Geplaatst

BRABANT CULTUREEL WORDT INGEPAST IN PLAN VAN AANPAK

Op vrijdag 26 juni kwam in het Provinciehuis de Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur bijeen. Eén van de agendapunten was de bespreking van het advies van de werkgroep Brabant Cultureel. Deze werkgroep is ingesteld door gedeputeerde voor cultuur Brigite van Haaften en kwam in maart onder voorzitterschap van Han Polman bij elkaar. (Zie onder P.S.) Het advies dat de werkgroep uitbracht, is te lezen op de site van de provincie Noord-Brabant: zie bijlage onder 5 advies werkgroep.

In de kern komt het advies hierop neer: verstrek een opdracht tot het opstellen van een plan van aanpak voor een crossmediaal Platform Cultureel Brabant: voor informatie en debat.

De werkgroep oordeelt dat cultuurinformatie en debatvorming in een combinatie van verschillende media moet worden aangeboden. ‘Maatwerk moet worden geboden, want verschillende doelgroepen hebben behoefte aan verschillende media.’ Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:
• e-nieuwsbrieven;
• blogfunctie op website met ook bewegende beelden;
• een gedrukt medium (met de nodige verdieping);
• debatontmoetingen voor cultuurmakers, producenten en beleidsmakers;
• verdiepte informatie bij UitinBrabant.

Dat plan van aanpak wordt komende maanden door het bureau Cultuur provincie uitgewerkt onder leiding van ambtelijk secretaris Pierre Rutgers. In oktober vergadert de Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur opnieuw en dan wordt het plan van aanpak beoordeeld.    

Tijdens de vergadering werd er door de PvdA (Ingrid van Breda), VVD (Marijn ten Harmsen van der Beek), SP en andere fracties op gewezen dat het advies niet beantwoordde aan de opdracht die de werkgroep was gegeven: ‘advies verstrekken over de manier waarop het tijdschrift Brabant Cultureel kan worden gepositioneerd in de provinciale promotie- en communicatiekanalen, in het bijzonder in relatie tot Brabant Stad Culturele Hoofdstad.’ De naam Brabant Cultureel is in het advies vervangen door de term crossmediaal Platform Cultureel Brabant en wordt nergens meer genoemd. Genoemde fracties willen dat bij de uitwerking van het plan van aanpak het tijdschrift Brabant Cultureel wordt ingepast en dat ook Brabant Literair in een al dan niet aangepaste vorm blijft gehandhaafd.

Aan de uitwerking van dat plan van aanpak zitten haken en ogen. De zogenaamde steunfuncties (niet-overheidsinstellingen van wier diensten de provincie gebruik maakt) krijgen een belangrijke rol, en geadviseerd wordt om één steuninstelling als ‘hoofdaannemer’ aan te wijzen. Er moet voor gewaakt worden dat die steuninstellingen van het tijdschrift niet een promotieblad voor eigen gebruik maken. Verder moet de journalistieke onafhankelijkheid gewaarborgd worden in een constructie waarin de provincie een aansturende rol vervult. Dat zal niet makkelijk zijn. Inspreker bij de vergadering Oscar Schrover wees daar op.   

Gedeputeerde Brigite van Haaften zegde toe de wensen van de fracties te volgen. Daarmee is het behoud van een tijdschrift op papier dat de geïnteresseerde Brabander zal informeren over kunst en cultuur verzekerd. Dat er ook een website zal komen met een ‘blogfunctie’ en debatontmoetingen zullen worden georganiseerd is de extra winst die de discussie over het behoud van Brabant Cultureel heeft opgeleverd.

Op dit moment kan de conclusie worden getrokken dat het ijveren voor het behoud van Brabant Cultureel-Brabant Literair heeft geleid tot het inzicht dat het voor de bewoners van Noord-Brabant belangrijk is dat zij provinciebreed worden geïnformeerd over kunst en cultuur en zullen worden betrokken bij het toekomstige debat over culturele ontwikkelingen.

