Geplaatst

TILBURG – Kip ontsnapt. Zomaar, op klaarlichte dag. Niemand die van iets weet. Iedereen zwijgt. Er hangt een waas over de kip. De politie kan het niet aan, heeft al om versterking gevraagd. Ondertussen loopt de kip nog steeds vrij rond. Uit angst houden winkeliers hun deuren dicht. ‘Een kip wil je niet in je zaak.’ HOE HEEFT HET ZO VER KUNNEN KOMEN?!

KIPGATE
En de politiek? Die doet of niets aan de hand is. Die ziet geen kip. Niets aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen. De kip wordt stelselmatig doodgezwegen door de lokale regenten. De boodschap is duidelijk: in de doofpot met de kip. Ja ja, Kipgate komt de dames en heren politici niet goed uit. Wat moet er uit alle macht verborgen blijven?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
?!?!?!?!?!?!

MÖLLER
Want hoe kon die kip zomaar vrijkomen? Wie is verantwoordelijk voor huisvesting cq bewaking van de kip? Hoe was het toezicht op de kip geregeld? Blijkbaar mogen we dit niet weten! Van wie? Tja. Is het niet zo dat de pluimveeportefeuille onder wethouder Möller valt en zo ja, is hij dan niet verantwoordelijk voor de controle op de kip? Wat klopt er van de geruchten dat hij ieder ochtend een ei eet? Het kan toch niet zo zijn dat onder deze wethouder de kippen zomaar hun gevederde gang gaan? Heeft Peter Noordanus belangen in de ei-industrie? Is zijn vrouw een vennoot bij een kippenfarm?

PIKKEN
Ondertussen zwellen de geruchten aan. De kip zou al jaren in onmin leven met de buurt. Verschillende buurtbewoners doen anoniem hun beklag. ‘De kip liep maar te pikken’, zegt een buurman. Een ander zegt dat de kip regelmatig te harde muziek draaide. Een buurman spreekt juist van ‘een heel gewone kip.’

Uit ons onderzoek blijkt dat er een groot aantal organisaties bij de kip betrokken was. ZLTO, E.I., Productschap Pluimvee, KFC. Zag niemand dit aankomen? Wat betekent dit voor Vincents tekenlokaal? Ondertussen loopt de kip nog vrij rond. Levensgevaarlijk, Onwenselijk en bovenal een grove Schande! Dit moeten we niet pikken! Wie pakt de kip? Dat weten we wel:

STADSMARINIERS
STADSMARINIERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!