, voorzieningen voor studenten in het centrum, meer studentenwoningen (onder meer in het nieuwe intermezzo). Nu richten we ons vooral op de relatie tussen onderwijs en de inrichting van de spoorzone.

2 minder regels voor burgers en bedrijven met het doel om het ondernemen niet te belemmeren: de actie Stofkam heeft de ambtenaren wakker geschud en een kritische blik op bestaande regels geworpen. Burgers en bedrijven hebben de gelegenheid gekregen om overbodige regels aan te wijzen. D66 zal de komende jaren dan ook niet licht instemmen met nieuwe regels.

3 de millenniumdoelen: Tilburg is een millenniumgemeente. D66 heeft oog voor de duurzaamheid in de wereld en wil de situatie van de derde wereld verbeteren. Voor het inburgeringsbeleid heb ik in mei 2007 meegedaan aan het project "de omgekeerde inburgering" in Marokko waaruit wederom is gebleken hoe waardevol de eigen verkregen inzichten kunnen zijn met betrekking tot de wijze waarop nieuwkomers hun weg moeten vinden in onze samenleving.

4 burgerparticipatie: in de werkgroep Buurtparticipatie willen we bevorderen dat de burgers meer zeggenschap krijgen over hun woonomgeving en hiervoor voldoende middelen op de begroting vrij maken. Met de steun van andere partijen zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zijn we ook in staat om in de raad door te pakken? De economische crisis zal ons om bezuinigingen vragen dus zal het niet meevallen om de benodigde middelen vanaf 2010 vrij te maken.

5 bier op de tribune van Willem II. Hier zit een diepere gedachte achter namelijk dat de burgers verantwoordelijk moeten zijn voor de eigen vrijheid. Bij inbreuken van buitenaf moet de overheid hard optreden zoals tegen de golf van overvallen, het aantal woninginbraken, de diefstallen van fietsen. Maar dan hoeven er nog geen beperkingen in de bewegingsvrijheid van de burgers worden opgelegd. In het geval van bier op de tribune was dat het geval en hebben we de betrokken partijen er van kunnen overtuigen dat de stadionbezoekers zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Op deze manier benaderen we ook het cameratoezicht, het fouilleren en de toegang tot de zwembaden.

Ben je nu geïnteresseerd geraakt in de partij (we hebben in Tilburg al meer dan 150 leden) en wil je meer weten van de algemene doelen? Kijk dan op http://www.d66.nl/ en vooral naar de 5 richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie.

 • Vertrouw op de eigen kracht van mensen
 • Denk en handel internationaal
 • Beloon prestatie en deel de welvaart
 • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 • Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Reacties

3 reacties op “Wat heeft D66 Tilburg bereikt?”

 1. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Via de proeven met het gratis openbaar vervoer waar de PvdA zich hard voor heeft gemaakt was er een groei te zien van 7% naar 24% in het openbaar vervoer. Een fantastisch resultaat.

  De provincie nam die door de PvdA in Tilburg geinitieerde proef als uitgangspunt om zeer goedkope openbaar vervoer provinciebreed uit te zetten.Volledig nultarief voor iedereen in heel de provincie zou onbetaalbaar zijn en de PvdA kan zich dan ook prima vinden in het huidige superlage tarief waar niet alleen de 55+ers van kunnen profiteren maar iedereen in Brabant.

  Het is dus maar goed dat de PvdA hier zo hard voor heeft geknokt en het is mooi dat we daarmee ook D66 blij hebben kunnen maken.

 2. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Ik zou dat VMBO toch graag op het conto van Hugo Backx willen zetten….

 3. bramkeijsers avatar
  bramkeijsers

  Stond VMBO in de Reeshof dan in het programma van de PvdA? Prima dat de PvdA dit door D66 herhaald ingebrachte punt zo goed heeft opgepakt, dat wel!

  Was het Midi-theater ook alleen van Backx of van Janssen? En staat er straks alleen meer groen in Tilburg dankzij Groen Links?