Geplaatst

Essent: Wir haben er gewusst!

(Column uitgesproken door Veerle Slegers in het Milieucafé van 5 februari in Paradox)

De Duitsers komen! En ze willen ons aan hun gas!

De schrik sloeg begin januari veel Brabanders om het hart toen bekend werd dat de Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG oftewel RWE de Nederlandse energieproducent Essent wil gaan opkopen.

Wir haben es gewusst! Dat krijg je ervan als je de levering van basisbehoeften als energie liberaliseert en marktafhankelijk maakt, als je je stroombedrijven splitst en uitlevert aan aandeelhouders met Euro-tekens in hun ogen. Dan komen de Duitsers, niet om fietsen te jatten of om in de laatste minuut van Nederland te winnen met voetballen maar om het Nederlandse netwerk te bezetten met vuil gas.

Rokende RWE schoorstenen

Niks ten nadele van de oosterburen overigens: Mijn oma, Agnes Kant en Karl Marx komen er vandaan en ze hebben er lekker Bier und Bretzeln. Maar ze hebben er ook zeer vervuilende kolencentrales op steenkool- en bruinkool, waaronder enkele oudere die helemáál smerig zijn en die RWE weigert af te breken. En een ander deel van de RWE-energie wordt opgewekt in kerncentrales, die ook nog steeds niet veilig en duurzaam kunnen produceren.

Waarom doet Essent dit nou? En waarom gaat het grootste deel van de Nederlandse politiek erin mee? Nou gewoon: Omdat ze allemaal, ondanks het uiteenspatten van de bancaire zeepbel en ondanks de hordes om staatssteun bedelende bedrijven nog steeds denken dat big beautiful is en dat de markt alles beter kan dan de overheid. Én omdat ze zich allemaal rijk rekenen. De Boersma’s, de provinciebestuurders, de burgemeesters en wethouders van de gemeentes met Essent-aandelen: Allemaal denken ze dat ze bakken geld kunnen verdienen om er hun politieke stokpaardjes mee te berijden. De rechterflank van het politieke spectrum droomt over aanleg van nieuwe infrastructuur, links fantaseert over financiering van maatregelen ter bevordering van een duurzame samenleving nota bene, je hoort zelfs hier en daar een wethouder nog net niet hardop mijmeren over de mogelijkheid om met de Essent-opbrengst zijn sociaal beleid te betalen waar hij van Den Haag niet genoeg geld voor krijgt.

Begrijpelijk, zo’n mijmering? Jawel. Maar ondertussen wordt het publieke belang van een gegarandeerde, betaalbare en schone energievoorziening voor iedereen uitverkocht. Want terwijl de bestuurders straks goeie sier maken met hun prestigeprojecten, gaat de energierekening van de inwoners van hun gemeentes en provincie nog verder omhoog. En vervuilt in plaats van verduurzaamt hun leefomgeving.

Want het is een inconvenient truth: Ook al is in de energiepolitiek in Nederland de doelstelling geformuleerd om het energiegebruik af te remmen en meer gebruik te maken van milieuvriendelijke bronnen, door de liberalisering van met name de stroomvoorziening komen deze doelstellingen zwaar onder druk te staan:

 • Privatisering leidt er toe dat producenten meer belang hebben bij een hoger energiegebruik
 • Privatisering kan er toe leiden dat er minder geïnvesteerd wordt in energiebesparende technieken
 • Steeds meer wordt uitgeweken naar de vaak minder milieuvriendelijke productie in het buitenland, zo blijkt uit de praktijk.
 • Met de inkoop uit het buitenland worden de aanvoerlijnen verlengd, wat leidt tot meer transportverliezen.
 • Door beperking van de reservecapaciteit kan meer milieuschadeoptreden, bijvoorbeeld als bij warm weer in centrales het koelwater boven de 30 graden komt.
 • Private producenten neigen tot bezuinigingen op onderhoud en het langer in dienst houden van centrales. Minder snel zullen milieuvriendelijker eenheden worden ingevoerd.

En het klopt: Volgens een berekening van het Energiecentrum Nederland is het stroomgebruik in Nederland door de toegenomen import ‘vuiler’ geworden.

