Geplaatst

Goud

Het is slechts een kwestie van tijd voor we tot Europese culturele hoofdstad 2018 worden gebombardeerd. Het kan niet meer mis gaan, een groep intellectuelen – waaronder de Grote Geest P. Noordanus – is zich ermee gaan bemoeien.  Ik heb het over Brabant Brein, ‘Hersenen met een Hart.’ Een intelligente, wijze, slimme groep roodwit geblokte bollebozen wiens intellect onze gedachten ver te boven gaat. Maar gelukkig verwaardigen ze zich om ons wat wijsheidskruimels van hun rijk gedekte intellectuele dis toe te wuiven. Eet maar, volk. Tegen een geringe vergoeding uiteraard. Wat fijn, Brabant Brein!

Het is een ‘platform’ met daarin dijkgraaf, burgemeester, provinciebestuurder, expert, adviseur, deskundige, sluiswachter, kattenmepper, hennepvlechter, kreeftenteler, kattenviller, pillendraaier, rokkengraaier,  orgelspeler en dekenwever.  Geen wonder dat het zo’n doorslaand succes is. Voor slecht 350.000 euro exclusief BTW en onkosten bracht  Brabant Brein onnoemelijk veel wijsheid aan het licht. En wat bedenken deze slimmeriken als je ze bij elkaar zet? Met wat voor een briljante, panklare, alleen-voor-een-leeg-doel-in te koppen-voorzetten komen ze dan? Nou met een ’topidee’ als dit:

‘Beelden bij elkaar brengen van intermenselijke betrokkenheid. Zowel in instellingen als thuis.’ En ook: ‘Meer onaffe architectuur.’ En wat dacht U van een pareltje als: ‘betekenisvol erfgoed maken.’ Vooruit nog eentje, omdat het zo inspireert. ‘Bemiddelen bij maatschappelijke processen.’
Zo.

Kijk eens op www.brabantbrein.nl. Kijk en huiver van de pure denkkracht van de dames en heren. Bijvoorbeeld van Peter Noordanus, in zijn vrije tijd burgemeester van Tilburg. Gevraagd naar welk idee Brabant ‘mooier, fantasievoller, poëtischer’ kan maken, antwoordt dit genie: ‘Wijkipedia.’ Wijkipedia, hoe verzint hij het!  Nog zo’n poëtisch plan: “Kom maar achterom wordt standaard.” In al zijn wazigheid toch heel helder!

En dit voor slechts 350.000 euro excl. BTW en onkosten! Ik herhaal het nogmaals, omdat het niet te geloven is wat een koopje de Provincie Brabant en de Brabantse steden hier hebben gedaan. Goud, puur goud, voor een grijpstuiver gedolven.

Omdat een mens nooit genoeg ideeën kan hebben, ging deze denktank door op de ingeslagen, met goud geplaveide weg. Wij formuleerden, na intensieve overpeinzingen, brainstormsessies en ruzies de volgende belangwekkende topideeën (tegen een prijs die in het geheel niet opweegt tegen de immense denkkracht die het ons kostte):

A. ‘Verbindingen Aangaan. Met Mensen. Dieren. Planten. En Dingen.’  (€ 12.433,- excl. BTW)

B. ‘In alle breedte de diepte te zoeken tussen de lagen van de Brabants bevolking en zo de dialoog aan te gaan op locaties waar deze lagen over de volle breedte de diepte van Brabant in al hun gelaagdheid demonstreren.’
(€ 43.323,33 excl. BTW)

C. ‘Alleen daar kan vrede heersen, waar pa tevreden de piepers jast.’
(€ 66.666,- excl. BTW)

Reacties

8 reacties op “Goud”

 1. arjen avatar
  arjen

  geweldig!

 2. arjen roos avatar
  arjen roos

  De fractie van TROTS heeft inmiddels aangifte gedaan wegens lekken uit het functioneringsgesprek met Noordanus. Ik ben benieuw of er nu ook tien zwaar bewapende agenten gaan binnenvallen bij de fracties van D66, PvdA en TROTS… zoals vroeger 'gebuikelijk' was bij Hans Smolders.

 3. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Wat betreft de kwaliteit van dit stukje: in mijn ogen nog beter dan 'Op complottenjacht met Henk Kuiper'.

 4. Paulvan Est avatar
  Paulvan Est

  Onderschat jezelf niet als boeiend onderwerp Henk! Maar ik ben het met je eens.

