Geplaatst

KABOUTERPOLITIEK IN TILBURG – ENQUÊTECOMMISSIE INGESTELD

In Amsterdam werd bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn van de Amsterdamse metro een overschrijding van 290 miljoen geconstateerd. Er werd genuanceerd geoordeeld over deze overschrijding, ondanks de hoogte ervan. Wethouder Herrema, politiek verantwoordelijk, trad af. Dat had niet van iedereen gehoeven. Er werd zelfs om getreurd. De wethouder werd geprezen om zijn beleid. Elke wethouder, wie het ook geweest was, zou voor hetzelfde probleem zijn komen staan en had een grote overschrijding zien ontstaan. In Tilburg is sprake van een overschrijding van 1,9 miljoen. De oorzaken van die overschrijding zijn duidelijk. Maar de wethouder moet weg. Hij werd gedwongen zijn biezen te pakken. Er was weinig nuance te vernemen tijdens de raadsvergadering die gewijd werd aan met name het vertrek van wethouder Hugo Backx. Gerouwd werd er zeker niet, tenzij door wethouder Jan Hamming. En ik vrees dat hij snel vergeten zal zijn. Hugo.  Zo is de sfeer in de Tilburgse politiek.

Onlangs meldde het Brabants Dagblad dat een wethouder in Oirschot misschien ook zijn biezen moet pakken omdat er een overschrijding van kosten plaatsvond bij de bouw van een sporthal.

In vergelijking met Amsterdam kunnen we gerust zeggen dat het in Tilburg om kabouterbedragen gaat. En in het verlengde daarvan om kabouterpolitiek.

Wat is dat, een overschrijding van 1,9 miljoen? En toch wordt vanwege deze relatief kleine – wellicht niet te vermijden – overschrijding het zwaarste politiek controlemiddel van stal gehaald: een enquêtecommissie. Een dergelijke commissie is in de Tilburgse politiek nog nooit aan de orde geweest. Blijkbaar moet het nu.

Het is een merkwaardig verschijnsel dat overschrijdingen opeens zulke drastische gevolgen moeten hebben. De oppositie in de Tilburgse gemeenteraad wil het.

Achteraf wordt Hugo Backx toch nog veel eer bewezen. Met name door degenen die wilden dat hij vertrok, de oppositiepartijen.

Waarin een stad als Tilburg en haar gemeenteraad groot kunnen zijn.

De ogen van de leden van de oppositie glansden als kinderen die net een zak knikkers cadeau gekregen hadden toen ze na de raadsvergadering van 19 februari waarin tot een enquêtecommissie werd besloten, een glas wijn dronken. Eindelijk waren ze opgemerkt. Eindelijk telden ze mee.

Kabouters zie je snel over het hoofd.

Alle coryfeeën van de politieke partijen, zeker die van de oppositiepartijen, hebben, zo meldde de krant, zitting genomen in de enquêtecommissie. Het lijkt wel een feestcommissie. Niemand wil deze kans zichzelf te profileren laten voorbijgaan, niemand wil afzien van de mogelijkheid de moraalridder te spelen en anderen zo hard mogelijk op de vingers te tikken. Niemand wil zich de kans laten ontglippen in eigen ogen iets te betekenen.

Het leek wel of ze allemaal een grote lollie hadden gekregen, een kabouterlollie, en zich voorgenomen hebben zich die te laten smaken. Een commissie vol lolliezuigers.

Het is maar goed dat er een commissie van deskundigen wordt aangesteld die de enquêtecommissie zal assisteren en de weg zal wijzen. 

Wethouder Hugo Backx is weggestuurd. De LST wil nu ook dat burgemeester Vreeman opstapt. De LST van Hans Smolders is kampioen politici willen wegsturen. Deze partij maakt regelmatig de indruk als ze in de raadszaal het woord voert, dat ze in een kinder-, wat zeg ik, kaboutercrèche is beland. En daar heersen andere wetten en gewoonten dan in een raadszaal. Wie het hardst schreeuwt en het snelst boos wordt, is de baas. Wie stikt in woede en zichzelf niet in de hand heeft, krijgt gelijk. De LST is altijd verongelijkt en heeft oeverloos veel kritiek op anderen terwijl ze zelf geen kritiek kan verdragen. In mindere mate geldt dat voor andere oppositiepartijen.

