Geplaatst

Dag van de Filosofie 2010

Vrijheid! Iedereen heeft er recht op. Maar wat verstaan we eigenlijk onder vrijheid? De een denkt aan de vrijheid van meningsuiting of aan de vrijheid om je talenten te ontwikkelen. De ander vindt vrijheid vooral in ongelimiteerde vrije tijd en genoeg geld om te kopen wat je je maar kunt voorstellen. Weer een ander denkt eerder aan de bevrijding van een onderdrukker en het recht op zelfbeschikking. En wat te denken van ‘wet van de vrijheid’?

Thema: Wet van de vrijheid
Datum: zaterdag 24 april 2010
Tijd: 13.30 – 22.00 uur
Locatie: Midi Theater Tilburg.
Initiatief:
 
Faculteit Geesteswetenschappen (dep. Filosofie)
i.s.m. Studium Generale en CWL
Toegang:
 
30,- euro (normaal tarief)
15,- euro (studenten/scholieren)
Aanmeldformulier: via site Dag van de Filosofie 2010

Sprekers

Te gast zijn onder meer: Jean-Luc Nancy, Luuk van Middelaar, Paul Cobben, Theater EA, Charlotte Mutsaers, Ramsey Nasr, Bas Heijne, Khadije Arib, Cyrille Offermans, David van Reybrouck, Gerard Spong (o.v.), Youssef Azghari, Eric Bolle, Bart Verschaffel en Jonas Staal.

Wet van de Vrijheid

Lees verder over het thema en aanmeldformulier

Kaartverkoop is gestart!

Publicatie Dag van de Filosofie 2009

Naar aanleiding van de laatste Dag van de Filosofie in 2009, met het thema ‘Verzoening… of verzet?’, is een publicatie samengesteld door Has Klerx en Annemarie Hinten-Nooijen. Religie, Politiek & Civil Society – Verzoening of verzet?, met bijdragen van Donald Loose, Wim van de Donk, Ad Verbrugge, Willem Schinkel, Anton van Harskamp en Patrick van Schie, gaat in op het spanningsveld tussen religie en politiek in Europa, dat is ontstaan na de aanslagen van 11 september 2001. Hieruit voortvloeiende ontwikkelingen in de maatschappij noodzaken ons om de fundamenten en bouwstenen van onze samenleving opnieuw en publiekelijk te verkennen, en dat is wat de auteurs in deze bundel pogen te doen. Voor meer informatie en voor de mogelijkheid tot het aanschaffen van de publicatie kunt u hier terecht.

NS-trein: Stilstaan bij de Vrijheid

Verbonden aan deze dag is ook een activiteit in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. Deze dag zal namelijk een speciale vrijheidstrein door Nederland rijden en deze zal ook Tilburg aan doen. In deze trein zullen bekende mensen komen spreken over vrijheid.
Locatie: Centraal Station Tilburg.
Organisatie: Studium Generale i.s.m. CWL.

De Dag van de Filosofie wordt georganiseerd door de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Filosofie, Studium Generale, Avans Hogeschool en het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing (CWL).