Geplaatst

CULTUUR EN KUNST ZIJN IN GOEDE HANDEN BIJ…

TilburgDebatStad* organiseerde op zondag 28 februari een groot debat met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Alle 13 politieke partijen die in Tilburg aan de verkiezingen deelnemen, waren uitgenodigd. Het goed bezochte debat vond plaats in de grote zaal van poppodium 013 en er kwamen vier thema’s aan bod: Tilburg studentenstad, cultuur en kunst, isolatie van woningen en, als vierde, integratie.

Bij het debat over het thema cultuur en kunst werden door de debatleiders Ralf Bodelier en Michel Jehae vijf lijsttrekkers uitgenodigd voor de microfoons plaats te nemen, te weten: Marjo Frenk (Groen Links), Joost Möller (VVD), Berend de Vries (D’66), Loes Dielissen (TVP) en Huib Luiten (PVT).

Wie de sites van deze vijf politieke partijen raadpleegt, kan vaststellen dat de VVD en TVP een buitengewoon schrale culturele paragraaf in hun politieke programma hebben opgenomen. Deze twee partijen blijken niet alleen geen doordachte visie op kunst en cultuur te bezitten, ze nemen – en wellicht is dat een gevolg van het eerste – ook zeer ongenuanceerde standpunten in.

Zo beweert de VVD dat in Tilburg  te veel geld wordt uitgegeven aan kunst en cultuur. ‘De VVD Tilburg pleit er dan ook voor om de uitgaven aan kunst en cultuur flink te saneren.’ Ook noemt deze partij het Midi-Theater een exces. Hoe gebrekkig de standpunten van deze partij zijn onderbouwd, bleek toen er cijfers werden getoond op een scherm: in vergelijking met andere steden, in Brabant en daarbuiten, geeft de gemeente Tilburg het minste geld uit aan cultuur. Joost Möller liet verder weten dat hij geen andere vorm van kunst en cultuur kent dan vermaak voor de grote massa. 

De TVP van Loes Dielissen munt evenmin uit in visie en nuance. Opvallend is de negatieve toon die de partij aanslaat als het over kunst en cultuur gaat. Er wordt gesproken over ‘geldverslindende uitspattingen’, ‘subsidies die verdiend moeten worden’ en ‘professionele kunst die niet ten koste mag kan van amateurkunst’. De stellingnamen van de TVP zijn plat en simplistisch. Hoeveel wordt er eigenlijk uitgegeven aan professionele kunst en hoeveel is dat ten opzichte van de amateurkunst? Liggen die verhoudingen echt scheef? Hoe zouden die dan wel moeten liggen? Wie het programma van de TVP raadpleegt, krijgt op die vragen geen antwoord.

Het is duidelijk dat deze twee partijen, VVD en TVP, geen aandeel kunnen leveren aan de verdere opbouw van een stad die om allerlei redenen in cultuur en kunst zal móeten investeren en de komende jaren twee gebieden in de stad verder móet ontwikkelen – Veemarktkwartier en Spoorzone – en daar kunst en cultuur een belangrijke functie zal móeten geven. Van VVD en TVP is geen contructieve houding en geen belangrijke bijdrage te verwachten.

De partijen waarvan wel iets te verwachten is op het gebied van cultuur en kunst, zijn: Groen Links, PvdA en D’66. Marjo Frenk van GL verwoordde beter dan wie ook het belang van cultuur en kunst voor een stad als Tilburg. Zij straalt ambitie uit en een vertrouwen wekkende combinatie van idealisme en realisme. Marjo Frenk moet de nieuwe wethouder voor cultuur worden. 

Marjo frenk en Johan van den Hout

 

Goed uitgewerkte standpunten kennen ook de programma’s van PvdA en D’66. Deze partijen beschikken verder over politici en woordvoerders die een stad en zijn burgers weten te begeesteren. Dat is een uitermate noodzakelijke eigenschap in een tijd dat de politiek moeilijke beslissingen moet nemen vanwege de noodzaak tot bezuinigingen. Het is daarom te hopen dat D’66 en PvdA in de coalitie zitten die na de verkiezingen gevormd wordt, want ook deze partijen zijn doordrongen van de betekenis van een goed cultuur-en-kunstbeleid voor Tilburg en weten waarover ze het hebben.

Bij het aanhoren van diverse lijsttrekkers kreeg de toehoorder het idee dat deze politici net van een uitvaart van een geliefd familielid kwamen: geen entousiasme, geen idealen, geen voornemens, vooral matheid en somberheid.

Maarten van den Tillaart krijgt hierbij de via deze column ingestelde prijs De Grootste Grijze Muis toebedeeld. Deze prijs zal voortaan worden toegekend aan de saaiste politicus van het jaar. Van den Tillaart praat alsof hij nog net levend onder een vrachtauto is uitgetrokken en nauwelijks kan geloven dat hij nog onder de levenden is. Hij betoogde dat voor een stabiel en degelijk beleid het deel uitmaken van de CDA van een toekomstige coalitie noodzaak is. Waarom? Hij wist die bewering op geen enkele manier plausibel te maken. Blijkbaar sluit een stabiel beleid cultuur en kunst uit wat het CDA betreft. Deze partij laat zich niet betrappen op degelijke ideeën en heeft de laatste raadsperiode en ook daarvoor bewezen uiterst conservatieve denkbeelden te koesteren. Van deze in cliché’s en bekrompen standpunten grossierende partij moeten de liefhebbers van kunst en cultuur, en daarmee de Tilburger dus, het niet hebben.

Nee, als het om de kunst en cultuur in Tilburg gaat, is de volgende coalitie te prevaleren boven elke andere: Groen Links, PvdA en D’66.

Dus! Kiezer! Ja dus! Groen Links, PvdA of D’66.

 

 

* TilburgDebatStad is een samenwerkingsverband van onder meer het Wereldpodium, de BrabantBalie, het Milieucafé, StudiumGenerale, het CultureelCafé en het ScienceCafé.

 

Alle berichten van deze auteur