Geplaatst

Complex

Complex

Eens werden hier stoffen gefabriceerd:
Laken en Baai, Duffel en Karsaai.
Die glorie verdween
Dit complex verscheen:
Nu wordt hier geslapen
en gedineerd
(o.a)