Geplaatst

Kunstenaars laten zich misbruiken door ZLTO

ZLTO is een afkorting voor de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), een organisatie die de belangen behartigt van boeren, tuinders en andere ondernemers op het platteland van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

      Het begrip ‘boer’ heeft de laatste decennia een andere betekenis gekregen. Ook de varkensfokker, ook varkenshouder genoemd, valt er tegenwoordig onder, terwijl hij bijna niets gemeen heeft met de boer zoals we die al eeuwen kennen. Hij houdt zich bezig met een eenzijdige uitvergroting van niet meer dan één aspekt van het boerenbedrijf. Ik geloof niet dat een boer zich vereerd voelt als hij met de varkensfokker ‘op een hoop gegooid wordt’.

      Een relatief klein aantal mensen verdient zijn brood in de varkensfokkerij.

Toch zorgt die bedrijfstak voor enorme problemen in Noord-Brabant. Ieder kent die problemen: schade aan milieu, natuur en gebouwen door de ammoniakuitstoot, mestoverschot, stankoverlast, bedreiging voor de volksgezondheid (door gebruik van antibiotica worden bacteriën resistent, en dat gevaar is al zo groot, dat ieder die in een ziekenhuis opgenomen wordt, gecheckt wordt op recente aanwezigheid in een varkensstal).

      Er is nog een ander, een ethisch probleem. In tegenstelling tot boeren zien varkensfokkers varkens niet als wezens, als dieren, maar als zielloze hompen vlees die geld moeten opbrengen. Varkens leven zes maanden lang op een minimale ruimte van 0,8 – 1,0 m2 in een dichte stal en er is nauwelijks contact tussen mens en dier. Deze vorm van varkensteelt is een vorm van marteling, van dierenmishandeling. Deze mishandeling is weliswaar legaal, maar daarom nog niet verantwoord. Er wordt bij de fok van varkens niet gedacht aan dierenwelzijn, alleen aan economisch nut. Varkens hebben zelfs geen minimale rechten.

      Zelfs dat economisch nut is betwijfelbaar. De schade die de varkensteelt oplevert, loopt in de miljarden.

      Om de concurrentie uit andere landen aan te kunnen moeten de stallen steeds groter worden. Terwijl een steeds kleiner wordend aantal mensen daarmee de kost verdient. De vergrote stallen heten megastallen. Het zijn bedrijven die op één locatie minimaal 2.000 zeugen, 12.500 vleesvarkens, 185.000 legkippen of 360.000 vleeskippen houden.

      De varkensfokkers en met hen de ZLTO én de Provincie Noord-Brabant is er wel wat aan gelegen om deze onvoorstelbare vorm van dierenkwellerij een positiever imago te geven. De LTO-vakgroep Varkenshouderij en de provincie hebben voor drie LOG’s in Noord-Brabant een opdracht uitgeschreven die kortweg luidt: Hoe kan een grote stal het best in het landschap worden ingepast?

      Via de NBKS (Nieuw Brabantse Kunststichting te Tilburg) zijn kunstenaars geselecteerd. Dertien beeldend kunstenaars en (landschaps)architecten zijn daarna aan het werk gegaan. Op 9 december 2008 presenteerden ze hun ideeën aan een klankbordgroep van deskundigen en het kernteam van het project.

      Door in te gaan op het verzoek ontwerpen te maken voor megastallen maken deze kunstenaars en architecten zich mede schuldig aan marteling en dierenmishandeling op totnutoe ongekende schaal. Megastallen en -flats krijgen namen als de Knorhof en een vriendelijker aanzicht, maar daarmee wordt het dierenleed niet weggenomen, integendeel. De kunstenaars werken mee aan een poging het ethisch onaanvaardbare omgaan met dieren op een bedrieglijke manier te verhullen. Zullen deze kunstenaars ook ‘ja’ zeggen als ze gevraagd wordt een ontwerp te maken voor de electrische stoel of een filmscenario voor dierenporno?

      Kunstenaars en ook de NBKS zouden ethisch en kritisch bewustzijn moeten tonen. Ze zouden moeten weigeren zich voor het karretje te laten spannen van een ethisch gewetenloos opererende ZLTO en even meedogenloze megavarkensfokkers. 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

10 reacties op “Kunstenaars laten zich misbruiken door ZLTO”

 1. frits h avatar
  frits h

  Jasper,

  varkens zijn minder gevoelig dan je denkt. Ze hebben een dikke huid. Bovendien deugen ze niet, als dier. Dat is wetenschappelijk bewezen. Wel smaken ze goed, een volle smaak. En hun vlees is ook voor kunstenaars betaalbaar.

 2. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  Jasper,

  …ik heb altijd gevonden dat je een enorme varkensnek hebt…

  … maar je steekt 'm in ieder geval wel uit.
  Hulde!

 3. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  H

 4. varkenshand avatar
  varkenshand

  Uit het hart gegrepen, Jasper. En volgens mij is dit voor onze reaguurders de eerste misstand die niet aan de PvdA kan worden geweten. Maar we wachten af.