 5. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Een van voorstellen van de Breintank is:

  Vergaderingen laten openen door een vijf minuten durende daad van een kunstenaar.

  omschrijving:

  Vroeger begon een vergadering met een gebed of met een stichtelijk woord, een immateriële overweging die de gemeenschap tot nadenken stemde. Wij hebben het idee om gedurende een maand, volgend seizoen, elke vergadering in Brabant, van politieke raadsvergaderingen, tot vergaderingen van de voetbalvereniging of vergaderingen in het bedrijfsleven te laten openen door een vijf minuten durende daad van een kunstenaar. Dit kan het voorlezen van een gedicht zijn, of het spelen van een etude van Bach, of het laten zien van een kindertekening. Elke kunstzinnige uiting is goed.
  Alle kunstenaars van Brabant kunnen meedoen, en alle organisaties die vergaderen in Brabant kunnen meedoen. Er moet een centrale website komen waar kunstenaars en organisaties zich op kunnen inschrijven.

  Misschien is het aardig als Erik Hannema de handschoen zou willen oppakken door de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering te openen als een hedendaagse Emile Zola met een persoonlijk 'Je l'accuse…'
  Ter meerdere eer en glorie van de kunst en mogelijk van het eigen kunnen dan op dit intieme Tilburgzblog…. ofwel: Echt zoden aan de dijk zetten.
  Kom Erik: je kunt het!

 6. Paul van Est avatar

  Doe ze de boks op, Hannema!

 7. Shoarma Is Döne avatar
  Shoarma Is Döne

  Shame On You, Heer Hannema…!
   
  Zoals U het voor stelt, is Uw pleidooi voor 'Brabant Brein' een volstrekte onjuiste voorstelling van zaken…!
  "Uit Uw Hand Eet Ik Mijn Brood", zult U gedacht hebben.
  Inderdaad, parbleu, de door U weergegeven kosten zijn inderdaad minimaal te noemen. Pienuts. Maar ook in uw voorstelling van zaken blijkt maar weer eens: Schijn Bedriegt.
  Heer Vreeman moet voor U ontegenzeggelijk een ware inspiratiebron zijn geweest. Een eurekakaal profeet voor een campagnestrateeg, die tot opdracht heeft de weg te plaveiden naar – zonder overdrijving – een Brabants Armageddon.
   
  Immers, waarom verzwijgt u bijvoorbeeld de kosten van de SessieBijeenkomsten bij o.m. Heijmans B.V. en De Twee Snoeken…?
  U zult er Uw redenen voor gehad hebben, iets in de trant van 'Ach, het waren slechts sessies'.
  SESSIES…?!
   
  Tijdens de zesde piramidesessie bij Heijmans N.V. kwam bijvoorbeeld de term 'out of the box' denken('OOTB'-denken) weer regelmatig voorbij.
  Wat zeg ik? Regelmatig?! Voor de 89-e keer! Kosten? 3000 euro per 'OOTB'-gedachte…!
   
  Per kader à 2997,40 werden de deelnemers geïnspireerd om buiten de eigen kaders (er werden 497 buitenomkaders genoteerd!) te denken.
   
  Ook buitendekadersomvragen werden niet geschuwd.
  "Hoe kan het anders dat een échte bouwspecialist al zijn kennis wil stoppen in het herontwikkelen van historische en industriële gebouwen en pleinen voor culturele uitwisseling en, met nadruk op, 'fysieke' ontmoetingen (ok, door jou wél gememoreerd, zij het zijdelings) tussen mensen". Ja, zo kan ik het ook, en voor heel wat minder dan de kosten van deze buitenomkadervraag: 374,95 euro.
   
  Enfin, om over de 'De Twee Snoeken'-sessie maar niet te spreken…! De volle leegheid van deze aurale sessie bedroeg een luttele 15000,- euro (btw werd niet mede begroot, omdat auraal leegdenken volgens de huidige belastingwetgeving niet onder btw-plichtigheid valt; zowaar, een meevaller).
   
  Om kort te gaan, Heer Hannema, er is niets op tegen – ik herhaal: er is niets op tegen – om de door U gedeelde ambitie voor 'Brabant Brein' te delen met de lezers van TilburgZ.
  Maar geef dan wél volledige openheid van zaken! Biedt de verwarde, doodgewone Tilburger transparantie in het toch al zo moeizame 'Wâ vèn ikkur èggellik van'-proces…

 8. Ruevert avatar
  Ruevert

  Brabant Brein heeft het gat in de subsidietrog gevonden. Resultaat in van geen enkele importantie, zelfverrijking wel.   
  Indirect betalen wij deze en vele andere door de politiek bedachte "Denktanks" ook nog. Crises, hoezo Crises er is nog steeds geld genoeg om dit soort wangedrochten te financieren.   
  Maakt niet uit; het is mijn geld toch niet en waarom zou ik mijn vriendjes niet bevoordelen, is de gedachte van de gemiddelde subsidieverstrekker.  
  Over controle achteraf hoeven ook niet meer te praten sinds het onderzoek van CBS. Gewoon geven en blijven geven zonder enige controle is het motto zoals blijkt uit dit onderzoek.