Geplaatst

 Het schip is gezonken,
de stoere kerels verdronken.
Worden de lijken straks gereanimeerd,
of zijn ze te bezeerd
om opnieuw op het groen te pronken?