Geplaatst

Het laatste woord over de gekapte boom

Gister kreeg ik (nou ja: beste lezer) een mail van ing. Paul van Dijk, gebiedsmanager binnenstad namens de gemeente.  Hierbij de tekst van hem en het antwoord van mij.

Beste lezer,  

De afgelopen week heeft u een reactie naar de gemeente gestuurd en uw mening geuit over het kappen van de boom op de Vijfsprong. Vele mensen hebben via de mail hun emoties geuit. Toch willen wij reageren op de door u gestuurde mail.

In 2004 werden de eerste plannen voor de Vijfsprong gepresenteerd. Verschillende bewonersavonden, collegebesluiten en besluiten van de gemeenteraad hebben uiteindelijk resulteerd in de keuze voor het plan waarbij de esdoorn gekapt zou gaan worden. Dit besluit is aangevochten bij de rechter. De rechter en de Raad van State hebben vervolgens de gemeente in het gelijk gesteld.

Ondanks protest heeft de gemeente de esdoorn op de Vijfsprong woendagnacht 26 november om 04.00 uur gekapt. De gemeente heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden op dit tijdstip uit te voeren om de werkzaamheden zonder geweld en in alle rust te laten verlopen. De boom zou namelijk hoe dan ook weggaan. De kapvergunning was onherroepelijk en de rechter heeft ingestemd met het weghalen van de boom.

Het verplaatsen van de boom was geen optie, de boom zou dat niet overleven. Wel is door het college als belangrijke eis gesteld dat de Vijfsprong er na de herinrichting absoluut niet minder groen mag worden. Na de herinrichting wordt er op de Vijfsprong namelijk een monumentale boom geplaatst die minstens het formaat heeft van de oude esdoorn. Ook komt er onder de nieuwe boom ruimte voor een terras. Daarnaast wordt het parkje toegankelijker.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

namens de gemeente Tilburg

Ing Paul van Dijk Gebiedsmanager Binnenstad

HIERNA HET ANTWOORD VAN MIJ: 

Geachte Paul van Dijk,  

zoals ik al eerder het gebeuren uitdrukte: het klopt wel, maar het deugt niet!  

Waarom het klopt, kunt u lezen in uw eigen bericht.  

Waarom het niet deugt: men velt geen GEZONDE boom van veertig jaar oud die niemand in de weg staat. Dat is NOT DONE (behalve natuurlijk in de gemeentelijke visie waarin "uniformiteit" centraal staat en dat moet natuurlijk koste wat kost aangehouden worden ).  Hierbij wil ik u het gedicht ‘Boombeschrijving’ van Hans Andreus aanbevelen.

Echter, de kapvergunning was verleend (door de gemeente aan de gemeente), dus de boom (het is maar een boom, geen monument – zie voornoemd gedicht) was ten dode opgeschreven.  

Maar het deugt ook niet om deze boom – nota bene in het holst van de nacht – neer te halen terwijl de herinrichting pas in maart 2009 aan de orde is. Wij omwonenden kunnen aldus al deze tijd tegen deze ontzielde plek aankijken. Bedankt, gemeente!   

Met vriendelijke groet,  

Cees van Raak publicist/dichter  

 

 

 

Reacties

3 reacties op “Het laatste woord over de gekapte boom”

 1. marianne avatar
  marianne

  Ing. Paul van Dijk is duidelijk geen jurist, dat is echter niet erg….maar wel dat hij zijn evt. geweten schoonpoetst met onjuiste informatie. Alsof de gemeente geen andere keus had dan kappen en alsof de rechter hen verplicht had.
  Het recht om te kappen had de gemeente al veel langer. De gemeente kondigde aan te gaan kappen, terwijl de zgn. bodemprocedure bij de Raad v. State over de monumenten vergunning van de herinrichting nog loopt. De datum hiervan is nog niet bekend. De gemeente kan beginnen met de herinrichting,maar als de gemeente in het ongelijk wordt gesteld, is ze verplicht de oude situatie te herstellen
  Voor ge

 2. ilburg.nl avatar
  ilburg.nl

  Beste Cees,
  HET LAATSTE WOORD OVER DE GEKAPTE BOOM….? Een beetje een aanmatigende titel op zijn minst. Het laatste woord krijg je pas als er geen antwoord volgt. Partijen in Tilburg zowel politiek als maatschappelijk betrokken partijen praten nog over die Vijfsprong. Zelfs de rechter is nog niet over uitgesproken, zoals de nog lopende bodemprocedure leert. Ook het BD vond dat de burger maar moet zwijgen als er maar wat rechtsgangen doorlopen zijn. Is de titel UltiCultie, subsidie-ingegeven damage control of zet je er een andere boven….? Hij suggereert de werkelijkheid namelijk niet.
  Trusten Theo.

 3. ceesvanraak avatar
  ceesvanraak

  Ik had beter kunnen zeggen: Mijn laatste woord…