Geplaatst

TILBURGSE WETHOUDER HUGO BACKX TREEDT TERUG

‘Dit laat een kras op mijn ziel na.’ Dat zei burgemeester Vreeman zowel tijdens de ingelaste raadsvergadering als tijdens de persconferentie. ‘Ik ben een zeer goede collega kwijtgeraakt en daar heb ik een ontzettend slecht gevoel bij.’
Op maandagmiddag 16 februari, om 17.00 uur, kondigde Hugo Backx zijn vertrek als wethouder aan. Zijn portefeuille bestond uit Onderwijs- en Jeugdbeleid, Cultuur, Monumenten en Architectuur, en Financiën. Daarnaast was hij wijkwethouder van Tilburg West. 

We kunnen het ons nog goed herinneren: 29 april 2008, Jan Hamming maakt de formatie van een nieuwe coalitie bekend, bestaande uit PvdA, VVD, Groen Links en SP. Het oude college was gevallen na onenigheid en ‘broedermoord’ binnen het CDA. De eigen partij liet Hans Janssen, wethouder van onder andere Cultuur, vallen. Zij wilde niet meewerken aan de realisering van het Midi Theater, een van de prestige-objecten van wethouder Janssen. 

In het nieuwe college kreeg Hugo Backx de portefeuille Cultuur. Daar valt de realisatie van het Midi Theater onder. Het Midi Theater had al bewezen een gevaarlijk dossier te zijn. Maar dat het de kop van een tweede wethouder zou kosten…    

Een kleine twee weken geleden kreeg Hugo Backx te horen dat de begroting voor de hernieuwde inrichting van het Midi Theater voor 1.9 miljoen overschreden was. Op een bedrag van 5 miljoen is dat een stevige overschrijding. Hoewel. Er zijn talrijke voorbeelden te noemen waarbij projecten voor hogere bedragen, absoluut en procentueel, overschreden werden. Zonder dat dat tot gevolg had dat de verantwoordelijke politicus besloot af te treden of gedwongen werd af te treden.   

Het tweemanschap Ed van Thijn en Pieter Winsemius werd gevraagd binnen enkele dagen (het weekeinde van 14-15 februari) de zaak te onderzoeken en advies uit te brengen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de wethouder weinig te verwijten viel. De tijdsplanning en versnelling van het bouwproject (€ 900.000), het baseren van de aanneemsom op een voorlopig onderwerp waarin niet alle kosten doorberekend konden worden (€ 700.000) en onvoorziene bouwkosten (€ 300.000) vormden de oorzaken.

Backx zei dat zijn besluit uit het college te treden, een persoonlijk besluit was. Dat bestaat niet in de politiek. Het hele weekeinde van 14-15 februari is er overeg geweest tussen de coalitiepartijen. De coalitiegenoten VVD en Groen Links hadden vrede met een excuus van de wethouder aan de gemeenteraad. Hij kon blijven. Eén partij, de partij die zich altijd al tegen Adje’s Theater had gekeerd, dacht daar anders over: de SP. Alle argumenten van de andere partijen ketsten af: Backx diende te vertrekken. Hij had er niet voor gezorgd dat hij tijdig over de budgetoverschrijding geïnformeerd werd. Daardoor had hij niet tijdig college en raad kunnen informeren.

Er bleef Hugo Backx niets anders over dan te vertrekken. ‘Dit laat een kras op mijn ziel na.’ Dit laat een kras op meerdere zielen na. En dit laat gaten in het cultuurbeleid na en een vertraging in de uitvoering van projecten op het gebied van onderwijs en cultuur. Het laat ook een deuk in het imago van de PvdA na. Kort samengevat: dit is slecht voor de stad.

De SP kan haar carnavalskostuum aantrekken en gaan feesten. 

Zo gaat het nu eenmaal dikwijls. Partijpolitiek gaat voor het algemeen belang en voor de continuering van het beleid. Hugo Backx was een bezield en bezielend politicus en wethouder. Hij durfde uitdagingen aan te gaan en risico’s te nemen. Bij zijn aftreden sprak hij de hoop uit dat er nu niet een periode van rekenmeesters aanbrak die alles langs de meetlat legden. ‘Er moet hart en ziel blijven voor doorpakken en voor eigen initiatief.’

Ik geloof niet dat de Tilburgers de SP dankbaar moeten zijn. Integendeel.

Zal de SP in 2010 in een coalitie terugkeren? Zal één politieke partij de SP nog vertrouwen?

In de politiek weet je het nooit.           

Alle berichten van deze auteur

Reacties

19 reacties op “TILBURGSE WETHOUDER HUGO BACKX TREEDT TERUG”

 1. B. van der Pol avatar
  B. van der Pol

  Een prima wethouder. Sympathieke man, bevlogen, altijd en overal aanwezig, duidelijk en benaderbaar. Hij zat niet voor niets al zo lang in het college, dan heb je kwaliteiten. Wie hem ook zal opvolgen, het zal hoe dan ook een aantasting van de continu

 2. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Houdt dit in dat we weer naar de stembus mogen of moeten we wachten tot 2010 eer we de SP nu echt weg kunnen krijgen. Die Slegers en haar gezelschap van stadkapotmakende nep-Tilburgers heeft werkelijk nog geen

 3. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Chapeau Hugo, jammer, maar toch bedankt…en @Burgermannetje, de LST zou toch wel heel ongeloofwaardig worden als ze nu nog in zee gaan met de PvdA, met of zonder kop koffie?!
  De Tilburgse wethouders moeten bij de volgende verkiezingen massaal naar de huiarts om goede blarenzalf op recept te halen….Tilburg sodemietert met t of met een d met een rotgang richting afgrond..en de burgers mogen blijven dokken!