Kortom: Niet alleen het grote publiek maar ook de provinciale en gemeentebestuurders schrokken in 2006 mét Al Gore van die ongemakkelijke levensbedreigende waarheid van het smelten van de ijskappen en de toenemende overstromingen. En de ene buitelde over de andere heen bij het bedenken van maatregelen om zijn gemeente klimaatneutraal te maken. Het toenmalige college in Tilburg trok zomaar ineens €16 miljoen uit voor duurzaamheid, nota bene zonder eerst uit te leggen wat dan wel werd verstaan onder duurzaamheid. Maar dezelfde partijen (op eentje na) die daar toen verantwoordelijk voor waren, staan nu op het punt om in te stemmen met de verkoop van het grootste energiebedrijf van Nederland aan de grootste vervuiler van Europa.

Geen staalbedrijf of ander energieconcern komt ook maar in de buurt van de hoeveelheid broeikasgas die het Duitse RWE jaarlijks ophoest. De Duitse kolencentrales van RWE gebruiken in hoofdzaak bruinkool als grondstof. Dat is nog vervuilender dan steenkool. In Nederland bouwt RWE op dit moment een grote kolencentrale in de Eemshaven in Groningen. Alternatieve, schonere vormen van energie zijn voor RWE nou niet bepaald prioriteit. ‘Ze proberen alle vormen van duurzame energie te weren. Het duurzaamheidsbeleid is tegen wil en dank’, zegt Gert-Jan Huisman, de Nederlandse bestuursvoorzitter van het Duitse Centrotec, een beursgenoteerd bedrijf actief in duurzame energie.

Huisman heeft zich groen en geel geërgerd aan het lobbygedrag van de koper van Essent. ‘RWE heeft altijd gelobbyd tegen de solarbranche. Ze zijn verplicht zonnestroom in het net op te nemen, maar dat gaat in de praktijk nooit van harte. Het zou te duur zijn. Ook windenergie hebben ze lang geprobeerd te blokkeren met technische argumenten. De aanpassing van het stroomnet zou astronomische bedragen verslinden. Allemaal onzin gebleken.’

Ook bij politici heeft het gedram van RWE-baas Jürgen Grossman tot irritatie geleid. Tijdens de laatste EU-klimaattop maakte hij het zo bont dat de Duitse milieuminister Gabriel het nodig vond Grossman publiekelijk terecht te wijzen. Hij zei dat RWE veel te veel druk heeft geprobeerd uit te oefenen om strengere klimaatnormen te verhinderen. En dan hebben we het nog niet eens over de veroordeling van RWE-bestuurders wegens omkoping van politici.

Natuurlijk leidt het gedrag van RWE tot maatschappelijk verzet, bijvoorbeeld bij Greenpeace en bij het Wereld NatuurFonds dat de samenwerking met Essent heeft stopgezet. Eind 2007 kwam ook de bevolking van de Duitse deelstaat Saarland in verzet tegen de bouw van een grote kolencentrale. Dankzij een referendum kwam de centrale er niet. Om het verzet te breken waarschuwde RWE voor de gevolgen: als er geen nieuwe centrales bijgebouwd worden zal de stroomvoorziening in gevaar komen, zei het bedrijf. Terwijl Duitsland meer stroom opwekt dan het gebruikt en daarom nu exporteur is van energie.

Milieudefensie en Greenpeace zijn dezelfde mening toegedaan. Stichting Natuur en Milieu zegt dat er tussen RWE en Essent niet zoveel verschil is. Volgens directeur Mirjam de Rijk scoort Essent iets beter op duurzaamheid dan RWE maar zijn beide partijen dol op kolencentrales. ‘Wij maken er vooral bezwaar tegen dat de overheid zijn greep verliest op de energieproductie. Dat is een groot verlies.’ En daarin heeft de Rijk groot gelijk. Recente gebeurtenissen tonen het gevaar aan van energieproductie en leverantie in particuliere handen: Het oppermachtige Russische Gazprom kreeg van de Oekraïne niet de vraagprijs betaald voor het gas dat werd geleverd en prompt zaten de inwoners van de Oekraïne middenin de winter wekenlang zonder gas. Andere Centraal-Europese landen leden mee.

Essent, RWE en de provinciebesturen verzekeren ons dat dit soort wildwest-toestanden in Nederland niet zal gebeuren. Net zoals de besturen van de provincies Utrecht en Noord-Holland en de gemeentes Amsterdam en Utrecht tien jaar geleden hun inwoners verzekerden dat zij niet slechter af zouden zijn door de verkoop van het energiebedrijf Una aan het Amerikaanse Reliant (dat Engels is voor “betrouwbaar”). Het bidbook waarin de verschillende aanbiedingen werden vergeleken, was opgesteld door de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch. Na de overname van Una door Reliant werden veel personeelsleden pijlsnel ontslagen omdat Reliant bikkelhard het mes zette in alles wat geld kostte. Er werd geen cent geïnvesteerd. De 250megawatt-centrale Lage Weide bij Utrecht veranderde in een onbemand bedrijf waarvan de besturing gebeurde vanuit een nabijgelegen Reliant-centrale aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Na twee jaar verkocht Reliant Una aan Nuon. En Merrill Lynch, zo weten we inmiddels, ging als één van de eersten ten onder aan de kredietcrisis.

Maar toch blijven de meeste bestuurders geloven in die markt. De hele publieke sector is inmiddels sinds de paarse kabinetten geliberaliseerd en we zien allemaal wat dat oplevert: De kwaliteit van het openbaar vervoer is sterk achteruitgegaan. Voormalige nutsbedrijven concurreren elkaar dood over de ruggen van hun werknemers en klanten. Mensen die zorg nodig hebben, worden uitgekleed door iedere dag een andere onderbetaalde en rechteloze thuishulp. Onze kinderen zijn op hun mega-schoolfabrieken geen leerlingen meer maar klanten. Banken en bedrijven die zich eerst hebben verrijkt ten koste van de samenleving komen nu hun handje ophouden bij de staat. De werkeloosheid groeit en het wantrouwen van burgers tegenover de politiek eveneens. En toch, toch staan wethouders en gedeputeerden wéér te trappelen van ongeduld, ditmaal om Essent en ook Nuon te verkopen. Ook in Tilburg, ondanks de mooie definitie van duurzaamheid die inmiddels dan toch in elk geval wel is bedacht.

Op de website van de gemeente is te lezen:
Duurzaamheid betekent dat we zorgvuldig omgaan met de aarde zonder onherstelbare schade aan te richten. Zo kunnen toekomstige generaties ook van deze rijkdommen genieten. (…) Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met het klimaat of met het uitsterven van bepaalde dieren of planten. Ook mensen en ondernemers hebben ermee te maken.
Ik zou daar aan toe willen voegen: “Duurzaamheid gaat ook over de toegang van álle mensen tot de natuurlijke hulpbronnen die zij nodig hebben om te kunnen leven. Duurzaamheid gaat dus ook over gemeenschappelijkheid en solidariteit. En over een overheid die deze solidariteit moet organiseren.”

Daarom wil ik besluiten met het volgende: Essent is nuts! Laten we daarom instemmen met de verkoop van Essent. Maar dan wel aan de staat!

En namens mezelf, de SP en alle Tilburgers die voor betaalbare, betrouwbare en duurzame energie zijn, verklaar ik het stroombedrijf Essent hierbij tot Publiek Bezit!

 

Reacties

36 reacties op “Essent: Wir haben er gewusst!”

 1. henk avatar
  henk

  Prima, bedankt, maar verander in de titel nog even 'er' in 'es'. En daarna deze reactie maar meteen wissen.

 2. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  wis niet alleen de reacie van Henk maar het gehele verhaal.

 3. julesluijten avatar
  julesluijten

  @Harm Snoeren
  "wis niet alleen de reacie van Henk maar het gehele verhaal."

  Want…..?

