Geplaatst

GAAT WONENBREBURG TILBURGS CULTUURGOED SLOPEN?

Al diverse keren maakten media melding van het voornemen van woningcorporatie WonenBreburg om de studentenflats aan de Prof. Verbernelaan te slopen. Renovatie schijnt ook nog een optie te zijn. Er is geen enquête of andere vorm van onderzoek aan voorafgegaan. WonenBreburg heeft het besluit op eigen initiatief genomen. Niet is bekend waarop de conclusies van de bouwvereniging steunen dat de flats niet meer zouden voldoen. Of toch? De studenten wonen op de zogenaamde Sterrenflats in groepsvorm en deze vorm van wonen, zo heeft WonenBreburg maar even zelf vastgesteld, is niet meer van deze tijd. Dus renoveren – of nog liever – slopen.

Voorzover mij bekend zijn de Sterrenflats de eerste vorm van geplande studentenhuisvesting in Tilburg. Ik kan me herinneren hoe trots professor Jan van Dijck in een interview met mij vertelde over het moment dat de flats werden opgeleverd en feestelijk voor bewoning werden ingewijd. Van Dijck was voorzitter van de Stichting Studentenhuisvesting die de Sterrenflats had laten bouwen, hij was ‘de bouwheer’. – Hij vermeldde tijdens het interview ook een anekdote. ‘Ton Koster was een clown, maar soms op het gevaarlijke af. Toen de Sterrenflats in gebruik werden genomen, met een vertegenwoordiger van het ministerie uit Den Haag, "een grootmoeftie van het ministerie", gooide Koster een plastic zak met water naar beneden. Niemand werd geraakt, maar het werd gevaarlijk gevonden.’ Ton Koster was in die tijd een bekende student-activist.
     De Sterrenflats markeren een historisch moment in de studentenhuisvesting in Tilburg. Ze hebben tegelijk een unieke bouw. Het gaat zeker niet te ver om deze flats een monument te noemen, een onvervangbaar element van het Tilburgs cultuurgoed en de Tilburgse historie. Vele generaties studenten hebben er hun studieleven gesleten en velen van hen moeten unieke herinneringen koesteren aan de tijd dat ze er woonden.
     De autocratische handelswijze van WonenBreburg is onbegrijpelijk en gaat in tegen het algemeen belang, terwijl de woningcorporatie beweert het algemeen belang te dienen. Het is een teken van gebrek aan cultureel besef om zo drastisch en bijna gewetenloos met cultuurgoed om te gaan. 
     De studenten die de flats bewonen, hebben zich inmidels in overgrote meerderheid tegen de plannen van WonenBreburg gekeerd. Hier is ook een taak weggelegd voor het universiteitsbestuur en stadsbestuur. Zij moeten zo grote druk op de woningcorporatie uitoefenen dat die haar onzalige ideeën tot afbraak of renovatie verlaat. 
     Ik hoop dat het bestuur van WonenBreburg naar de boodschap die studenten en de stad Tilburg laten horen, wil luisteren en terugkomt op zijn heilloze voornemens.

 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

3 reacties op “GAAT WONENBREBURG TILBURGS CULTUURGOED SLOPEN?”

 1. ilburg Theo avatar
  ilburg Theo

  Hallo,
  misschien is het geen toeval dat de studenten uit de sterrenflats moeten tegen dat het nieuwe en duurdere studentenhuisvestigingsprojekkie, schuintegenover (ben even de naam kwijt/ouwe interpoliskantoor) verhuurd moet gaan worden. Als complotTHEOreticus kan ik niet anders concludingesen. Effe kunstmatige schaarste fokken ter regulering van de markt hiet dah. Toeval is zeldzaam, en ook woningcorporatiedikkedeuren tikken graaiformaatsalarissen af. Dan moet het wel binnenkomen, dah is nogal wiedus,..nie dan,..ja toch?
  Goei weekend,
  Theo

 2. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  SLOOP STERRENFLATS NIET VAN DEZE TIJD

  Het is inderdaad te hopen dat WonenBreburg afziet van de sloopplannen voor de Sterrenflats aan de Prof. Verbernelaan. Met sloop en daar weer iets nieuws bouwen houd je weliswaar met kunstgrepen de economische megamachine draaiend, maar in feite is hier dus sprake van pure kapitaalvernietiging. Sloop en nieuwbouw betekent bovendien verspilling van energie en grondstoffen. Helemaal bedenkelijk is het dat aan de bewoners van de Sterrenflats niks is gevraagd en dat men dan toch durft te beweren dat wonen in groepsverband niet meer past in deze tijd. Deze autocratische en neoliberale aanpak van corporatie WonenBreburg, d

 3. henk avatar
  henk

  In de jaren zeventig kon wonen in een oud wevershuisje niet meer getolereerd worden, anno 2009 wonen in een flat uit de jaren zeventig. De tijd blijft niet stil staan. Economie, bouw en huizenmarkt moeten verder. Of willen we nog meer "crisis"? Het zijn malle tijden. Om de economie door te laten draaien moeten we straks ook allemall voor de mall stemmen. Liever met zijn allen nog harder te pletter botsen tegen de onherroepelijke grenzen van natuur en ecologie dan in het zicht daarvan bewust ook maar enigszins afremmen.
  En inderdaad Hein, Tiwos kan er ook wat van, al vergat je het woordje 'van', wat we van jou niet gewend zijn. Via google en "de wijk Jeruzalem" vind je op de eerste pagina een verwijzing naar TilburgZ met een link in het betreffende artikel naar allemaal foto's van voor en na de acties in Jeruzalem. Zeer illustratief.