De LST begrijpt niet dat politiek bedrijven iets anders is dan deze partij denkt dat het is. In eigen ogen zijn de LST’ers volstrekt integer en betrouwbaar, maar ze begrijpen niet dat met alleen die eigenschappen geen politiek bedreven kan worden. Het talent om krenten te tellen is niet het talent om een stad te besturen. Ook het talent om in te spelen op de onvrede die – altijd en per definitie – heerst bij bevolkingsgroepen die zich in hun denken over politiek laten sturen door paranoia en ongerichte rancune – of te schreeuwen dat bestuurders bij het minste of geringste dienen op te stappen, is niet een van de talenten nodig om een stad te besturen en bestuurbaar te houden. Zomin als het onvermogen om compromissen te sluiten en vermogen overal samenzweringen en corruptie te bespeuren talenten zijn.

Als het aan de LST lag, zouden inmiddels alle politici van andere partijen naar huis gestuurd zijn. Alleen de LST zou nog in de raadszaal aanwezig zijn en verbaasd om zich heen kijken en zich verdrietig afvragen waarom ze in de steek gelaten is. Want de LST die een complete vrachtwagen zagen in de parkeergarage van het gemeentehuis heeft staan om daarmee stoelpoten weg te zagen, voelt zich altijd slecht behandeld, niet begrepen en in de steek gelaten.

Het is altijd interessant mee te maken dat partijen die in het recente verleden zelf grove blunders begingen en bleken het politieke metier niet helemaal in de hand te hebben, zoals vrij recent de VVD en het CDA bewezen onbekwaam te zijn, briljant zijn in het maken van verwijten richting coalitiepartijen.

Op dit moment is de SP kampioen brokken maken en zich ongeloofwaardig profileren als coalitiepartij. Het is te merken dat deze partij zo gewend is geweest altijd als oppositiepartij kritiek uit te oefenen dat ze nu nauwelijks weet hoe ze als coalitiepartij moet optreden en geen ruimte heeft, omdat ze in haar vroegere leven als oppositiepartij alles afkeurde. Het is vermakelijk op te merken hoe een briljant oppositielid als Johan van den Hout nu ongemakkelijk in zijn wethouderszetel zit te schuiven als hij door de oppositie, eerst partijen met wie hij optrok, het vuur aan de schenen gelegd krijgt. Hij ervaart de onredelijkheid van de kritiek nu zelf aan den lijve en kan nog altijd niet vatten dat er zo in de gemeenteraad gehandeld en gemanoeuvreerd wordt. Om kort te gaan: hij herkent zichzelf niet. Ook Paul Huijgen kan nauwelijks zijn hoofd recht houden onder de kilo’s boter die hij, door wethouder en coalitiegenoot te worden, op zijn hoofd gestapeld kreeg.

Ik heb SP’er Tiny Kox ooit toenmalig wethouder Luijendijk horen toevoegen dat politiek niks is voor kinderen. Maar wel voor rancuneuze kabouters?

Misschien dat de samenwerking in de enquêtecommissie de sfeer in de Tilburgse gemeentepolitiek verbetert. Misschien dat de LST haar rancune en paranoia weet in te tomen en er zelf iets van leert en een beetje volwassener wordt. Misschien dat menselijke verhoudingen weer een kans krijgen in de Tilburgse gemeenteraad en iemand als Jan Hamming die in de raadsvergadering van 19 februari verklaarde aangedaan te zijn door het vertrek van Hugo Backx, niet toegebeten wordt door Hans Smolders dat zich aangedaan voelen niet thuishoort in de politiek en in een raadszaal. Misschien dat gevoelens weer getoond mogen worden in de politiek. Ook gemeentepolitiek is geen zaak voor dolgedraaide robots. Menselijkheid en gevoel voor (menselijke) verhoudingen dienen het belangrijkste kenmerk te zijn van menselijk verkeer, ook in de politiek.

Ook al zijn binnen deze vorm van menselijke omgang, de politiek, soms harde besluiten onvermijdelijk.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

37 reacties op “KABOUTERPOLITIEK IN TILBURG – ENQUÊTECOMMISSIE INGESTELD”

 1. chris avatar
  chris

  Hele domme, eenzijdige actie van Jasper. Maar hij is genoteerd en we zullen m zeker onthouden!

 2. Ilburg Theo avatar
  Ilburg Theo

  Okay Jasper, dus alleen de Tilburgse PvdA stijgt boven het lokale kaboutermaatje uit? Tja,..het valt toch wel een bietje op. Dichterlijke vrijheid zullen we mar denken,..nie dan,..ja toch? Poetische, politieke prietpraat kan natuurlijk ook..
  Groetjes,
  Theo

 3. cees verwey avatar
  cees verwey

  Jasper soliciteert hier overduidelijk naar de functie van stadsdichter. Als salonsocialist moet je dan natuurlijk iets onaardigs over de LST schrijven.

 4. avatar
  Anoniem

  Verschil in mening hebben mag, wat een een cliche!
  Iedereen heeft er de mond vol van. Iedereen wil zich profileren als iemand die er geen moeite mee heeft dat een ander het niet eens is met zijn of haar mening.
  Wat een farce! In plaats van te onderzoeken waar een gedachte of mening die iemand is toegedaan vandaan komt, te kijken of je iemand op een of andere wijze toch niet tegemoet kan treden om wellicht een compromis te sluiten in het belang van het geheel (lees samenleving), gaat men letten op futiliteiten van de tegenstander: zoals: de toon van spreken, een woordkeuze, houding. Wat een theater!

  Jasper, alles wat je LST verwijt, doe je in wezen zelf ook, zij het dan met de pen. Alleen heb ik toch meer sympathie voor de manier waarop de LST het doet: niet met een pen maar tete

 5. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Misschien, misschien….is kabouterpolitiek helemaal niet het goede woord, misschien!
  Er zijn nogal veel mensen die zich in de raadszaal anders horen te gedragen, en dat is al jaren het geval!
  Het lijkt daar af en toe wel een losgeslagen a-sociaal samengesteld gezin, met aan het hoofd een vader die die zijn vettige stropdas op zijn buik heeft hangen en zelf onderuit in de stoel hangt met een grote pils voor zijn neus, en alles zonder enige interesse door elkaar laat lopen!
  Zijn lievelingszoontje Jantje heeft ook de fout om in het gezicht van gezag zich netjes te gedragen, maar als hij in de trappenhal loopt hoor je hem ineens heel anders praten…!
  Kabouters en politiek gaan volgens mij niet samen!

 6. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Ik heb even moeten ''kauwen'' op het begrip ''kabouterpolitiek'' . Dit weekeinde meen ik uit de pers in de landelijke politiek ook wat kabouterpolitiek te ontdekken. Wat te denken van de schriftelijke vragen over de gestorven olifant in Emmen door de PVV, het idee van wethouder Geluk voor een plastest voor alle Rotterdamse scholieren om op drugs te testen (hoewel door anderen ook wel cowboypolitiek genoemd)en de VVD-er die de landelijke pers haalt over de mogelijkheid gescheiden (mannen en vrouwen) een theatervoorstelling bij te wonen (Rotterdam-Zuidplein). Wat dit laatste betreft: het ging om een cabaretier van Marokkaanse afkomst die op deze manier volle zalen trok met mensen die normaal nooit naar het theater komen. Het leuke is dat -ondanks de mogelijkheid om gescheiden te zitten- er geen gebruik van is gemaakt…
  Het tegenovergestelde van kabouterpolitiek zou reuzenpolitiek zijn. Weer iets om op te kauwen de komende weken…

 7. julesluijten avatar
  julesluijten

  Goeie zet, Jasper. Je verwoordt precies wat ik me al vanaf 2006 afvraag: wat doet de LST in hemelsnaam in de gemeenteraad? En nog vreemder: wat doet een professor voor de LST in de gemeenteraad? Waarom gooit zo'n man zijn naam te grabbel en verwordt dus volgens jouw opvatting tot een kabouter die zich bezighoudt met niets. Een gedachte troost me wel: stel de LST zou ooit de kans krijgen om in het college plaats te nemen, dan is het niet mogelijk om een college te vormen: niemand deugt, of ze sturen tussentijds iedereen naar huis. Wat een soap!

 8. chris avatar
  chris

  Zowel Jules als Jasper weten totaal niet waar ze het over hebben: het is niet de LST die de twee wethouders naar huis heeft gestuurd. Janssen en Backx zijn ZELF opgestapt. En terecht natuurlijk.

