Geplaatst

Het culturele blad Brabant Cultureel-Brabant Literair lijkt definitief gered. Nadat het zich herhaaldelijk in de gevarenzone bevond, de laatste decennia, heeft het blad een solide basis gekregen. Er is een uitgever gevonden die BC/BL de komende jaren wil uitgeven. Het gaat niet zozeer om een commerciële uitgever, maar om een exploitant. De stichting die BC/Bl nu uitgeeft, blijft in verband met subsidies maar ook vanwege de redactionele onafhankelijkheid formeel uitgever. Als voorwaarde voor een voorlopige verlenging van de subsidietoekenning eiste de provincie samenwerking met een commerciële partij. Om een aanvaardbare partij te vinden werd een ‘aanbesteding’ uitgeschreven. De nieuwe exploitant diende bij het bestuur het gunstigste voorstel in. Hij krijgt daarvoor de eerste jaren nog subsidie van de provincie, daarna gaat de geldkraan dicht.

De uitgever is BCM BV Publishing in Eindhoven. BCM geeft alle soorten bladen uit, vooral over sport zoals de paardensport, maar ook Luister, het blad van het Brabants Orkest, een jazzblad en Voetbal Magazine. De bladen die terugkomen uit de losse verkoop, worden na verschijning bijeengebracht in leesmappen. Deze werkwijze is aantrekkelijk voor de zichtbaarheid/bekendheid van BC-BL.

BC/BL zal vanaf nu zes keer per jaar verschijnen, in een strakker schema dan voorheen. De vormgeving heeft een aantal aanpassingen ondergaan die het geheel weer wat opfrissen zonder dat het blad een totaal ander uiterlijk krijgt. Voordeel is ook dat de redactie weer vooruit kan kijken. Er zijn meteen enkele jonge medewerkers/redactieleden aangetrokken.

Het redactiebeleid wijzigt niet.

BCM gaat proberen Brabant Cultureel via de Betapress te verspreiden, wat betekent dat het blad binnenkort (vanaf nr. 3) ook in de schappen van winkels te vinden zal zijn, een wens die al lang geuit werd, maar nooit gerealiseerd kon worden.
Wat mij betreft zou de katern Brabant Literair een hogere kwaliteit mogen krijgen. Ik vermoed dat de redactie blij is met meer inzendingen. Als u teksten schreef of schrijft die kwaliteit bezitten, stuur ze in. Het mailadres is info@brabantcultureel.nl. En neem gerust een abonnement.

Of de redacteuren voor hun bijdragen beter betaald gaan worden, is me niet bekend.

Dat Brabant Cultureel-Brabant Literair blijft bestaan, is een aangename vaststelling. In het nabije verleden hebben zich diverse mensen voor het voortbestaan ingespannen, met name hoofdredacteur Camiel Hamans en bestuursvoorzitter Jan Timmermans. Maar ook Ingrid van Breda, oud-statenlid (Provinciale Staten) en Mariëtte van der Heijde, werkzaam bij de Partij voor de Dieren, hebben hun krachten ingezet. En natuurlijk de medewerkers van Brabant Cultureel.

Ook de statenleden die indertijd voor verlenging van subsidie stemden en Brabant Cultureel/Brabant Literair de kans gaven zich te verzelfstandigen, verdienen een warme schouderklop.