Geplaatst

Impuls-onzin

Van de week bij een bewonersbijeenkomst geweest in buurthuis de Boomtak, in de Noordhoek/bomenbuurt. Wijkbewoners maken zich zorgen over de staat en de beperkte ruimte in hun buurthuis. Ze wilden van wethouder Mevis weten of ze in het gebouw van de naastgelegen voormalige basisschool de Elzen terechtkunnen. Dat kan dus niet: Het monumentale schoolgebouw moet worden verkocht zodat de gemeente met de opbrengst nieuwe schoolgebouwen op andere plekken kan betalen. Geld voor nieuwe scholen is nodig, maar ondertussen hebben de wijkbewoners te weinig ruimte op hun veelgebruikte ontmoetingsplek.

De wethouder gaf aan dat de koper van het gebouw aan enkele voorwaarden moet voldoen: Zo moet de begane grond een “wijkfunctie” krijgen. Als voorbeeld noemde hij een huisartsenpost of fysiotherapiepraktijk. Maar artsen en fysiotherapeuten zijn er al in de wijk, dus daar hebben die bewoners niks aan. Zij willen gewoon meer ruimte om elkaar te ontmoeten en samen actief te zijn. Helaas: Het kan niet. De gemeente heeft in deze crisistijd geen geld om meer te doen aan de Boomtak dan onderhoud. En de MFA (”multifunctionele accommodatie”) die hier eigenlijk gepland stond, ging ook al niet door.

Wethouder Mevis heeft in Tilburg vijf achterstandswijken geselecteerd die wegens hun talrijke problemen extra geld van de Rijksoverheid moeten krijgen. Elders heten ze kracht-, pracht- of Vogelaarwijken, Tilburg heeft ze “impulswijken” genoemd. Daar hoort de Noordhoek niet bij, want daar gaat het te goed. Dat het er goed gaat, is natuurlijk fijn voor de Noordhoekbewoners, maar ook zij hebben hun behoeften. Zo komen er steeds meer kinderen waar ruimte en kinderopvang voor moet zijn. En er wonen erg veel senioren die nergens in de wijk (behalve af en toe in de Boomtak) een ontmoetingsplek hebben.

Bewoners lieten duidelijk blijken dat ze zich benadeeld voelden door dat Impulswijk-gedoe. En dat zijn ze ook: Door alleen geld te investeren in enkele achterstandswijken en in andere wijken niet, lopen die laatste ook snel een achterstand op. En dan heb je als gemeente dus alleen aan stuivertje wisselen gedaan. Als al dat Impuls-geld al zoden aan de dijk zet. Bovendien zet je de verschillende wijkbewoners tegen elkaar op. Niet zo goed voor de sociale samenhang in de stad. En hoe slecht moet het in een wijk gaan, wil er het etiketje “impulswijk” op komen? Wat als je in een wijk woont waar het wel slecht gaat, maar net niet slecht genoeg voor het predikaat “impuls”? Dan krijgt jouw wijk dus niks en die andere alles. Nee, daar ben je lekker mee!

Alternatief: Genoeg geld vrijmaken voor de specifieke behoeften van élke wijk. En geen kille, veel te dure MFA’s meer bouwen maar investeren in bestaande én nieuwe kleinschalige buurthuizen.