Geplaatst

Een raadsenquête naar het Midi-theater

Met de reünie van The Police live uit de luidsprekers kwam ik tot mijn tekst voor de extra raadsvergadering van 19 februari 2009 en ik zal u de highlights daarvan niet onthouden. Het is tenslotte de wethouder van cultuur die is vertrokken.

"Twee wethouders – toevallig beiden theologen, de een heeft het gestudeerd en de ander heeft het hier gepraktiseerd – hebben met theater dit stadhuis verlaten" maar zo aangenaam als het Police-concert van vorig jaar in de Arena zal het voorlopig in het variététheater niet worden.

Met de toepasselijke muziek op de achtergrond trek ik de volgende conclusies:

1driven to tears – D66 is boos en teleurgesteld over het vertrek van wethouder Backx – over de persoon hebben we het niet maar over de gang van zaken.

2 walking on the moon – de PvdA liep de laatste jaren op wolken door het beleidsprogramma Cultuur. Wie maakte hen wat? Het Midi-theater is de bekende druppel geweest! Ook bij partijen binnen de coalitie.

3 so lonely – dat moet wethouder Backx (zich) hebben gevoeld. Het college is in zijn geheel verantwoordelijk – de voorzitter moet de boel bij elkaar houden; de nieuwe coalitiegenoten VVD en SP hebben getekend voor het huidige collegeprogram. Het gehele college is verantwoordelijk voor de accurate en tijdige informatievoorziening aan de raad. Waarom is de raad niet of niet volledig geïnformeerd?

4 message in a bottle – waarom volstaat het college met het doorsturen van een brief van de vertrekkende gemeentesecretaris? Veilige weg? Geen consensus te bereiken over het vervolg in het college? Waarom is ervoor gekozen om de heren Winsemius en Van Thijn een quick scan te laten doen? Beschikken deze heren over specifieke financieel-technische deskundigheid? Of is het toch vooral een politiek bestuurlijke kwestie? Richting Lauwerier (VVD) zeg ik: het oud-raadslid Verstraeten heeft er meer financieel verstand van.

5 waarom wordt de politiek verweten dat het nieuwe variététheater in zo’n korte tijd gerealiseerd moest worden? Welke fracties staan daar dan achter? Niet de oppositie! En hebben de VVD en SP het feestje verpest? D66 heeft vorig jaar aan wethouder Backx de zegen gegeven omdat hij heel uitvoerig verslag deed van de opzet en de aanpak. Achteraf bekruipt me het gevoel dat hij toch zaken verzwegen heeft.

Ik ben beland bij het initiatief van een raadsenquête: waarom door de raad zelf en niet een onafhankelijke externe commissie die objectiever is zoals de griffier in zijn notitie schrijft? Laat ik daar eerst een vraag tegenover stellen.

Waarom koos de PvdA in andere steden – bijvoorbeeld in Leiden in 2007 – in nagenoeg dezelfde gevallen (kostenoverschrijding, verziekt bestuursklimaat) dan ook niet voor een extern onderzoek door deskundigen (zoals ze nu doen)?  

De landelijke pers maakt een vergelijking met het Irak-onderzoek. Mw. Sleegers (SP) moet maar eens met mw. Kant gaan praten. Besturen is toch lastig, he? Van de liberalen (VVD) valt het mij nog meer tegen.

Nondeju zeggen ze hier in Tilburg: de raad moet zelf de ontstane tegenstellingen wegwerken door de feiten aan de weet te komen en op eigen wijze vast te stellen (met de mogelijkheid van verhoren) wanneer de raad onvolledig is ingelicht, waarom dat gebeurde en wie daarvan op de hoogte waren.

Ook is de vraag wie een externe commissie aanstuurt. Het college? Nee, liever niet meer. Het ambtelijk apparaat? Bij een onderzoek waar het zelf ook onderwerp van discussie is? De raad? Een meerderheid, dus de coalitie zeker? Zoals de malle motie aan het begin van dit jaar over het referendum?

Wat zijn de voordelen van en verwachtingen bij een raadsenquête?

* niet alleen de techniek van de ramingen en overschrijdingen, vooral de informatieplicht van het college aan de raad moet onderzocht worden. En daar gaat de raad nu eenmaal zelf over. Niet de aandacht weg nemen door te wijzen naar de veel voorkomende overschrijdingen. Dat is iets voor de rekenkamer.

