Geplaatst

Doek gevallen voor het Scryption

Vandaag, 10 januari 2011, is het Scryption, het Museum voor schriftelijke communicatie en sociale media, voorgoed dichtgegaan. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de gemeente Tilburg, voortvloeiend uit een besluit van de gemeenteraad. Verantwoordelijk politica is wethouder voor cultuur Marjo Frenk. In een column in het Brabants Dagblad (6 jan 2011) concludeerde auteur Ed Schilders dat Tilburg nu minder musea heeft dan Etten-Leur. Al hoeft het niet om gelijksoortige musea te gaan qua grootte en uitstraling, zo’n vaststelling doet toch schrikken. Etten-Leur telt eenvijfde van het inwoneraantal van Tilburg. En Etten-Leur heeft niet de ambitie om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2018. Tilburg wel. Tilburg is een stad die een museum sluit terwijl zij als partner van BrabantStad Culturele Hoofdstad van Europa wil worden in 2018.

Hoe moeten we naar de sluiting van het Scryption kijken. Eerst maar eens enkele cijfers. Het Scryption ontvangt 200.000 euro subsidie. De begroting van de gemeente Tilburg is 1.000.000.000 euro. Het bedrag dat het Scryption ontvangt, bedraagt dus 0,02 % van de gemeentebegroting. En ongeveer 2 % van wat de Openbare Bibliotheek in Tilburg aan subsidie ontvangt.
Ik zou nog andere cijfers kunnen geven. Dat is niet het doel van deze column. In elk geval is het zo dat Tilburg relatief weinig uitgeeft aan kunst- en cultuursubsidies. In totaal staat er 21.000.000 euro gereserveerd voor cultuur en kunst op de gemeentebegroting, en daarvan gaat het leeuwendeel naar de Openbare Bibliotheek en Theaters Tilburg.
Er zijn in Europa twee andere musea die een vergelijkbare collectie als het Scryption in huis hebben. Toch is het Tilburgs museum uniek te noemen, omdat de collectie unieke voorwerpen bezit en er de band met het verleden, met de katholieke wortels van de stad, omdat het museum startte met een verzameling van een frater van het klooster van de Rooi Harten aan de Bredase Weg.
Ik breek me het hoofd over de overwegingen die tot de stopzetting van de subsidie geleid hebben. Ik vraag me af hoe ze erbij zaten, de leden van het college toen het besluit genomen werd: weg met het Scryption! Ik probeer me te verplaatsen in het hoofd van wethouder Marjo Frenk, uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor de sluiting. Ik vraag me af wat er door het hoofd van de raadsleden ging toen de hamer neerkwam: van dat klotenmuseum zijn we in elk geval af? What next?
Er zijn genoeg vragen te stellen. Is het museum lullig genoeg gewoon op de fles gegaan omdat de directeur onvoldoende talent voor lobbyen bezat? Was het museumbeleid aanleiding om het geldstroompje te laten opdrogen? Is dit wat we verwachten mogen in de toekomst van de Tilburse bedrijven: niks? Voelde geen enkele bedrijf of instelling zich geroepen een stok te steken voor de teloorgang van het Scryption? Kennelijk niet. Waarom ondernamen de bedrijven niks die vorig jaar beweerden in een grote advertentie in het Brabants Dagblad dat cultuur voor een stad belangrijk is? Is dit de wraak van de ontevreden burger op ‘de elite’ die van kunst en cultuur houdt? Is de gemeenteraad de spreekbuis geworden van de zich verspreidende cultuurhaat?
Hoe kijken we over 20 jaar terug naar de periode waarin het college Noordanus 1 de scepter zwaaide? Als naar een culturele sloopperiode die het tijdperk Becht overtrof? Hoe kijken we terug op de rol van burgemeester Noordanus? Een kleurloze manager die alles liet gebeuren en alleen zichtbaar werd als een fabriekspand in vlammen opging? Die zich aan cultuur weinig gelegen liet liggen? Zal Marjo Frenk het beeld achtergelaten hebben – gestaafd met historische bewijzen – van de zwakste cultuurwethouder ooit. Van een wethouder die braafjes het coalitieakkoord uitvoerde – om aan de coalitie te mogen deelnemen, was geen concessie te gek, en daar zit de de brave meid nu aan vast? – , blij was dat ze wethouder mocht worden, niet opkwam voor de cultuur, nooit met de vuist op tafel sloeg, zich liet gebruiken om de hete kastanjes  uit het vuur te halen – koe cultuur te slachten – terwijl de andere collegeleden onderuitgezakt en glimlachend en knikkend toekeken en elkaar toefluisterden: ‘Wat een blije gup!’
Het schrift stond aan het begin van de belangrijkste episode van de beschaving, van een kennisrevolutie: het vastleggen van verworvenheden voor het nageslacht, zodat latere generaties de kennis van voorgaande generaties konden ontwikkelen. En het stond ook aan het begin van het behoud van kunst en cultuur. Aan het schrift hebben we de Odyssee van Homerus te danken, de werken van Plato en Aristoteles, de grote werken van Griekse en Romeinse tragedieschrijvers, de antieke poëzie, enzovoorts. En alles wat daarop volgde. Dat geldt voor alle beschavingen die een schrift ontwikkelden.
Het ging bij het besluit het Scryption op te doeken om twee ton per jaar. Wat een vernietiging van in de jaren opgebouwd kapitaal (verzamelen en inrichten) vindt hier plaats.
Ik heb me afgevraagd of er geen intelligente oplossingen te bedenken waren die sluiting konden voorkomen (voor zover het nodig was om de subsidie voor het Scryption te schrappen, wat niet mijns inziens niet het geval was). Was het niet mogelijk geweest om als dependance van het Letterkundig Museum in Den Haag te functioneren? Er zouden hier deeltentoonstellingen hebben kunnen plaatsvinden van schrijfmaterialen en manuscripten van Nederlandse schrijvers. Daarmee was een interessante samenwerking tussen twee steden tot stand gekomen.
Het Scryption had als museum een ideale ligging: bij het station. Zoals het Letterkundig Museum in Den Haag. Daar was nog veel uit te halen.
Ik heb het gevoel dat we allemaal falen, alle inwoners van de stad Tilburg. We smijten een diamant over de schutting en gaan door met boerend en schijtend op onze zelfgenoegzame reet te zitten.
Het museum is nu gesloten. Tilburg is een museum armer. De schade die met deze sluiting wordt aangericht is vele malen groter dan wat wordt bespaard. Die schade betreft het imago van de stad in het land en de schade die het zelfbeeld van de Tilburgers oploopt: ze (we) zijn niet eens staat om sluiting van een museum als het Scryption te voorkomen.
Is de sluiting van Scryption een begin van de culturele kaalslag die ons te wachten staat?
Met de verdwijning van het schrift verdwijnt ook vrijwel alle beschaving.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

