Geplaatst

Machtigste Man van Tilburg

Net de enquête van de Universiteit van Tilburg ingevuld: Wie is de Tilburger met de grootste invloed? Wat blijkt? Er staan 50 namen op de lijst: 47 mannen en 3 vrouwen. Enkele van de genoemde mannen hebben niet of nauwelijks invloed in en op de stad. Van de drie vrouwen is er eentje vorig jaar nog net niet met pek en veren de stad uit gejaagd wegens jarenlang achterstallig wegenonderhoud (Els Aarts), en heeft de tweede als ambtenaar een vernietigend Midi-rapport over zich heen gekregen. Zijn er niet meer vrouwen in Tilburg met een aantoonbare positieve invloed op de stad en haar inwoners? Jawel!

De leiders van organisaties als Stichting Experiment en Werk, het Stedelijk Centrum voor Emancipatie Feniks, de Bocht, Takadoum, het Platform Sociale Zekerheid, de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand. Een wethouder Milieu. Om er maar enkelen te noemen. Is hun invloed niet groot genoeg? Ik vind van wel. Die invloed is minder tastbaar en zichtbaar en niet goed te meten, maar daarom niet minder omvangrijk. Het is sociaal-maatschappelijke invloed die heel veel Tilburgse levens beter maakt. En daarom vind ik dat deze vrouwen hadden moeten worden meegenomen in de enquête.

En hoe zit het met Tilburgse vrouwelijke kunstenaars en artiesten? Karin Bruers, Corry Konings bijvoorbeeld? Zij hebben beiden een bepaalde, niet weg te denken invloed: Karin met haar benkskes en recht-voor-zijn-raap-humor, Corry die haar liedjes al veertig jaar onuitwisbaar in de hoofden en harten van duizenden Tilburgers heeft geprint. Zij schieten me nu te binnen maar er zijn er nog veel meer: Tilburgse invloedrijke vrouwelijke artiesten. En volgens mij zijn er ook genoeg vrouwelijke ondernemers met een niet weg te denken inbreng in de stad. Waar zijn hun namen?

En dan de vraag: Wat is invloed? Telt invloed alleen als het gaat over "centrumontwikkeling, karakter en uitstraling van de stad, politiek klimaat, economische ontwikkeling"? Ik vind het werk van bovengenoemde lokale leiders die duizenden kwetsbare vrouwen in de problemen helpen zichzelf te helpen erg invloedrijk. Want als deze vrouwen weer een goed bestaan hebben weten te veroveren, geldt dat ook voor hun kinderen en andere afhankelijken. En dat is van onschatbare maatschappelijke, sociale en economische waarde voor de stad.

En gaat het trouwens om positieve invloed in de stad, of mag het ook contraproductieve of zelfs destructieve invloed zijn? En hoe zit het met onzichtbare invloed? Dus de invloed van al die -toch echt nog steeds meest vrouwelijke- mantelzorgers, zorgverleners, oppasoma’s, etc., die samen het zout van de Tilburgse samenleving vormen? En zonder wie de stad onherroepelijk op haar gat zou komen te liggen.

Invloed: Het is maar hoe je dat begrip definieert. Maar als je dat zo eng doet als de opstellers van de enquête,toon je kokervisie. En bewijs je de gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging van vrouwen en mannen geen dienst. En dat is anno 2009 nogal archaïsch. Bovendien diskwalificeer je het werk van een groep belangrijke mensen in de stad.

Misschien moeten we een alternatieve lijst opstellen en uitbrengen met namen van invloedrijke vrouwen. Of een wat evenwichtigere lijst opstellen door die mannen te schrappen die weinig invloed hebben en te vervangen door vrouwelijke zwaargewichten. Als boodschap aan iedereen die nog steeds denkt dat het mannen zijn die de dienst uitmaken. Volgens mij maken mannen én vrouwen de dienst uit. Zo zou het althans moeten…