Geplaatst

Islam op de Universiteit?

Donderdag 4 februari
13.30 -16.00 uur.
Zaal DZ 1, Dante gebouw UvT
Toegang vrij

Is islamitisch onderwijs bevorderlijk voor de integratie? Is de oprichting van de islamitische universiteit in Rotterdam een bijdrage aan de wetenschap?
Staan religie en wetenschap niet op gespannen voet? Kunnen en willen moslimstudenten lid worden van een studentenvereniging of richten ze liever een eigen vereniging op? Op deze vragen hopen we tijdens dit symposium antwoord te krijgen. Eerst zullen twee wetenschappers onder wie een docent van de Islamitische Universiteit van Rotterdam debatteren over islam en wetenschap. Vervolgens zullen voorzitters van studentenverenigingen ingaan op de verenigbaarheid van moslim- en niet-moslim- studenten in één vereniging. Afsluitend is er een gezamenlijke discussie over de plaats van geloof in het algemeen en de islam in het bijzonder in een ‘verwetenschappelijkte’ samenleving.

Sprekers
Dagvoorzitter is Dr. Jan Jaap de Ruiter, docent faculteit geesteswetenschappen UvT.

Sprekers:

Dr. Fouad Laroui
, schrijver en docent Universiteit van Amsterdam
Dr.Ozcan Hidir, docent Islamitische Universiteit Rotterdam
Feye Westing, voorzitter T.S.V. Plato
Rafih Berkane, voorzitter studentenvereniging SALAM
Mohammed Chahim, studentenvereniging Menara, promovendus FEB
Roel Lauwerier, fractievoorzitter VVD Tilburg
Johan van den Hout, wethouder SP Tilburg

Dit symposium wordt georganiseerd door T.S.V. Plato, Studium Generale en het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing.