Geplaatst

Hockey in Tilburg: feiten over de fusie

Hockeyclubs Tilburg en Forward willen al jaren fuseren maar de plannen stagneren steeds. Om een doorbraak te forceren en zichzelf daarmee van een hoop ellende in het Stappegoorgebied af te helpen, stelde wethouder Jan Hamming (PvdA) €1,1 miljoen extra beschikbaar voor de bouw van een gezamenlijk hockeybolwerk in de Oude Warande, op de plaats waar nu Tilburg speelt. Dit bedrag komt bovenop de €5 miljoen die de gemeente eerder vrij maakte. De SP stemde tegen dit extra bedrag omdat er twijfels bestaan over de realiteitszin van de plannen. De SP wil niet meewerken aan wat een tweede Midi-debâcle zou kunnen worden. Een korte feitenweergave.Met de fusie van de twee hockeyclubs Tilburg en Forward heeft de gemeente niks te maken, daar hebben college en raad geen zeggenschap over. De fusie zou een uitkomst zijn voor de gemeente omdat er met het vertrek van hockeyclub Forward ruimte vrij komt in het Stappegoorgebied voor meer ontwikkeling zoals trainingsfaciliteiten voor Willem II. De fusie zou verantwoordelijk wethouder Jan Hamming (PvdA) dus van een boel ruimtelijke én politieke kopzorgen over de ontwikkeling het Stappegoorgebied afhelpen.

Financiën
Om de fusie mogelijk te maken hebben college en raad eerder €5 miljoen vrijgemaakt. De twee clubs zeggen zelf €2 miljoen bij te dragen, waarvan €1 miljoen moet worden geleend van de bank. Er is ook nog €2,5 miljoen beschikbaar die we niet nodig hebben voor Forward in het Stappegoorgebied. Bij de provincie is een subsidie van €5 miljoen aangevraagd. Totaal beschikbaar voor het voorgenomen hockeybolwerk: €14,5 miljoen, waarvan €5 miljoen nog niet zeker en €1 miljoen geleend.

Wethouder Hamming stelt nu €1,1 miljoen extra beschikbaar aan de twee clubs. Totaalbedrag €15,6 miljoen.

Zorgen van de SP
– Er is nog geen gedetailleerd plan uitgewerkt voor de fusie en dus ook geen degelijke begroting. Er is alleen een forse wensenlijst van de twee clubbesturen.
– De clubleden moeten zich nog uitspreken over de fusie.
– De clubs kampen nu al met een structureel exploitatietekort van €250.000. Nog niet duidelijk is hoe ze dat tekort willen oplossen.
– Ook nog niet duidelijk is of de €5 miljoen provinciale subsidie inderdaad wordt toegekend.
– Evenmin is helder of de provincie wel toestemming geeft voor de plannen: Het hockeybolwerk zou moeten worden gebouwd in de Oude Warande in de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), beschermd natuurgebied. Als de provincie al toestemming zou geven, moeten gemeente en hockeyclubs aan natuurcompensatie doen. De plannen voorzien daar niet in.
– Ambtelijk advies geeft aan dat het moeilijk gaat worden om voor het nu beschikbare geld (zelfs met de extra €1,1 miljoen) de huidige ambitieuze plannen voor het hockeybolwerk rond te krijgen.

Conclusie

Er is nog zoveel onduidelijkheid over de concrete plannen, het beschikbare geld, het krijgen van provinciale toestemming om in natuurgebied te bouwen, over natuurcompensatie en over het structurele exploitatietekort van de clubs dat de SP niet anders kan dan tegen de toekenning van de extra €1,1 miljoen door wethouder Hamming te stemmen.

Daarbij vonden we dat er teveel overeenkomsten zijn met het Midi-proces om in een tijd van enorme bezuinigingen zomaar, op basis van niet meer dan ‘vertrouwen dat het goed komt’ in te stemmen met zoveel extra geld voor niet onderbouwde, onzekere plannen. We waren overigens de enigen. En dat vonden we eigenlijk heel vreemd, gezien het eerdere Midi-debâcle en de conclusies van de raadsenquêtecommissie over het proces rondom de verbouwing en exploitatie van dat theater.

Wie het rapport van de enquêtecommissie heeft bestudeerd, weet dat ook hier sprake was van grote ambities, plannen die meer waren gebaseerd op hoop en wensen dan op concrete feiten, een structureel exploitatietekort, het ontbreken van harde garanties en negatieve ambtelijke adviezen die door bestuurders werden genegeerd. De SP heeft geen problemen met een fusie van de hockeyclubs maar wil dat er alleen gemeentelijk geld beschikbaar wordt gesteld als er uitgewerkte plannen liggen met een dito begroting en harde afspraken met alle betrokkenen.

Andere partijen waren minder kritisch. De PvdA sputterde voor de vorm wat maar ging zoals verwacht akkoord met het voorstel van de eigen wethouder. Het CDA, eerder enorm kritisch bij het Midi en toen bereid om de eigen wethouder op dit dossier te laten vallen, ging nu klakkeloos akkoord. Of dat iets te maken had met prominent CDA-lid Bogaers, voorzitter van hockeyclub Tilburg: Wie zal het zeggen? GroenLinks vertrouwt zoals gewoonlijk blind op zowel lokale als provinciale bestuurders en zei dus ja, ondanks de onduidelijkheid over bouwen in de EHS en over natuurcompensatie. De VVD, eerder ook kritisch op het Midi, heeft veel aanhang onder de hockeyclubleden en vond alles (dus?) prima. Ook de LST en de kleine partijen stemden in.

De SP dus niet. Eerst moet er een inhoudelijk en financieel stevig onderbouwd plan op tafel komen met toestemming en geld van de provincie. Ook moeten er wat ons betreft nog deze raadsperiode (da’s dus binnen een maand!) lessen worden getrokken uit het rapport Groten, het onderzoek van de raadsenquêtecommissie naar het Midi-debâcle.