Een verslag van de vergadering van de Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur van 26 juni kan de lezer binnenkort aantreffen op de site van de provincie Noord-Brabant, zie advies werkgroep   

P.S.
De volgende personen maakten deel uit van de werkgroep: Han Polman, voorzitter (burgemeester Bergen op Zoom en voorzitter Raad van Toezicht Cubiss), Joep v.d. Hart   (oud hoofdredacteur Eindhovens Dagblad), Frank v.d. Eijnden            (directeur Uit in Brabant), Magdalena Piotrowska (BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018), Geurt Grosfeld  (o.a. Schatten van Brabant), André Nuchelmans      (Boekmanstichting), Thea van den Bergh (directeur a.i. Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur)

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

7 reacties op “BRABANT CULTUREEL WORDT INGEPAST IN PLAN VAN AANPAK”

 1. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  e-nieuwsbrief, blogs, bewegende beelden, verdieping hebben we allemaal al op TilburgZ, Zelfs printjes maken behoort ook nog tot de mogelijkheden, dus…..

  …ik bied me graag aan om zitting te nemen in de werkgroep. Dan komt er ook nog wat geluid van "onderaf" naast de (wat erg zware) vertegenwoordiging vanuit de instituten zoals die nu tot uitdrukking komt in de werkgroep.

  Mochten leden van de werkgroep dit onder ogen krijgen, mail me voor een afspraak door op de link contact bovenaan te klikken 😉

  Metvriendelijke groet,

  Tom Pijnenburg
  initiatiefnemer TilburgZ (cultuurzone)

 2. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  Terwijl professionals en amateurs in allerlei sectoren uit eigen initiatief

 3. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  dankjewel Wies, erg aardig.

 4. frits h avatar
  frits h

  Ik vind Tom Pijnenburg een kanjer van jewelste.

 5. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  dankje ook frits h,
  ik begreep onlangs dat je niet de frits h bent die hier in Tilburg een beetje bekend is. Kun je niet een ander pseudoniem gebruiken?

  Groet,
  Tom

 6. andrea avatar
  andrea

  andrea geplaatst: 03-07-2009

  Groot winstpunt dat 'genoemde fracties willen dat bij de uitwerking van het plan van aanpak het tijdschrift Brabant Cultureel wordt ingepast en dat ook Brabant Literair in een al dan niet aangepaste vorm blijft gehandhaafd', omdat ik onder 3.2 in het advies zie dat Brabant Cultureel 'buiten het advies valt' (BC wordt overigens dus wel genoemd in het advies). Jasper Mikkers hartstochtelijke en intellectuele strijd voor behoud van dit blad lijkt dus niet voor niets geweest: hulde!
  En, Tom, helaas is de werkgroep dus net klaar met haar werk, bureau Cultuur van de provincie buigt zich nu over een plan van aanpak. Ik voel wel mee met wat je bedoelt, trouwens: 'n 'platform van instanties' dat straks een 'crossmediaal platform Cultureel Brabant' moet gaan aansturen, onder meer om debat over kunst en cultuur aan te wakkeren, zich te kunnen waarmaken als culturele hoofdstad, maar ook om toeristische informatie te bieden etc…klinkt nogal geforceerd en door beleidsmakers bedacht (en deels gekopieerd). Zet een groep hele verschillende kunstenaars, websitebouwers en een marketingman bij elkaar en je krijgt eerder een prachtig interactief, multidisciplinair geheel (en zeker niet met een naam als platform Cultureel Brabant) dat meer aantrekkingskracht heeft en groeit en bloeit, en van waaruit vanzelf debat en ontmoetingen kunnen ontstaan. Mogelijk wordt dit iets unieks in Nederland, waardoor het w

 7. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  @andrea
  ter overweging:

  Ik kan je keiharde statistieken tonen van google analytics waaruit duidelijk valt op te maken dat waar het gaat om traffic naar bijvoorbeeld een podium als Paradox te genereren, TilburgZ beter scoort dan Tilburg.com en uitinbrabant bij elkaar.
  nu weet ik wel dat ambtenaren niet afgerekend worden op resultaat, maar als je nu denkt dat je er wel bent met een blogje bijbouwen bij uitin brabant dan denk ik dat je er daarmee niet bent.

  ik zou iemand die aanbiedt te adviseren met zo'n staat van dienst als de mijne niet zomaar afwimpelen.