12 reacties op “Doek gevallen voor het Scryption”

 1. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Ja, dat is andere koek, hè Jasper?! Zitten die cultuurhaters dit keer niet bij de Lijst Smolders Tilburg, maar in je eigen club. De LST was in de vorige periode groot voorstander van een fysiek stadsmuseum in het Drögecomplex met samenwerking met Muzima en Scryption. Met die verspilde miljoenen voor het MIDI-theater was dat ook makkelijk haalbaar geweest.

 2. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  nee, Arjan, de overschrijding van MIDIrestauratie was nooit een STRUCTURELE oplossing geweest op de bezuinigingen die het huidige kabinet aan gemeentes (en helaas dus ook aan de cult. sector) oplegt.Hoogstens incidenteel tijdelijk doekje voor het bloeden.

 3. eijkel avatar
  eijkel

  Cultuur smultuur – zo'n museum is geen Guusje Meewis. Daarbij brengt zo'n zichtlocatie in het centrum bij het station centjes in de la! Daar kunnen we wat mee!

  En straks maar kiezen voor het raadslid dat de meeste centjes naar WII bracht: http://tilburg.decultuurwijzer.nl/

 4. eijkel avatar
  eijkel

  Ik ben trouwens benieuwd hoe de nieuwe cultuurnota uitziet ^^. Als ik zie hoe nu de vlag in het gemeentebestuur hangt, zal het wel een leeg A4tje zijn.

 5. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Wel Tine, er gaat nu structureel jaarlijks 2 ton voor de exploitatie-tekorten naar Midi. Had van mij naar Scryption gemogen. Verder moet er landelijk bezuinigd worden vanwege de structurele wanorde in het financiele/bankiere wereldje EN het gestrooi naar megalomane projecten als de Betuwelijn, milieuhobbyisme, cityring enzovoorts.

