Geplaatst

LAATSTE NIEUWS OVER BRABANT CULTUREEL

Uiteindelijk lijken de pogingen Brabant Cultureel-Brabant Literair voor de toekomst te behouden, vruchten af te werpen. Zoals ik eerder meldde, bleken tijdens de vergadering van de provinciale Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur van 12 september vier politieke partijen vóór behoud van een provinciaal cultureel tijdschrift. Ik schreef daarover in mijn weblog-artikel Overhandiging petitie en debat commissie.

Alleen het CDA, de partij van gedeputeerde voor cultuur Brigite van Haaften, blijft hardnekkig pleiten voor het schrappen van subsidie voor Brabant Cultureel, dus voor de verdwijning van het blad. De steun die Brabant Cultureel krijgt van de andere partijen, zette Ingrid van Breda, woordvoerster cultuur van de PvdA, ertoe aan om een concept voor een motie op te stellen. Kern van de motie is behoud van Brabant Cultureel. Momenteel probeert mevrouw Van Breda een zo breed mogelijk steun voor de motie te krijgen en is zij in onderhandeling met diverse partijen over de definitieve tekst. Zij probeert te bereiken dat Provinciale Staten maar ook Gedeputeerde Staten en gedeputeerde Brigite van Haaften instemmen met de tekst van de motie. Voor een goede herstart van het blad verdient een zo breed mogelijke steun de voorkeur. Ik hoop dan ook dat gedeputeerde Van Haaften en het CDA zich uiteindelijk voor de motie zullen uitspreken en steun zullen verlenen aan het voortbestaan van een – al dan niet hernieuwd – cultureel blad. Dat maandblad zal een gezonde financiële basis moeten bezitten, gedragen worden door een enthousiaste redactie en bekwaam, gemotiveerd bestuur en een brede verspreiding moeten krijgen.

Het staat vast dat de huidige redactie bereid is aan een (her)nieuwd blad te blijven meewerken. Dat geldt niet voor de hoofdredacteur, Camiel Hamans, en het huidige bestuur met als voorzitter Jan Timmermans. Camiel Hamans die tropenjaren achter de rug heeft als hoofdredacteur, kan het vele redactionele werk niet langer combineren met zijn baan van europarlementariër. Jan Timmermans, 70 jaar oud, voelt zich langzaam te oud worden voor het voorzitterschap en zal meer tijd doorbrengen in zijn huis in Frankrijk.

Terugtrekking van hoofdredacteur en (een deel van het) bestuur biedt de kans redactie en bestuur te verjongen. Dat zal zeker gebeuren. Camiel Hamans en het bestuur blijven aan tot een nieuwe hoofdredacteur is gevonden en een nieuw bestuur is geformeerd.

Als de definitieve tekst van de motie bekend is, zal ik die hier op TilburgZ.nl publiceren. Op 7 november zal over die motie gestemd worden in Provinciale Staten. Ik houd u op de hoogte.

 

 

    

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “LAATSTE NIEUWS OVER BRABANT CULTUREEL”

  1. Alard Govers avatar
    Alard Govers

    Proficiat, Jasper…!