Geplaatst

Aan de redactie van de Tilburgse Koerier

Geachte redactie,

 

Op de voorpagina van de vorige week verschenen Tilburgse Koerier
word ik door uw medewerker Aldert van der Burg beschuldigd van
het oproepen tot censuur.
Dit zou gebeurd zijn in Kunstpodium T, alhier gevestigd in
de Noordstraat. Kunstpodium T waar ik geen band mee heb, waar
ik niets te vertellen heb. Wat ik gedaan heb is de galeriehouder
waarschuwen. Namelijk voor majesteitsschennis. Een kunstwerk
toonde namelijk koningin Beatrix met een enorme erectie.
De teneur van mijn waarschuwing was: ‘Joh, dat kan je niet maken.
Volgens mij kun je ermee in moeilijkheden komen.’

Zoals ik begrepen heb mocht een afbeelding hiervan niet in de
Tilburgse Koerier opgenomen worden. Dus de Tilburgse Koerier
heeft eveneens censuur toegepast?

‘Oproepen tot censuur’ of ‘iemand waarschuwen’, dat zijn twee
zeer verschillende zaken. Galeriehouder Zeus Hoenderop heeft
het kunstwerk verwijderd. Terwijl hij dit gewoon had kunnen
laten hangen. De daarbij aanwezige kunstenaar Guido Geelen
was het overigens hiermee eens (ook hij riep dus op tot censuur?).

Het woord censuur is toen niet gevallen, dat heeft Aldert van den
Burg ervan gemaakt. Terwijl hij er nota bene zelf niet bij was.
De zaak moedwillig opblazen, zo zou ik zijn beschuldiging noemen.
Onlangs sprak ik zowel met Zeus Hoenderop als Guido Geelen.
De direct betrokkenen dus. Beiden ontkenden dat ik zou hebben
opgeroepen tot censuur (‘wat een flauwekul’) en zij ook verwerpen
dus de aantijging. Van der Burg staat hierin alleen.

Al met al, dit vraagt om rectificatie. Op de voorpagina graag.

Cees van Raak
publicist/dichter