 4. try avatar
  try

  Mooi verhaal maar de enige schuldige aan alles is de politiek. Aangezien ook de SP een politieke partij is, mag ook zij de hand in eigen boezem steken.
  Zoals je weet heeft D66 minister Brinkman in het vorige kabinet aangezet tot splitsing van de energiebedrijven in Nederland.
  Letterlijk zei hij toen dat na deze splitsing de weg vrij is om de energiebedrijven overgenomen kunnen worden door grote buitenlandse energiereuzen. Onder fel protest door met name de energiebedrijven zelf is die splitsing niet doorgegaan cq uitgesteld. Echter onder de huidige minister vd Hoeven is de splitsing wel doorgezet en zijn overnames een feit. Dit alles met goedkeuring van de politiek.
  Nu slaat de twijfel toe bij een deel van de politiek, en dat vind ik op zijn zachtst gezegd vreemd.
  Want waar was iedereen toen er over zo'n belangrijke zaak beslissingen genomen moest worden?
  Komt de SP nu met eieren na pasen? Was een paar jaar geleden maar zo fel geweest, dan was deze hele zaak wellicht niet eens aan de orde.
  Let wel ook ik ben tegen splitsing en verkoop; elementaire voorzieningen zoals energie moet in handen zijn van de overheid.
  Verder nog een opmerking; ik vind het ongepast om te melden dat de Duitsers ons aan hun gas willen.
  Verdere toelichting lijkt me overbodig.

  Ton Rijnen

 5. avatar
  Anoniem

  Ik zou vooraleer over te gaan tot verkoop eerst het onderzoek afwachten van de Duitse overheid. In dit onderzoek gaat men na welke energiebedrijven prijsafspraken hebben gemaakt.
  Anders is de burger straks weer de pineut als de eindafrekeing komt.

 6. veerle avatar
  veerle

  @try: De SP is altijd tegen privatisering van publieke voorzieningen zoals de energiebedrijven geweest, de SP was ook tegen de splitsingswet. Met andere woorden: De SP is altijd al zo fel geweest, maar toen wilde de gevestigde orde in de politiek niet luisteren. Die vond macht en geld toen al belangrijker dan het publiek belang. Het laatste half jaar zien we wat daarvan is gekomen.

 7. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ mevr. Sleegers

  maar toen wilde de gevestigde orde in de politiek niet luisteren. Die vond macht en geld toen al belangrijker dan het publiek belang. Het laatste half jaar zien we wat daarvan is gekomen.

  correctie denk ik :
  Laatste half jaar vervangen door vanaf April 2008
  Uw partij kwam toen in het college en sindsdien is het een grote puinhoop in politiek Tilburg

 8. try avatar
  try

  @ Harm,

  Dat heeft helemaal niets met het onderwerp te maken, wat bedoel je eigenlijk?

 9. ruevert avatar
  ruevert

  Na een tijdje overzomeren in S.A. zie ik dat er wenig veranderd is in het dorp. Niveau 0 ambitie 0 kwaliteit politiek 0
  Ach ja elk dorp krijgt dat wat het verdient

 10. try avatar
  try

  Toch vind ik dat de SP wel degelijk blaam treft, immers hebben jullie jaren de tijd gehad om de andere partijen te overtuigen dat splitsing zeer onverstandig is.
  Nu dat al een feit is en verkoop dreigt, wordt de SP (en niet alleen de SP hoor) wakker.
  Ik baal er van dat de Nederlandse politiek haar oren zo naar Brussel laat hangen, en ook baal ik van het feit dat er blijkbaar toch een aantal mensen die incompetent zijn, zeer belangrijke en onomkeerbare beslissingen nemen.

 11. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  komen jullie nou eens met iets beters dan?
  ipv iemand weer eens afzeiken omdat het bijna verkiezingen is!

  jullie gedragen je of jullie zelf in den haag zitten, daar hebben ze de stomme fouten gemaakt wat betreft de liberalisering van de energiebedrijven en ook nog eens de woningcorporaties, waar de huren verdrievoudigd zijn.

  denken jullie nou werkelijk dat jullie daar je eigen mee mogen spiegelen, als gemeente bestuurders?

  nu hebben jullie een halve stad tegen, daar heb je een heel land tegen.
  die noemen zich politiekes, laat me nie lachen.
  geld verbrassers, egoistisch, hoogmoed, enz.
  meer woorden heb ik er niet meer voor, net als de rest van de tilburgers!

 12. veerle avatar
  veerle

  @try. Als je de moeite zou nemen om te lezen wat de SP vijftien jaar geleden al zei over privatisering en liberalisering van de samenleving, zou je nu niet met zulk onzinnig commentaar komen. Probeer genuanceerd te blijven en scheer niet alle politici over

 13. try avatar
  try

  Pardon? onzinnig commentaar?

 14. avatar
  Anoniem

  15 jaar geleden zat jij nog op school Veerle, ik durf er een wedje om te leggen dat jij ook heel diep hebt moeten graven om te achterhalen wat de SP toen zei over privatisering en libelarisering van de samenleving. Als jullie toen wat harder met de vuisten op tafel hadden geslagen ipv tomaten uit te delen en overal tegen te stemmen, was de SP vandaag de dag misschien wel de grootste partij geweest.
  Dus wat Ton zegt, snijdt wel degelijk hout.

 15. try avatar
  try

  Correctie; lees Brinkhorst ipv Brinkman.

 16. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  Meine G

 17. try avatar
  try

  @ Wies,

  als je mij bedoeld dan ben je zelf niet goed snik; ik ben geen LST'er.

 18. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ geachte Wies

  Ik ben ondertussen wel een LST aanhanger geworden en ben volgens de doktoren kerngezond en heb ze goed op een rijtje staan.
  Ik ben goed snik en zal dan ook nooit iemand aanspreken op de inhoud en ontwikkeling van zijn hersenen ook al twijfel ik daar regelmatig aan bij sommige mensen.

  Toch knap van de LST fractie dat ze mij zover hebben gekregen om in 2010 maar weer eens de gang naar de stembus te laten gaan maken.

  Hopelijk denken er meer zo over om ons van de linkse onderdrukking te verlossen !!

  Ik krijg steeds meer respect voor de heer Smolders en cs als ik zie hoe zij maar vooral hij als fractievoorzitter zich staande houd in deze links georienteerde raad.
  Hij moet volgens mij een olifantenhuid hebben.
  Dat kan niet anders dan op karakter zijn en dat spreekt me erg aan.

  ik probeer het nog een keer in 2010 en als het niet lukt zweer ik dat ik nooit maar dan ook nooit meer ga stemmen.

  zoals ik eerder op deze weblog van een andere persoon hoorde verdient een stad dan het bestuur wat het verdient en graag wil.

 19. julesluijten avatar
  julesluijten

  Heel goed Harm: en de stad behoudt nu de burgemeester die ze verdient! Wat een aanfluiting heh, dat voorstel van de LST voor een referendum over de burgemeester! Chapeau voor de andere partijen die hier niet in mee zijn gegaan. Nu maar hopen dat de heer Vreeman zelf nog wil blijven!

 20. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  "De Duitsers komen! En ze willen ons aan hun gas! "

  S M A K E L O O S !

 21. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ Jules

  Wat een aanfluiting heh, dat voorstel van de LST voor een referendum.

  Beste Jules,

  Zet eens objectief de + en – van de heer Vreeman eens naast elkaar en maak dan een eindafrekening zou ik zeggen.

  Waarom zou de hoogste baas van een grote BV
  ( want zo zie ik Tilburg ) niet eens een keer in de zoveel tijd verantwoording af hoeven te leggen voor zijn daden.
  Alles wordt betaald door de gemeenschap dus die mogen toch wel een oordeel vellen net zoals ze dat doen over 39 raadsleden ( incl de partij van Smolders )

  Ik lees nogal eens wat in het BD en de Tilbugse Koerier over de heer Vreeman en frons dan met regelmaat mijn wenkbrauwen.
  Wie komt er normaal gesproken weg mee met dergelijke wapenfeiten ?
  Niemand volgens mij !! maar dat geld niet voor de heer Vreeman.

 22. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ betrokken Tilburger

  "De Duitsers komen! En ze willen ons aan hun gas! "

  S M A K E L O O S !

  Helmaal mee eens en die beschuldigen dan met de regelmaat van de klok anderen van onbehoorlijk gedrag !!

 23. try avatar
  try

  @Harm en BT,

  ik had ook al gemeld dat ik deze passage zeer ongepast vind.

  In plaats van deze te verwijderen krijg ik als antwoord dat ik onzinnig commentaar lever.

