Geplaatst

SAMENSTELLING WERKGROEP BRABANT CULTUREEL BEKEND

‘Voor ieder die de Brabantse cultuur en in het bijzonder Brabant Cultureel/Brabant Literair een goed hart toedraagt, zal 7 november een heuglijke dag blijven.’ Dit schreef ik in mijn bericht van 7 november 2008, onder de titel BRABANT CULTUREEL GAAT VERDER IN 2009 -AMENDEMENT AANGENOMEN. Op 7 november 2008 werd door Provinciale Staten een amandement aangenomen dat als belangrijkste punten had:
1. het voortbestaan van Brabant Cultureel-Brabant Literair wordt voor het jaar 2009 gewaarborgd door de provincie.
2. een werkgroep zal in juni 2009 Provinciale Staten een voorstel voorleggen waarin geformuleerd wordt in welke vorm Brabant Cultureel na 2009 kan worden voortgezet.

Op donderdag 5 februari ontving ik een brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens GS ondertekend door C. Jansen, directielid Sociale en Culturele Ontwikkeling. Daarin werd meegedeeld dat de samenstelling van de werkgroep rond was. Over die samenstelling was overleg gevoerd met het bestuur van Stichting Brabant Cultureel in de persoon van voorzitter Jan Timmermans.

De werkgroep zal bestaan uit de-volgende leden:

De heer H. Polman: Burgemeester Bergen op Zoom, Voorzitter Raad van Bestuur Cubiss

De heer Van de Hart, Oud-redacteur Eindhovens Da,gblad

De heer F. van der Eijnden,  Directeur Uit in Brabant

De heer G. Grosfeld,  o.a. Schattten van Brabant

De heer A. Nuchelmans, Boekmanstichting

De heer P. Rutgers, Provincie Noord-Brabant, ambtelijk secretaris

De heer A. van Hemert,  Provincie Noord-Brabant, Accounthouder Brabant Cultureel

Mevrouw M. Piotrowska,  Provincie Noord-Brabant, BrabantStad Culturele Hoofdstad

Mevrouw T. van den Bergh, Directeur Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur

Voorzover ik kan beoordelen, is er door de provincie goed nagedacht over de samenstelling van de werkgroep. Eén lid is afkomstig van buiten de provincie, namelijk A. Nuchelmans. Hij is werkzaam bij de Boekmanstichting. Deze organisatie heeft een goede naam opgebouwd bij het verstrekken van adviezen. De laatste vier leden zijn werkzaam bij de provincie. Zij vertegenwoordigen zogenaamde steunfuncties.  

De samenstelling van de werkgroep wijst uit dat Gedeputeerde Staten werk wil maken van het advies aan Provinciale Staten. Wel mis ik beroepsmensen in de werkgroep, kunstenaars die beschikken over ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Ook wordt in de brief niet gesproken over de mogelijkheden van niet-werkgroepleden om ideeën aan te dragen over de vernieuwing van Brabant Cultureel.

Hoe het advies eruit zal zien, is natuurlijk moeilijk te voorspellen. In elke geval zullen de volgende zaken geregeld moeten worden:

– gegarandeerde financiële basis
– redactiestatuut waarin de autonomie van de redactie gegarandeerd wordt
– verwoording doelstelling en omschrijving te bereiken doelgroepen
– een redelijke betaling van het redactiewerk
– gegarandeerde verspreiding (is niet taak van de redactie)
– benoeming van een nieuw bestuur van capabele, gedreven mensen die niet gestuurd worden door de provincie  
– kwaliteitsgarantie inhoud en vorm
– scheiding in vorm en inhoud van enerzijds redactionele bijdragen en anderzijds teksten die promotionele doelstellingen van de provincie dienen  

In de brief wordt herinnerd aan de opdracht die in het amendement van 7 november wordt geformuleerd, namelijk antwoord te geven op de vragen:
1. op welke wijze Brabant Cultureel kan worden gepositioneerd in de provinciale promotie- en communicatie kanalen, in het bijzonder in relatie Brabantstad Culturele Hoofdstad;
2. aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een podium te bieden aan het culturele en literaire debat in Brabant.

De taken zorg te dragen voor provinciale promotie en communicatie enerzijds en een podium te bieden aan het culturele en literaire debat anderzijds moeten strikt gescheiden worden. Brabant Cultureel mag geen reclamefolder van de provincie worden. Het moet een onafhankelijk, kwalitatief hoogstaand blad blijven. Het redactiestatuut moet die onafhankelijkheid en kwaliteit waarborgen. De keuze van (een onafhankelijke) hoofdredacteur en (onafhankelijke) redactie is daarbij belangrijk. 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

3 reacties op “SAMENSTELLING WERKGROEP BRABANT CULTUREEL BEKEND”

 1. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Zo te zien een bekwame werkgroep.
  Wat wel weer opmerkelijk is: Op het geheel van 9 personen slechts 2 (!!!)vrouwen.
  Hebben we geen vrouwen op belangrijke (of minder belangrijke) posities die verstand hebben van cultuur in deze provincie?

 2. jasper1 avatar
  jasper1

  Beste lezer,

  Ik heb 4 reacties verwijderd. De reden is dat zij geen reactie waren op bovenstaand artikel, maar een reactie op een niet ter zake doende tekst van een persoon die zich uitgeeft voor Alard Govers en daarvoor de naam Alard Grovers gebruikt. Ondertekening met de eigen, volledige naam vergroot de zinnigheid van de reactie en van de discussie.

  JASPER MIKKERS

 3. Andrea avatar
  Andrea

  Positief dat er in ieder geval