 9. julesluijten avatar
  julesluijten

  Dat beweert ook niemand hoor, dat de LST die twee naar huis heeft gestuurd! Het gaat meer om de opmerkingen die n.a.v. het feit dat deze twee naar huis zijn gestuurd gemaakt zijn door de LST. Anders spreek daar eens over met jullie professor, die kan je misschien uitleggen waar Jasper Mikkers het over heeft. Zit die professor ook zo te brullen en te schelden? Dat denk ik toch niet, dat komt een beetje vreemd over op zijn studenten, dan wordt ie niet meer serieus genomen.

 10. chris avatar
  chris

  Jules, als je je afvraagt wie er van de LST zit te brullen of te schreeuwen, toon je in ieder geval aan dat je het NIET WEET. Wij kennen ook geen Julesluiten die met regelmaat de vergaderingen op het stadhuis bezoekt. We kennen Jules ook alleen maar als hijgerig personage op internetsites.

 11. julesluijten avatar
  julesluijten

  Ik zou maar wat beter rondkijken tijdens de vergaderingen van de commissie Fysiek en tijdens de raadsvergaderingen. Dan komen we elkaar vast tegen!

 12. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  @ Chris

  "het is niet de LST die de twee wethouders naar huis heeft gestuurd. Janssen en Backx zijn ZELF opgestapt."

  Inderdaad Chris, daar heb je gelijk in!

  Wat wel zo is, is dat de LST heeft er voor een grote mate aan bijgedragen dat er op dit moment in Tilburg een politiek klimaat heerst, dat wat mij betreft geen schoonheidsprijs verdient.

  En daar heeft de LST, met grote voorman en naamgever (dat deden zelfs de grootste dictators nog niet) van de lijst voorop, vollop aan bijgedragen.

  En dat is wat Jasper bedoeld in zijn column denk ik…

  Zo erg dat zelfs Maarten vd Tillaart zijn rug niet recht kon houden en nu ook aan het grote "NEE", "NEE" "NEE" spel meedoet…

  En m.b.t. de LST professor, ik zou maar eens Googlen en dan kijken op de Swart en Cabbolet.

  Zie je gelijk de kwaliteiten van deze professor…

 13. julesluijten avatar
  julesluijten

  Ok, dat was me al duidelijk welke kwaliteiten deze professor heeft. Maar dan nog: welke professor verbindt zijn goede naam aan een beweging als de LST? Deze man mag toch nog gewoon zijn werk doen op de UvT? Hij is volgens mij zelfs gerehabilliteerd. Ik begrijp gewoon niet dat hij zich inzet voor, zoals je zelf al opmerkte, een bijna dictatoriale schreeuwerige beweging als de LST. Een ding doen ze dan vandaag dan wel weer goed: ze vragen een spoeddebat aan over Essent om te zorgen dat de burger zijn geld terugkrijgt, daar waar andere partijen alleen maar haantje de voorste willen zijn (gelukkig niet alle partijen) met de verkoop van Essent. Dat de gemeente zich eerst maar eens inspant om ons geld terug te krijgen, in plaats van het geld van een verkoop die geen doorgang mag vinden al lang en breed uitgegeven te hebben!

 14. arjen avatar
  arjen

  @Jules en betrokkentilburger
  De grote beschadigingsactie is nu begonnen? Oppositiepartij LST is dictatoriaal? In de oppositie? Vreemd, maar wel uniek denk ik.

  Moet onze professor beschadigd worden? Ik zou niet weten waarom. t Is een buitengewoon aardige man die altijd netjes en beargumenteerd voor de dag komt.
  Sorry hoor, ik krijg toch echt de indruk dat jullie met paniekvoetbal bezig zijn. En dat kan voor mannetjes met een hoge bloeddruk en lange teentjes heel ongezond zijn. Dus niet meer doen, h

 15. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  @ Arjen

  Geloof dat bijna elke dictator in de oppossitie begonnen… Ofnie? Ken er alleen geen 1 die zelf zijn naam aan zijn partij of beweging verbond. Zelfs niet de ergste voorbeelden uit de voorbij eeuw… Toch?