 6. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @ Arjen
  idd LANDELIJKE bezuinigingen.
  Betuwelijn? gaan we daar in Tilburg over? Milieuhobbyisme? wat bedoel je daarmee?
  Cityring? meerderheid raad gekozen voor bereikbaarheid ihkv beter voor doorstromingverkeer/verbetering luchtkwaliteit centrum/ vermindering doorkruisend verkeer binnenstad enz.
  en er gaat beslist geen 2 ton stuctureel naar MIDI. Theater in startblokken krijgt subsidie voor 2010 en 2011.Ter geruststelling: het gaat de goede kannt op met tjokvol programma.
  http://bd.nl/nieuws/tilburg-stad/gedoemd-midi-hee

 7. marjo frenk avatar

  Dag Jasper,

  Wat jammer dat je niet onlangs, toen we samen aan een drankje zaten, me hebt gevraagd hoe het eigenlijk zit met die besluiten en hoe het staat met de cultuurnota. Ik kom ook op veel plaatsen, juist om met mensen in gesprek te gaan. En wat dat beeld van mij betreft: maak je geen zorgen; ik weet zeker dat mijn collega's daar heel anders over denken.
  tot gauw,
  Marjo

 8. Jasper Mikkers avatar

  Dag Marjo,

  Ik wil begrijpen dat het Scryption gesloten wordt zonder dat mij dat in persoonlijke contacten met politici wordt uitgelegd. De doorsnee-Tilburger heeft die contacten ook niet. Schrijf een helder artikel over de onontkoombare noodzaak het Scryption geen subsidie meer te verlenen en het museum op die manier te laten verdwijnen. En laat het Brabants Dagblad dat artikel publiceren. En geef aan waarom kunst en cultuur geen plek krijgen in de Spoorzone, terwijl dat wel in het vooruitzicht was gesteld door de politiek, een jaar geleden nog. Een bestuurder moet helder communiceren met de hele stad, zeker als waardevolle verworvenheden – zoals een museum – verloren gaan.

  Tot gauw,

  Jasper Mikkers.

 9. eijkel avatar
  eijkel

  Transparantie is toch blijkbaar een kunst – en daarop moeten we juist bezuinigen!

 10. Tjeu Cleutjens avatar
  Tjeu Cleutjens

  Het was frater Ferrerius van de Fraters van Tilburg van de Gasthuisring en niet van de paters van de Rooi Harten aan de Bredaseweg, zonder wiens grote verzamelwoede het Scryption er nooit was geweest.
  Nu is het Scryption weg!
  Tilburg schaam je!

 11. Jos Legrand avatar
  Jos Legrand

  Een stad krijgt wat het verdient, of liever gezegd, wat ze wil verdienen. Tilburg staat er bekend om, dat ze elke steen, die ouder is dan twintig jaar, zo snel mogelijk naar de stort brengt. Tilburg heeft niets met geschiedenis, en ook niets met cultuur. Niet dat er niets gebeurt, maar er is geen enkele support van bestuurswege.
  Scryption is een meerwaarde voor welke stad dan ook. Het herbergt een collectie, die absoluut de moeite waard is, die weliswaar wortelt in de geschiedenis, maar de manier waarop met die collectie werd omgegaan, is buitengewoon eigentijds. Scryption staat/stond met zijn voeten in het nu.
  Tot over vele grenzen is het museum bekend, mij bereikten vragen vol onbegrip over de sluiting. Het is inderdaad een teken aan de wand, dat Etten-Leur meer musea telt dan Tilburg met al zijn aspiraties. Die grote broek moet de stad onmiddellijk uittrekken. Tilburg culturele hoofdstad ? Maak jezelf niet belachelijk. In Tilburg wijst niets naar cultuur.
  Eindhoven zou een goede kandidaat zijn om de erfenis van Frater Ferrerius te herbergen. Het heeft een duidelijke band met techniek en innovatie. De stad oogt fris en heeft ambitie. Als het niet anders kan zou Breda gepolst kunnen worden. Maar om eerlijk te zijn heeft Etten-Leur de beste kaarten. Er is een Drukkerijmuseum, dat als het een joint venture zou aangaan met het Graphic Design Museum in Breda, en het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard, dan haalt het met Scryption goud in huis.
  Kortom, en dat is mijn punt, dat dit alles met provinciale culturele politiek te maken zou moeten hebben nu Tilburg heeft afgehaakt. De provincie zou culturele visie moeten tonen, zeker in het licht van de culturele hoofdstad-aspiraties. Bundel al die energie en kennis die overal voorhanden is, maar laat die bovenal niet verloren gaan. Scryption heeft zoveel potentie.

  Jos Legrand, oud-bestuurslid en mede-oprichter van Scryption, Maastricht

 12. corrie cameron avatar

  Ik ben als (Nederlandse) kalligraaf actief in de Cité de l'Ecrit et des Métiers du Livre te Montmorillon (bij Poitiers, F). Zojuist hoor ik van de directrice van het Schrijfmachinemuseum (van de Cité) dat zij een boekje aangeboden heeft gekregen over de geschiedenis van het "apenstaartje", afkomstig uit het inmiddels gesloten Scryption……..Zij vroeg me om een en ander "een beetje" te willen vertalen vanuit het haar onbekende nederlands.

  Een situatie die te denken geeft……..
  vriendelijke groet,
  Corrie Cameron