Geplaatst

DOM, DOMMER, DOMST

In maart 2006 hebben de inwoners van Tilburg voor het eerst een linkse meerderheid van PvdA, SP, GL en D66 gekozen in de gemeenteraad. De weg lag open voor een links college. De PvdA was als grootste partij aan het stuur maar liet het helaas niet zover komen. Als het anders was gelopen, hadden we nu wellicht nog steeds burgemeester Vreeman gehad.

Bij de collegeonderhandelingen van 2006 heeft D66 zich heel constructief opgesteld. We hebben het raadsvoorstel mee ondertekend. Toch heeft de PvdA de voorkeur gegeven aan voortzetting van de bestaande coalitie zonder Algemeen Belang. Het wegvallen van deze fractie in de coalitie werd volledig door de PvdA geclaimd. Dat is heel dom gebleken! Het CDA had daar grote moeite mee. Al was het alleen maar de meerderheid van de PvdA in het college: 3 wethouders aangestuurd door een PvdA burgemeester. Dit college had gewoon geen lang leven voor zich. Het Midi-theater was al een te groot obstakel.

Bij de collegeonderhandelingen van 2008 liet de PvdA wel de SP toe maar niet D66 (we zouden met een 0,5 wethouder ingestemd hebben). De voorkeur werd gegeven aan de VVD (met een voltijds wethouder). Dit om te voorkomen dat de oppositie te sterk zou worden, zowel getalsmatig als inhoudelijk. Welnu, een links college moet wel tegen stevige kritiek kunnen! Ik ben er van overtuigd dat we met elkaar een veel sterkere coalitie zouden hebben gevormd. Het is nog dommer geweest van de PvdA om deze tweede kans op een links college wederom te verspelen. Aan het einde van twee jaar gedonder zijn ze zowel een wethouder als hun eigen burgemeester kwijt!!

En zo kort voor de verkiezingen beweren onze vrienden van de PvdA dat het aan de hele raad ligt behalve zichzelf. De andere raadsleden zijn niet integer en niet in staat om de stad te besturen. Ze gunnen volgens Vreeman de Marokkaanse gemeenschap niet eens een moskee. Onzin allemaal, want er werd alleen een stevig debat gevoerd, en een staaltje eigendunk die ongekend (zwak) is. Dat de PvdA niet tegen kritiek kan, mag ondertussen duidelijk zijn. Ik kan verschillende voorbeelden van de afgelopen jaren noemen. Maar doordat zij de burgers zo beledigen, betekent dat de kans op een links college in Tilburg voor vele jaren is verkeken. Dat zien ze trouwens volgens mij ook wel in maar dat weerhoudt hen toch niet van zelfingenomenheid. En dat is van alles in deze raadsperiode wel het domst. Oh ja, ze zeggen nu ook dat ze zo fijn hebben samengewerkt met de VVD in het college…