* we moeten terug gaan naar het eerste raadsdebat over de mogelijkheden om het theater aan te schaffen en door de Zingende Decoupeerzaag te laten exploiteren. Uiteindelijk zijn er 2 wethouders gesneuveld op dit onschuldige (of moet ik zeggen onnozele) voorstel. De raadsenquête gaat dus wat mij betreft terug naar 2007. En ik ben zeer benieuwd wat de hoofdrolspelers vanuit hun persoonlijke aantekeningen ons hierover allemaal te vertellen hebben.

* de burger heeft het vertrouwen in de Tilburgse politiek verloren. Dat herstel je naar mijn mening niet met een extern onderzoek. Dat wordt weer gezien als afschuiven. De raad is nu meer dan ooit zelf aan zet! De burger draait er immers financieel voor op en heeft het recht om … of mag hij alleen maar een keer in de 4 jaar stemmen? Voor de burger moet de onderste steen boven komen. De enquêtecommissie moet leden uit alle grote fracties hebben, dat is het verschil met een extern onderzoek met de steun van de coalitie.

* walking in your footsteps – Backx en Jansen achter elkaar binnen 1 jaar weg! Het dossier Midi-theater is nu besmet. Kan het college de volgende wethouder dan behoeden voor een zelfde afgang? De exploitatiebegroting moet zich nog bewijzen – dat wordt zeker moeilijk in deze tijd van een economische crisis. Het is nodig dat wethouder Hamming als een van de mensen die aan de wieg hebben gestaan, zijn verantwoordelijkheid neemt. Dan hoeft er ook geen vervanger van Backx te komen. Ik dien hierover 2 moties nu in.  

Wie weet het nog? De eerste stemming in de raad over het initiatief van het college inzake het Midi Theater op 10 december 2007:

– Tegen het voorstel stemmen de heer Moller, de dames Buijssen en Dielissen, de heer Smolders, mevrouw Slegers, de heren R. van Esch, Roos, Lauwerier en Verstraeten, mevrouw Franssen, de heren Van der Camp, Van de Wijgert en Huijgen en mevrouw Schoenmakers.

– Wethouder Backx zegt dat de middelen afkomstig uit de cultuur-begroting, eerst gelabeld waren aan de Spoorzone. Die middelen zijn echter niet gebruikt en kunnen dus alsnog voor het Midi Theater ingezet worden. [Dat vond ik toen al erg creatief van de wethouder van Financiën].

– De heer Van Esch (D66) constateert dat het Midi Theater als een packagedeal aan de raad wordt voorgelegd. Daarvan is hij geen voorstander.()De gemeente loopt het risico het programma mis te lopen en hij vraagt zich af hoe dat zich verhoudt tot het ondernemersrisico. [packagedeal is de aankoop, verbouwing en exploitatie in 1 voorstel, terwijl makkelijk tenminste 1 knip in het proces gelegd had kunnen worden. Na ruim een jaar weten we het dus: het verhoudt zich slecht].

Dit college (PvdA, SP, VVD, GroenLinks) zit er niet voor 6 jaar zoals vorig jaar bij het aantreden werd gezegd. Dat kan het college op zijn buik schrijven.

De burgers zijn wel wijzer!

Reacties

2 reacties op “Een raadsenquête naar het Midi-theater”

 1. ilburg.nl avatar
  ilburg.nl

  Toch een bietje vreemd dat er hier geen reacties op komen. Of misschien ook niet, want het is de beste voorstelling van het onwelriekende zaakie tot nu toe. Morgen zullen we een linkske plaatsen en het, in de redactievergadering, maar weer eens over de wekelijkse pluimen hebben.
  Alaaf enzo,
  Theo

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  ad2
  walking on the moon: in alle opschudding is D66 misschien even vergeten dat ontwikkeling en exploitaitie MIDI van meet af aan onder economische zaken (ontwikkeling Veemarktkwartier, recreatie/evenementen, weth. Hans Janssen) viel en niet onder cultuur?
  Dat bij het aantreden van het nieuwe college dit dossier naar cultuur werd doorgeschoven had met de gewijzigde omstandigheden binnen het College te maken.

  En wat betreft de kunstprojecten van de afgelopen jaren: inderdaad een grote diversiteit: van draaiend huis tot de jongste loot aan de stam: het beeld van Miet van Puyenbroek dat op 8 maart a.s. bij het Textielmuseum onthuld zal worden.
  Een beeld z