Geplaatst

Wil God het kapitalisme wel?

Midden in de financiële crisis publiceerde het neo-liberale weekblad The Economist een serie artikelen onder de kop ‘Capitalism at Bay’ (‘Kapitalisme op Drift’). Op de omslag staat een dodelijk gewonde leeuw afgebeeld als symbool van het kapitalisme dat ten onder gaat. De huidige economische crisis dwingt ons om na te denken over de manier waarop wij onze wereld of samenleving inrichten, nu de oude leeuw uitgeteld lijkt.

Studiedag

 

Thema: Wil God het kapitalisme wel?
Datum: donderdag 18 maart 2010
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Locatie:
 
Zwijsengebouw, Universiteit van Tilburg.
Zie plattegrond campus PDF
Initiatief: Luce (FKT) i.s.m. CWL
Toegang:
 
 
Kosten €15,-; alumni €10,-; studenten UvT gratis
Betaling middels verlening van eenmalige machtiging o.v.v. naam, bedrag en rekeningnummer (zie: Aanmelden)
Aanmelden: Graag zo spoedig mogelijk, via luce-crc@uvt.nl

Economen en theologen staan voor een uitdaging. Economen lijken gedwongen na decennia rotsvast geloof in de zelfredzaamheid van de markt, de rol van de politiek en de ethiek opnieuw serieus te nemen. Een mooi recent voorbeeld daarvan is het boek De Balans van Bovenberg. Economie en geloof in crisistijd van de Tilburgse econoom Lans Bovenberg. Hij pleit er als econoom voor dat wij ons opnieuw bezinnen op de principes van ons mondiaal huishoudboekje. Hij benadrukt dat de mens een beperkt wezen is en dat economen met dat gegeven eigenlijk niet goed uit de voeten kunnen.

Als economen als Bovenberg zich met theologie mogen bemoeien, dan mogen theologen dat ook met de economie doen. Theologen weten zich na enkele decennia van relatieve afzijdigheid uitgedaagd om iets over economische ontwikkelingen te zeggen. Bovendien, de joods-christelijke traditie was toch een profetische traditie met felle kritiek, ook op de rijkdom en de rijken? Wat hebben de kerken met hun sociale leer en hun sociale praktijk over de economische structuren te melden.

Tijd dus voor een gesprek tussen denkers uit de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, georganiseerd door het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing en Luce/ Centrum voor Religieuze Communicatie. Drie economen en drie theologen/ filosofen gaan met elkaar in gesprek. Inzet is de vraag naar de (on)waarden van ons economische systeem. Hebben theologen en economen elkaar iets te bieden? Wat betekent dat voor de politiek? En welke solidariteit kan men van mensen verwachten in een kapitalistisch systeem waar zelfredzaamheid hoog in het vaandel staat?

Op het programma staan drie ronden met korte debatten, afgesloten met een vragen(v)uurtje vanuit de zaal. Salemink versus Verbon over de vraag ‘Hoe God uit het kapitalisme verdween’; Van de Klundert versus Hinten-Nooijen over de spanning ‘Tussen solidariteit en zelfredzaamheid’; en Graafland versus De Wit rond ‘Persoonlijke waarden en politieke perspectieven’. Meer informatie vindt u in het volledige programma.

Inleiders
Medewerking aan het symposium wordt verleend door:

  • Prof.dr.Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie.
  • Prof.dr. Johan Graafland, hoogleraar Economie.
  • Dr. Annemarie Hinten-Nooijen, filosoof, programmamedewerker Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing.
  • Prof.dr. Theo van de Klundert, hoogleraar Economie.
  • Dr. Theo Salemink, universitair docent Moderne Kerkgeschiedenis.
  • Prof.dr. Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid.
  • Prof. dr. Theo de Wit, bijzonder hoogleraar ‘Vraagstukken geestelijke verzorging bij Justitie’.

Alle inleiders zijn verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Deze studiedag wordt georganiseerd door het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, in samenwerking met Luce, het Centrum voor Religieuze Communicatie.