Geplaatst

Toekomst, nabij

Stel het niet uit. Stel de vraag: morgen wat?
Denk in wat plaats zal vinden. Geloof het zelf.
Agendanamen praten straks tegen je,
reminders, sms-ers, een cassière, welke?
Zet de wekker, dat ligt dan in ieder geval vast.
Verzin het nieuws. Verwacht daarbij geen
wonderen. Aanslagen op de geijkte plaatsen.
A. is nog steeds groot. B. heeft altijd gelijk.
C. liegt met gulle lach. Tsja tsja tsja,
wat zullen we eten? En kijk in de tv-gids
– zo vieren miljoenen hun aanstaande dag.
Het wordt een dag zoals alle andere, nietwaar?
Makkie.
Heb je alles?
Heb je morgen tijd voor dit alles?