  Jullie professor moet niet beschadigd worden, ik gaf alleen maar 2 woordjes om te googlen… Wat heeft dat met beschadigen te maken? Denk niet dat de professor voor niets een spreekverbod heeft gekregen… ???? Ik zet die beschadigingsactie niet in Arjen. Ik geef alleen een tip om eens iets over LST-ers te lezen….

  M.b.t. de aanval…. Ik noem de aanval op Vreeman, voortdurend en stelselmatig op Adje, het getier bij het afscheid van voormalig wethouder Janssen, het getier op Marjo Frenk op deze site, dat noem ik aanvallen. Maar goed, dat is dan weer open politieke houding… Nou die open politieke houding is dan wel behoorlijk 1 kant op.

  Trieste is dat je daar zelfs polls voor moet wijzigen. En dat klopt dan wel weer met dat dictatoriale… Komt mij Oost-Duits over…

  * trouwens "de macht aan het volk ook" !

  * en een vuist in je logo….

  * en 'burger'programma…

  en " het gaat bij scholen niet alleen om kennis, maar om vorming van de jeugd"

  Brrr… als ik er al aan denk… krijg ik het koud…

  Zat laatst wel te denken hoe leuk de politiek wordt, mocht de LST aan de macht komen…. Ik zie het getier van wethouder Smoldersvanaf de bok al tegen ons aller Loes Dielissen…

  En Maarten vd Tillaart als slaafse volgeling in een rechts college… Platgedrukt door schreeuwlelijk Smolders en de fatsoenlijke Roel Lauwerier…

  En wat moet Smolders als hij in het college de media niet meer kan bewerken? Vechten tegen de oppositie? En daar de meeste wanstaltelijke drek over heen kiepen? Of richt hij zijn pijlen op een andere stad ofzo?

  Trouwens..Harrie de Swart als wethouder Onderwijs? Lekker makkelijk bij de examens voor scholieren, Harrie regelt het wel…

  en dan Arjen als fractievoorzitter van de LST in de raad… Grote voordeel is dan dat de art. 47 vragen zullen afnemen. Arjen doet namelijk niets zonder opdracht van de grote leider op de bok…

  brrr… ik krijg het er echt koud van… Ik ga lekker mijn weekend in, en hoop dat Tilburg snel wakker wordt… Fijn weekend allemaal!

 16. arjen avatar
  arjen

  @betrokken tilburger: "Arjen doet namelijk niets zonder opdracht van de grote leider op de bok…"

  Ik word hier een beetje moe van …schreewerige en totaal ongefundeerde geklets. Het komt ook helemaal niet aan, staat ver van de realiteit, is inhoudelijk niet interessant. Je kunt er beter een flinke borrel opnemen,…betrokken tilburger.

 17. arjen avatar
  arjen

  nog even dit ter verfrissing van je brein betrokken tilburger. wat te denken van marxisme, leninisme en stalinisme en mao

 18. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  @ Arjen

  Inderdaad "marxisme, leninisme en stalinisme en mao

 19. arjen avatar
  arjen

  @ Betrokkentilburger
  Een lokale politieke fractie die geassocieerd wil worden met die extreem-linkse bagger?

  Dag hoor BT… voor welk publiek schrijf jij hier eigenlijk?

 20. julesluijten avatar
  julesluijten

  Goed advies, Arjen, doe er zelf eens iets mee binnen de fractie!

 21. julesluijten avatar
  julesluijten

  @Arjen: jij vindt dat jullie integere professor beschadigd wordt? Dat heeft hij zelf toch al gedaan door zich bij jullie aan te sluiten! Erger kan niet hoor! Leg maar eens aan goed ontwikkelde mensen uit wat een professor bij de LST moet?

 22. arjen avatar
  arjen

  @julesluijten
  "Erger kan niet hoor".
  Goed onderbouwd hoor. Complimenten. Je zou zo kunnen aanschuiven bij de PvdA. Of eigenlijk… vermoed ik dat je daar al raadslid van bent.

