Geplaatst

BRABANT CULTUREEL ZOU BLIJVEN – AMBTELIJK VERSLAG 2007

In maart 2007 had een ambtelijk overleg plaats tussen het bestuur van Brabant Cultureel en de provincie Noord-Brabant. Voor de provincie namen deel aan het overleg mevrouwVan Kessel en de heer Van Hemert. 
Het verslag van dat overleg dat u kunt vinden in het DOSSIER BRABANT CULTUREEL op deze site, laat zien dat de provincie het plan had om verder te gaan met de subsidiëring van Brabant Cultureel. Het bestuur van Brabant Cultureel moest de provincie informatie verstrekken en er zou een behoefteonderzoek gestart worden. Het verslag eindigt met de toezegging: ‘Met het bestuur van BC zal worden overlegd op welke wijze zij zullen worden betrokken.’  

Het onderzoek is niet verricht. Het bestuur van BC is nergens bij betrokken. Integendeel: na een gesprek in het najaar van 2007 met de nieuwe gedeputeerde Brigite van Haaften, een gesprek dat het bestuur van BC als zeer positief ervaarde, viel een brief op de mat: de subsidie voor Brabant Cultureel-Brabant Literair wordt in twee jaar afgebouwd. Na 2009 ontvangt u niets meer.

Natuurlijk mag een nieuwe gedeputeerde een andere, eigen koers varen en eigen besluiten nemen. Maar de vraag werpt zich op: wat is er gebeurd? Waarom legt de nieuwe gedeputeerde opeens radikaal andere maatstaven aan? De argumenten die gedeputeerde Van Haaften hanteerde om de subsidie voor Brabant Cultureel in twee jaar af te bouwen, golden niet voor de gedeputeerde die haar voorafging. Waarom wel voor haar? De conclusie is alleszins gerechtvaardigd dat hier een geheime agenda is gevolgd en dat de argumenten die zijn gebruikt om de subsidie voor Brabant Cultureel af te bouwen, stokken zijn om de hond te slaan. Er is, om Brabant Cultureel te kunnen laten verdwijnen, gezócht naar argumenten. Opeens worden er eisen gesteld en sancties toegepast – wat betreft abonnee-aantal en boekhouding – die eerder niet van toepassing waren. Ze werden onder uit een la gehaald (abonnee-aantal) en geconstrueerd (boekhouding).

Waarom mag Brabant Cultureel niet langer voortbestaan?

Mogen verwachtingen beschaamd, beloften bij het aantreden van een nieuwe gedeputeerde gebroken worden? Gaat het te ver te zeggen dat hier van onbehoorlijkheid van bestuur sprake is? Misschien. Misschien niet. In elk geval wordt het vertrouwen van de burger in de politiek door een dergelijke gang van zaken geschokt.

Zoals gezgd kunt u het ambtelijk verslag lezen in het DOSSIER BRABANT CULTUREEL.

In een volgend artikel zal ik aangeven wat mijns inziens de achtergronden zijn van de weigering Brabant Cultureel subsidie te verlenen, met als gevolg dat dit unieke blad zal verdwijnen.    

Alle berichten van deze auteur