Geplaatst

Bidprentje (ready made)

Gelukkig de kinderlooze
die haar reinheid bewaart,
en haar sponde
zondeloos weet,
want bij de vergelding
der zielen
oogst zij haar vruchten.