 4. ceesvanraak avatar
  ceesvanraak

  Wat is nu waar, Jasper?
  Stapt Hugo Backx uit eigener beweging op (zoals de videobeelden suggeren en het artikel in het BD) of had hij liever blijven zitten en stapt hij noodgedwongen op (met name onder druk van de SP, zoals jij suggereert)?

 5. jasper1 avatar
  jasper1

  Cees van Raak vraagt zich af welke versie van de gebeurtenissen die leidden tot het vertrek van Hugo Backx, de juiste is: die van mij of die van Het Brabants Dagblad.
  De informatie die ik geef over de rol die de SP heeft gespeeld, heb ik uit de eerste hand, van een raadslid dat het overleg tussen de coalitiepartijen afgelopen weekeinde heeft meegemaakt. Het Brabants Dagblad baseert zich op offici

 6. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Jasper, je schrijft in je stuk dat er door toedoen van de SP voor wethouder Backx geen andere mogelijkheid overbleef dan te vertrekken. Is deze voorstelling van zaken niet wat kort door de bocht? Het is in Nederland staatsrechterlijk toch zo geregeld dat een wethouder alleen tot aftreden gedwongen kan worden als een meerderheid in de Raad hem of haar laat vallen? Een wethouder treedt toch niet af omdat

 7. arjen avatar
  arjen

  @Jasper: Hans Janssen, wethouder van onder andere Cultuur,

  Van Cultuur, Jasper? Volgens mij viel het failissement van de TKS niet onder Janssen.. maar onder…..? …. die toen ook al over cultuur ging…Natuurlijk ook niet te verwijten.

 8. Susanne avatar
  Susanne

  Zou je niet 's aan bronvermelding doen, Jasper? Zo wordt het wel erg makkelijk om de schuld in de schoenen van de SP te schuiven…

 9. jasper1 avatar
  jasper1

  Als antwoord op de reactie van Arjen kan ik het volgende zeggen: het Midi Theater viel v

 10. paul5015 avatar
  paul5015

  project een wezenlijk onderdeel uitmaakte,
  bestond het politieke keurslijf:

 11. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Democratie is prachtig mooi.

  Alleen is het zo jammer dat burgers geen motie van wantrouwen kunnen indienen tegen leden van de gemeenteraad en het college buiten de verkiezingen. Als dat toch eens kon in mijn land.

 12. frits h avatar
  frits h

  Dit krijg je er dus van als je van Tilburg een grote skihut wilt maken!

 13. Will Gunther avatar
  Will Gunther

  geachte lezers.

  Op 08 november 2008 heb ik het college gevraagd of het klopte dat er enige dagen v

 14. andrea avatar
  andrea

  Re: Will Gunther

  Sorry, maar ik begrijp niet waarom bij dit onderwerp ineens een verkeersdrempel en overleg bij Vreeman worden gehaald. Het gaat hier om het, mijns inziens, nobele aftreden van wethouder Backx op grond van zijn integriteit. De wethouder heeft guts getoond en geeft met zijn persoonlijke gebaar de PvdA de kans om tijdens de verkiezingen overeind te blijven. Ik vind hem geloofwaardig, niet de SP en VVD die zich ook achter het Midi-theater 'moesten' scharen en tevens niet de PvdA die uit lijfsbehoud nu niet duidelijk stelling durft te nemen over het (tot nog toe) tranendal Midi-theater. Ook de exploitatiekosten zijn nog steeds niet duidelijk: de politiek heeft halsoverkop gehandeld ten opzichte van het initiatief van Adje en dat kan eigenlijk toch nooit goed zijn.

 15. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Andrea

  Laat er geen misverstand over bestaan:De PvdA stond van meet af aan en staat nog steeds achter een fantastisch Miditheater,eindelijk, eindelijk die zozeer gewenste middenzaal waar de diverse podia en makers in de stad al zo veel jaren om hebben gevraagd, dat beslist in een behoefte zal voorzien en waarop al dat talent dat in Tilburg wordt gevormd zich kan manfesteren, waar ter inspiratie van Tilburgers ook theatermakers van buiten, cabaretiers en kleinkunstenaars een in het zuiden van Nederland volstrekt uniek podium wordt geboden, waar professioneel TV en filmopnames kunnen worden gemaakt.
  Het Miditheater: daar zal Tilburg over een paar jaar als dit alles achter de rug is enorm trots op zijn.

 16. henk avatar
  henk

  Ik hoor net van een aftredende wethouder in Amsterdam. Een of ander bouwproject valt daar ook duurder uit dan de bedoeling was. Inmiddels al een overschrijding van 290 miljoen! Laat Backx onmiddellijk terugkomen! Die wist toch maar mooi voor elkaar te krijgen dat de overschrijdingen binnen de twee miljoen bleven!

 17. Will Gunther avatar
  Will Gunther

  Beste Andrea.

  U begrijpt niet waarom het onderwerp verkeersdrempel en thuisoverleg bij Vreeman door mij worden opgetekend. Welnu mw. Andrea, het hele Midigebeuren is een molensteen om de nek van de Tilburgse belastingbetaler. Was het niet Den Uyl die onze natie naar de knoppen heeft geholpen met zijn socialistische ide

 18. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ will gunther

  Je schrijft:'Wat de verkeersdrempel betreft 23.500 voor

 19. Will Gunther avatar
  Will Gunther

  Beste mw. Tine.

  Ik heb u laatst mogen begroeten op de Nachtbus. Dit was mede op mijn uitnodiging. Wij hebben u samen met mijn collega's van de Beveiliging "inzage" gegeven in de nachtelijke problematiek. Wat mij bekend is, is dat indien je o.a. in Amerika harder rijdt dan de toegestane snelheid van 80 mijl,