Geplaatst

Midi-verhoren, deel 1

Afgelopen dinsdag en woensdag vonden de openbare verhoren over de gang van zaken rondom het Midi-theater plaats door de raadsenquêtecommissie. SP-fractiegenoot Bart van de Camp is lid van de commissie en deed mee aan het afnemen van de verhoren. Twee ontluisterende dagen waren het.

 

fractienmidiverhoorjuli09-010

Behalve de belangrijkste betrokken ambtenaren werden twee voormalige gemeentesecretarissen gehoord: Noud Derks (opgestapt in oktober 2008) en Marco Wilke (interim tot half februari). Tot slot werden wethouder Jan Hamming en ex-wethouder Hugo Backx (beiden van de PvdA) ondervraagd en burgemeester Ruud Vreeman (eveneens PvdA). Ik heb er, samen met de rest van de fractie en andere SP-ers bij gezeten en “live” verslag gedaan via Twitter voor degenen die er niet bij konden zijn.

Omdat de verhoren onderdeel uitmaken van een breder onderzoek waarover pas in oktober een definitief rapport komt, wil ik niet teveel vooruitlopen op de uitkomsten. Maar wie de verhoren heeft beluisterd, zal begrijpen dat we (de SP dus) niet anders kunnen dan in elk geval alvast tot enkele overwegingen te komen:

Gezien de uitspraken van burgemeester Vreeman over de keuze die hij en wethouder Backx op meerdere momenten maakten om de raad niet in te lichten over budgetoverschrijdingen en andere problemen rondom het Midi-plan beraadt de SP zich op de positie van Vreeman tot de raadsenquetecommissie met haar rapport komt. Verder komt de SP tot de conclusie dat wethouder Backx in februari -toen de overschrijdingen zo hoog opliepen dat Backx op advies van interim-gemeentesecretaris Wilke niet anders kon dan openheid van zaken te geven- niet voor niks onder druk is gezet om op te stappen.

 

fractienmidiverhoorjuli09-009

 

Erg opvallend is dat het beeld dat woensdag naar buiten is gebracht door Vreeman en Backx volstrekt vertekend is. Hun herhaalde gebruik van de termen “wij” en “het college” impliceerde dat het hele college al vroeg door hen was ingelicht over de overschrijdingen en andere problemen. Niets is minder waar! Zowel Johan van den Hout en Paul Huijgen -de twee SP-wethouders- als hun collega’s van de VVD en GroenLinks wisten tot februari van niks. Netzomin als de voltallige raad. Niet alleen die raad maar ook het grootste deel van het college is dus een oor aangenaaid.

Kortom: Wordt vervolgd…