Geplaatst

BEHOEFT TILBURG EEN EIGEN CULTUREEL BLAD?

Een nieuw nummer van Brabant Cultureel is verschenen. Het is een dubbelnummer dat in zijn geheel gewijd is aan Tilburg. De vele artikelen geven een beeld van het rijke culturele leven van deze stad. Ongetwijfeld komen vele kunstenaars zich niet tegen in het blad of worden hun namen genoemd zonder dat uitvoerig wordt stilgestaan bij hun werk. Dat is onvermijdelijk.

Zelfs het Cultureel Lexicon van Cees van Raak en de in november 2008 door Uitgeverij Nieuwland uitgegeven Encyclopedie van Tilburg laten gaten zien en dekken het culturele en kunstzinnige leven van de stad niet helemaal. Een overzicht is altijd gebrekkig en doet nooit helemaal recht aan de werkelijkheid.

Wat de lezer van deze special opvalt, zijn de vele, ambitieuze plannen die uitgesproken worden. Om er enkele te noemen: de Spoorzone (1 miljard euro, volledige realisatie in 2025), Veemarktkwartier (nieuwe behuizing Paradox), Culturele Hoofdstad 2011, BrabantStad Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, vestiging van een Centrum Beeldende Kunst, realisatie Stadsmuseum, organisatie voor het eerst in 2009 van een tweejaarlijks Festival van het Absurde.

De redactie van Brabant Cultureel (met name Rinus van der Heijden en Lauran Toorians) en de redacteur van Brabant Literair (Jac. van de Ven) hebben hun uiterste best gedaan om een levendige en boeiende aflevering van Brabant Cultureel te maken. Het resultaat is een blad vol afwisseling en met veel concrete informatie.

Wie sommige artikelen leest, zou meer informatie willen krijgen over het behandelde onderwerp, met meer details en een kritische benadering. Met een schets van historische achtergronden en een weergave van de uiteenlopende visies, van deskundigen en betrokkenen, van bewoners en buitenstaanders, van Tilburgers en niet-Tilburgers. Ik denk daarbij aan de architectuur in Tilburg, vooral de moderne architectuur, en de beeldende kunst: bijvoorbeeld de keuze van kunstenaars en kunstwerken bij het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Een gemeente moet de burger de kans geven zich zijn stad eigen te maken, te begrijpen waarom veranderingen worden doorgevoerd en nieuwe elementen worden toegevoegd, en dat kan alleen als zij de burger informeert en in staat stelt te begrijpen waarom bepaalde beslissingen worden genomen.

Deze uitgave van Brabant Cultureel maakt duidelijk dat de stad Tilburg een eigen cultureel blad zou moeten krijgen dat de burger over allerlei culturele initiatieven informeert. Te denken valt aan een kwartaaltijdschrift dat geen promotieblad is van de gemeente, maar een onafhankelijke redactie heeft, informeert, allerlei zaken kritisch analiseert en diverse visies en opvattingen aan bod laat komen.

Alle berichten van deze auteur