Geplaatst

HOE NU VERDER MET BRABANT CULTUREEL

In mailtjes wordt mij gevraagd hoe het nu, nadat het amendement in Provinciale Staten is aangenomen, verder gaat met Brabant Cultureel. De gedeputeerde voor Cultuur Brigite van Haaften zal uitvoering geven aan het amendement. Dat betekent dat zij een werkgroep zal instellen. Deze werkgroep heeft tot taak een voorstel te doen dat besproken zal worden in de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur en voor besluitvorming zal worden aangeboden aan provinciale Staten.

De werkgroep moet over twee zaken adviseren:  

1. op welke wijze het tijdschrift Brabant Cultureel kan worden gepositioneerd in de provinciale promotie- en communicatiekanalen, in het bijzonder in relatie tot Brabantstad Culturele Hoofdstad.
2. aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een podium te kunnen bieden aan het culturele en literaire debat in Brabant

Op dit moment zijn er gesprekken – onder andere met statenleden – over de vraag wie zal worden uitgenodigd in de werkgroep plaats te nemen. Dat zullen ambtenaren zijn, mensen uit de culturele wereld, misschien ook mensen uit het onderwijs, bestuursleden van Brabant Cultureel en de huidige hoofdredacteur. Althans, dat neem ik aan. Ik heb daarover geen precieze informatie. Van belang is dat ook een vertegenwoordiger van de redactie wordt gevraagd, want die zal voor zover bekend blijven meewerken aan het blad en dan is van belang dat haar visie ook gehoord wordt. Wie de werkgroep gaat voorzitten, is nog niet bekend.

In elk geval moet in deze fase van gedachten worden gewisseld over de vraag aan welke voorwaarden een vernieuwd Brabant Cultureel-Brabant Literair moet voldoen en wie met het oog daarop voor de werkgroep moet worden gevraagd.

Van belang is dat vaart wordt gemaakt met de samenstelling van de werkgroep en er een centraal punt komt waar ideeën en voorstellen kunnen worden ingediend doro ieder die in het blad geïnteresseerd is.

Zodra ik over meer informatie beschik, zal ik die hier met u delen.

Alle berichten van deze auteur