Geplaatst

Nieuwe nachtburgemeester op 7 september geïnstalleerd

Op 7 september draag ik het stokje van het nachtburgemeesterschap over aan mijn opvolger. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst bij KunstpodiumT aan de  Noordstraat. Het programma begint om 22.00 uur.

Tilburg behoort tot de selecte groep van steden waar het nachtburgemeesterschap een min of meer officiële status heeft. Dat is niet altijd zo geweest. In de vorige eeuw stond lange tijd Rocking Louis bekend als de officieuze nachtburgemeester. Rond de eeuwwisseling bestempelde universiteitsblad Univers in het introductienummer voor nieuwe studenten de toenmalige cultuur- en onderwijswethouder Wilbert van Herwijnen als nachtburgemeester van Tilburg. In augustus 2006 droeg deze tijdens een officiële presentatie zijn functie over aan het duo René van Densen en Troy Titane. Resultaat van deze periode was onder meer het boek "Tilburg: de Anus van Nederland" met de geschreven en getekende "mijmoires van een onbeminde" van nachtburgemeester René van Densen. Daarna was het vanaf januari 2008 de beurt aan mij en Bram Govers. Laatstgenoemde heeft zich echter niet met het nachtburgemeesterschap beziggehouden. Zoals ook Troy Titane toentertijd.

Zondag 30 augustus ben ik geïnstalleerd als de nieuwe stadsdichter van Tilburg. Dat was voor mij reden om na te denken over mijn functie als nachtburgemeester. Na enig beraad kwam ik tot de slotsom dat het verstandiger is de beide functies niet met elkaar te combineren. De zoektocht naar een nieuwe nachtburgemeester leverde snel resultaat op, zodat het nachtburgemeesterschap op 7 september, één week na mijn installatie als stadsdichter,  officieel overgedragen kan worden. Vanaf 22.00 uur zal ik eerst verhalen over mijn ervaringen als nachtburgemeester. Daarna zullen Wilbert van Herwijnen en ik overgaan tot de bekendmaking van de nieuwe nachtburgemeester. Vervolgens zal deze zijn/haar eerste ideeën voor de invulling van zijn/haar functie presenteren. Daarna is er nog gelegenheid voor informeel samenzijn.