 23. try avatar
  try

  Deze heer Jules Sluitspier lijkt inderdaad uit de linkse hoek te komen. Ingegeven door angst dat zijn clubje er in 2010 bekaaid vanaf gaat komen slaat Sluitspier woest om zich heen en richt de giftige pijlen naar de oppositie. Vol jaloezie speurt hij het internet af in de hoop om mensen Swart te kunnen maken. Oh wat had hij toch zelf graag willen studeren! Angstige Sluitspier had zelf ook graag wat meer interlect binnen zijn clubje gezien, want wat er nu zit is echt niet veel. Dat hebben de Tilburgers zelf inmiddels aan den lijve ondervonden. Dus heer Sluitspier, steek je energie en tijd maar in je eigen clubje want daar is nog heel veel te doen!

 24. julesluijten avatar
  julesluijten

  Er gaat niets boven mensen met mensenkennis! Ik zou bijna denken, Try, dat ik met een psycholoog te maken heb!
  Doe nog eens een poging, Arjen. Raad maar door, wie o wie is die Jules Luijten toch? Gewoon zichzelf, zoals ik al vaker aan jouw adres heb geuit. Gewoon een "betrokken" Tilburger die zich dood ergert aan de omgangsvormen binnen de gemeenteraad en die zich dood ergert aan het populisme binnen de gemeenteraad, geuit door o.a. de LST-leden.

 25. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  @ Arjen

  De reactie van Try is precies een reactie zoals ik die hierboven benoem…

  Getuigt van geen respect en is er alleen op uit om mensen te beschadigen! Allemaal gekopieerd vanuit de Raadzaal, het gedrag van ene H.S.

  Walgelijk

 26. arjen avatar
  arjen

  Jules, heb je t wel over de gemeenteraad van Tilburg, want ik maak niet zoveel slechte omgangsvormen mee? En populisme? Is niet aan de orde. In 99% van de vergaderingen/workshops etc is niet eens pers aanwezig. Dus t heeft helemaal geen zin om daar goedkoop te scoren. Toch blijf ik benieuwd naar uw echte identiteit.

 27. try avatar
  try

  Allemaal projectie "betrokkentilburger"!

 28. julesluijten avatar
  julesluijten

  @Arjen: Mijn echte identiteit? Wat wil je nog meer van me weten dan dat ik Jules Luijten heet dan? Ik weet van jou toch ook niet veel meer dan dat je Arjen Roos heet en onverstaanbaar door de microfoon in de raadszaal praat? Meer hoef ik ook niet te weten hoor.

  @Try: Nu heb je me hoor. Wat bedoel je in dit geval met projectie?

 29. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Beste Arjen,

  doet toch niet net of je neus bloedt..

  De LST is een populistische beweging o.l.v. iemand die ooit echt een grote politicus heeft rondgereden. (Pim had immers wel oplossingen!)

  Het is alleen maar schoppen tegen vooral de coalitiepartijen, maar een oplossing… NUL!

  En dan voortdurend de pers opzoeken…
  En bij al die 99% als de pers niet aanwezig is, zorgt Hans wel weer dat de pers er is. Of hij stuurt zelf mailtjes. Het is zo doorzichtig als de pest!

  Ik ga proberen een maand hier niet te reageren, en hoop echt dat Tilburg wakker wordt! En mocht ed LST winnen, dan zij het zo. Elke stad krijgt een bestuur wat het verdiend.

  Zoals iemand ooit zei "Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen"

 30. try avatar
  try

  Wat leuk; noem je zelf dan VertrokkenTilburger 😉

 31. Frika Del avatar
  Frika Del

  En wij allemaal maar denken dat die TRY van de LST is! Loes weet wel beter!
  Je mag van Hans zeggen wat je wil, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat hij de LST nooit zo diep zal laten zakken…

 32. try avatar
  try

  Lezen Frika; waar staat dat dan ergens?

 33. Frika Del avatar
  Frika Del

  "Jan Huigen, Jan Huigen…"
  Ik kan lekker tussen de regels doorlezen.
  😉

 34. try avatar
  try

  Dat kun je zeker! Alleen om dat onder een alias te doen is wat minder 😉

 35. julesluijten avatar
  julesluijten

  Lekker intelligent hoor, Frika en Try. Jammer, Betrokken Tilburger, dat iemand die wel weet waar hij of zij het over heeft, voorlopig afstand neemt van dit medium. Je was net zo goed bezig!

 36. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Ik heb er weer

 37. julesluijten avatar
  julesluijten

  Lang leve de BZW Midden-Brabant!!!