Geplaatst

OVERHANDIGING PETITIE EN DEBAT COMMISSIE

Op vrijdag 12 september kwam de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur voor een vergadering bijeen bijeen in het Audax Textielmuseum. Aan het begin van de vergadering overhandigde ik de petitie die op 30 april op TilburgZ.nl werd geplaatst. Bijgevoegd waren de ondertekeningen. – Petitie en ondertekeningen liet ik in een omslag inlijmen, zodat een hanteerbare boekvorm ontstond. – Voordat ik de petitie overhandigde, sprak ik een pleidooi voor behoud van Brabant Cultureel en Brabant Literair uit. Mijn optreden ging vooraf aan de behandeling van de Koepelnota Cultuur.

Bij de behandeling van de Koepelnota daarna voerden vertegenwoordigers van vijf politieke partijen het woord over Brabant Cultureel. Gaandeweg bleek dat vier politieke partijen voor het behoud van Brabant Cultureel waren: PvdA, VVD, D’66 en SP. Het CDA bleef halsstarrig tegen. De voornaamste argumenten om het blad op te doeken waren volgens het CDA: Brabant Cultureel bereikte nooit een abonneebestand van 2000 en profileerde zich niet als podium voor het culturele debat. Er kwam nog een nieuw verwijt vanuit CDA-hoek bij: Brabant Cultureel zou een elitair blad zijn. Zoals dat woord door mevrouw Lamers werd uitgesproken, zou je Brabant Cultureel nooit meer zonder handschoenen willen aanraken. Je krijgt het vuil er nooit meer af.

Niet werd duidelijk wat mevrouw Lamers bedoelde met ‘podium voor het culturele debat’ en ‘elitair’. In elk geval begreep ze niet dat haar partij allerlei niet te verenigen eisen aan Brabant Cultureel stelt. Het moet voor de grote massa gemaakt worden, het moet een podium voor debat zijn, het moet kwalitatief hoogstaand zijn. Hoe kan in een blad dat voor de massa gemaakt worden, een hoogstaand cultureel debat gevoerd worden?  

De gedeputeerde Brigite van Haaften die na een periode van ziekte voor het eerst weer in functie trad, herhaalde de argumenten van mevrouw Lamers. Ze voegde eraan toe dat het accountantsbedrijf dat de boekhouding van BC controleerde, weigerde die goed te keuren. Dit is onjuist. Er ontbraken enkele gegevens. Na aanvullende informatie keurde de accountant de boekhouding alsnog goed.

Op dit moment lijkt de PvdA het voortouw genomen te hebben bij het in stand houden van Brabant Cultureel. Woordvoerster Ingrid van Breda kwam zeer goed beslagen ten ijs. Ze keek vooruit naar de aspiraties die BrabantStad heeft om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Er is een communicatiemiddel en podium nodig dat de burgers informeert over cultuur in de aanloop naar 2018. Dat podium kan Brabant Cultureel zijn. Mevrouw Lamers betoogde dat er ook andere communicatiemiddelen zij, maar ze kon niet aangeven welke.  

Martijn ten Harmsen van der Beek van de VVD vroeg aan gedeputeerde Van Haaften waarom ze in de koepelnota spreekt van topsport en topeconomie, maar niet van topcultuur. Waarom wilde ze op het terrein van de cultuur niet de top halen? Een tijdschrift als Brabant Cultureel dat kwaliteit biedt, zou ingezet kunnen worden om topcultuur te bereiken.

Commissievoorzitter Piet Verrijt leidde de vergadering soepel en gaf alle ruimte aan het debat.

Er gloort eindelijk na jaren van hard werken door redactie, medewerkers en bestuur hoop aan de horizon. Brabant wordt misschien toch niet beroofd van zijn prachtige culturele tijdschrift. De commissieleden Ingrid van Breda (PvdA), Martijn ten Harmsen van der Beek (VVD), Marijke Kamphorst (SP) en Paul de Beer (D’66) waren voor behoud van BC. Mevrouw Ton Lamers (CDA) was tegen.

De resultaten van het commissiedebat worden komende weken vertaald in politieke initiatieven. Welke dat zijn: ik houd u op de hoogte. 

Alle berichten van deze auteur