Geplaatst

Israël in het Nederlandse Parlement

Studenten van de UvT (SV Menara) hebben in oktober 2009 een bezoek gebracht aan Israel (en Jordanië).

 

 

Symposium:  
 
Israël in het Nederlandse Parlement
Israël versus de Palestijnen
Met oud-premier Mr. Dries van Agt
Datum: donderdag 4 maart 2010
Aanvang: 13.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: zaal DZ 1, Dantegebouw, Universiteit van Tilburg PDF

Inhoud
En werden daar onder meer geconfronteerd met een huisuitzetting van Palestijnen door Joodse kolonisten. Ondertussen zit het vredesgesprek muurvast – en is de rol van de Europese Unie en van Nederland schijnbaar afwachtend. Alle reden om de vraag te stellen of de politieke realiteit daar slechts dwingt tot omzichtigheid. Is er bijvoorbeeld enig reëel perspectief op een tweestatenoplossing? En kan Europa aan een dergelijke oplossing nog bijdragen? De Nederlandse regering beoefent een grote terughoudendheid als het gaat om het uiten van kritiek op Israël. Beide zijn nauwe partners van de VS en kennen lange vriendschapsbanden. Staat die loyaliteit op het spel wanneer we in Nederland met het Internationaal Strafhof alle reden hebben om mensenrechten tot een belangrijk deel van ons buitenlands beleid te maken? Het Goldstone-rapport over de oorlog in Gaza roept de vraag op of hoe de mensenrechten van toepassing zijn op Palestijnen die daar of in Oost-Jeruzalem leven? Maar er is meer aan de hand. Zo benadrukt ‘Nieuw-Rechts’ de rol van Israël als voorpost tegen de Islam. Is Israël daar bij gebaat? Kortom, merken we iets van een verschuiving in de Nederlandse politiek ten aanzien van Israël? En wat zijn de verwachtingen met het oog op nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer?
De dag zal worden ingeleid door voormalig minister-president Mr. Dries van Agt. Vervolgens zullen mevr. Ehssane Gounou (lid van de Provinciale Staten voor de PvdA en studente aan de UvT) en Drs. Henri Geerts (hoofd Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing aan de UvT) hem interviewen. Hierna zal er de mogelijkheid zijn tot vragen vanuit het publiek.

Mr. Dries van Agt
Mr. Dries van Agt is lid van het CDA. Hij was minister-president van 1977 tot 1982, en daarvoor en daarna is hij minister geweest op verschillende ministeries. Na deze periode in de landspolitiek was hij van 1983 tot 1987 Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant. Ook was hij ambassadeur voor de Europese Gemeenschap in achtereenvolgens Japan en Washington.
Tegenwoordig besteedt hij vooral aandacht aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen, vanuit de overtuiging dat alle mensen ter wereld gelijkwaardig zijn. Mensenrechten zijn universeel: zij moeten worden geëerbiedigd, altijd en overal, ook dus in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Alleen een rechtvaardige oplossing van dit conflict, gebaseerd op het internationale recht, kan de vrede brengen waar velen, zowel in Israël als in Palestina en ook elders, naar hunkeren. Meer informatie: http://www.driesvanagt.nl/.

Dit symposium wordt georganiseerd door het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing i.s.m. studentenvereniging Menara (UvT). Het vormt onderdeel van een tweeluik onder de gemeenschappelijke noemer: Israël versus de Palestijnen. De tweede bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 11 maart, en zal ingaan op economische en sociaal-culturele achtergronden. Meer info: Studium Generale en SV Menara .