 5. Rama avatar
  Rama

  Een aantal ontwerpen van kunstenaars en architecten zijn nu gebundeld in het boekje 'Stallen in het landschap'. Landbouwminister Gerda Verburg kreeg het in haar jhanden gestopt bij een bijeenkomst van de NBKS, terwijl zij diezelfde week nog in de Kamer vragen moest beantwoorden over de hoge sterftecijfers van bio-industrievarkens en het aantreffen van levende biggen tussen de kadavers….

  De enige passende behuizing van de bio-industrie is een glazen huis, dat het immense leed van de dieren niet meer verbergt.

 6. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  BURGERINITIATIEF 'MEGASTALLEN-NEE' GEWEIGERD OP FESTIVAL HET GROENE WOUD

  Aanstaande zondag zal in Liempde Streekfestival Het Groene Woud plaatsvinden. Dit festival zal in het teken staan van natuur, landbouw en recreatie. Tal van organisaties zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer zullen zich hier presenteren. Het burgerinitatief Megastallen-nee heeft zich ook bij de organisatie van het festival aangemeld voor een kraam. Graag had Megastallen-nee tijdens dit festival informatie gegeven over de negatieve effecten van grootschalige, intensieve veehouderij voor mens en natuur. Helaas, de organisatie van festival het Groene Woud heeft besloten dat het burgerinitiatief op het festival niet welkom is.

  Woordvoerster burgerinitiatief 'Megastallen-nee

 7. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  En toch Jasper…
  …en toch…

  In de titel (Tietel? koppensnellers geilen immers op lezersverwachtingen!) suggereer je iets onbedoelds waarschijnlijk
  Wat je overigens in je tekst overigens beter duidt.

  Immers, die tietel, "Kunstenaars laten zich misbruiken door ZLTO", suggereert dat niet alleen die varkens misbruikt worden, maar ook die kunstenaars.
  Pas in de voorlaatste alinea spreek je die 'kunstenaars' direct aan op hun verantwoordelijkheid: "Door in te gaan op het verzoek ontwerpen te maken voor megastallen maken deze kunstenaars en architecten zich mede schuldig aan marteling en dierenmishandeling op tot nu toe ongekende schaal."
  Wat ik maar wil zeggen: het 'laten' in de tietel suggereert niet de lading van het statement dat je wilde maken.

  Wat mij betreft: kunstenaars mogen inmiddels worden geacht –

 8. Marjolein Landman avatar
  Marjolein Landman

  Een gedeelte van de opdracht is als volgt geformuleerd:

  De ontwerpopgave

 9. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  SCHIJN VAN DUURZAAMHEID

  Terwijl de plannen voor megastallen door voorstanders van de bio-industrie, zoals de Rabobank, ZLTO en de provincie, verder worden uitgewerkt, stelt landbouwminister Gerda Verburg (CDA)in de krant (ED, 30-6-09) dat 'Nederland over zes jaar wereldwijd koploper moet zijn op het gebied van duurzaam voedsel en dan een voorbeeld moet zijn voor de internationale gemeenschap'.
  Wat de vleesproductie betreft: De minister erkent dat de toenemende vraag naar vlees een steeds groter wordende druk legt op het ecosysteem, omdat de productie van dierlijke producten veel minder efficient is dan die van plantaardige, maar zij is niet van plan om de vleesconsumptie (lees: vleesproductie) terug te dringen. Volgens de minister is het huidige productieniveau van vlees namelijk nodig om mensen in grote delen van de wereld van eiwitten te voorzien en is vlees in veel culturen een onmisbaar onderdeel van een goede maaltijd.
  Dat boeren in derde wereldlanden niet kunnen concureren met 'onze' goedkope bio-industrie kippen en biggen en hun bedrijf daarom moeten sluiten vertelt ze er niet bij. Ook laat ze na te melden dat vlees- en zeker vlees uit de bio-industrie- helemaal zo gezond niet is. Ze zegt het niet met zoveel woorden, maar een ding is wel duidelijk: Als het aan deze minister ligt verrijzen er binnenkort 'mooi in ons landschap ingepaste varkensflats'. Zij benadrukt dat de veehouderij zeer nuttig is voor het landschapsbeheer en vooral ook nodig is om wereldwijd mensen van vlees te voorzien. Hoe schijnheilig kun je zijn!

  Nou het kan nog erger: Terwijl de minister de milieuvervuilende vleesproductie door de bio-industrie promoot, pleit ze er tegelijkertijd voor dat er voorlichtingscampagnes komen die de consument moeten overhalen om voor duurzaam voedsel te kiezen. 'Een manier van denken die tussen de oren moet zitten', aldus de minister…
  Je vraagt je af wat er bij minister Verburg tussen de oren zit. Slechts een schijn van duurzaamheid. Daar moeten we het dan maar mee doen.

 10. frits h avatar
  frits h

  En toch blijf ik er bij dat varkensvlees erg lekker en (vooral) goedkoop is. Heerlijk op de barbecue, of in de sateh. Mmmmmmmm