 24. julesluijten avatar
  julesluijten

  Nou Harm, zo slim ben ik dus al geweest: plussen en minnen zetten bij de burgervader en ik hoop dat je me mijn mening laat hebben: hij mag van mij blijven! Dat de LST en consorten nu maar eens hun wonden gaan likken na deze blamage en ophouden over dienstreizen etc. Eerst toegeven dat hun grote roerganger ten onrechte wachtgeld heeft opgestreken. Ook eens een keer ongelijk bekennen, dat zou de LST sieren. Het werkt nl. zo bij kiezers dat de geloofwaardigheid alleen maar vergroot wordt wanneer een partij nooit toegeeft dat het zaken verkeerd aangepakt heeft of fouten gemaakt heeft.

  Tuurlijk mag je kritisch zijn over de burgemeester, hij maakt ook fouten, kan ook drammerig overkomen, maar de meter slaat voor het grootste deel over naar de positieve kant wat mij betreft.

  Helaas kunnen we raadsleden niet wegstemmen! Daar zou er van mij vandaag nog een aantal mogen opkrassen.

 25. Susanne avatar
  Susanne

  @julesluijten:
  Hoezo 'ten onrechte wachtgeld opgestreken'?SMOLDERS HAD DAAR GEWOON RECHT OP!!! Wie denk jij dat je bent?

 26. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  @Susanne

  Inderdaad, formeel is dat niet ten onrechte. Maar je kunt je afvragen of die 5000 euro per maand in verhouding staan tot de geleverde inspanningen. Hans zelf zou er wel raad mee hebben geweten…

 27. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ Jules Luijten

  Helaas kunnen we raadsleden niet wegstemmen! Daar zou er van mij vandaag nog een aantal mogen opkrassen.

  Beste Jules dat kunnen de Tilburgers in tegenstelling tot onze burgemeester wel in 2010.
  Ik zal je feliciteren als de linkse clubs winnen
  ( je hebt dan gelijk gehad en dat krijg je dn ook )
  Of dat omgekeerd ook zo is betwijfel ik.

  Het is dan toch echt een bewuste keuze geweest van de Tilburgers

 28. julesluijten avatar
  julesluijten

  Harm, het is je zeker nog niet opgevallen dat als ik vind dat de LST iets goed doet, ik dat ook van harte toejuich. Ik kan alleen niet tegen de grove en agressieve manier van optreden van de LST. Dat is niet mijn manier. Verder lopen onze ideeen niet lang niet altijd gelijk, maar ik zal de laatste zijn die zegt dat de LST het altijd bij het verkeerde eind heeft. Maar als je constant schopt tegen andere partijen, het altijd maar hebt over die linkse partijen, teveel links en weet ik wat al niet meer, uitgebluste theezakjes, NSB' er, dan ben je ook niet meer zo geloofwaardig hoor! De LST zou wat zakelijker moeten worden denk ik. Dan krijg je als oppositiepartij ook eens iets gedaan. Deze regeerperiode niet meer hoor, daar is teveel voor gebeurd.

 29. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  de tilburgers in de volksmond [ in de wijken] jong en oud, lezen ook kranten en de koerier.
  ze lezen dan ook de stukken over of van vreeman, ze zien hem allemaal liever gaan dan blijven.

  hans smolders doet het in hun ogen zo slecht nog niet, het wordt zelfs gewaardeerd dat hij rechtstreeks is en een boek open gooit wanneer het te gek wordt.

  waarom liet vreeman hans dan als een crimineel ophalen?
  ik vindt dat hij daar communistisch gedrag liet zien meneer vreeman.
  we zitten toch in een democratisch land of zie ik het verkeerd?
  hadden de ongeoorloofde activiteiten dan gewoon door moeten gaan?

  hadden jullie daar maar een klein beetje van, van dat lef om openkaart te spelen.
  dan had tilburg een beter bestuur.

 30. try avatar
  try

  Ik vraag me af wat het onderwerp RWE-Essent met het functioneren van de burgemeester te maken heeft; blijkbaar zijn er een aantal mensen die overal hun zelfde plaatje willen draaien!

  Ton Rijnen

 31. julesluijten avatar
  julesluijten

  Sjan, ik dacht dat jij een sympathisant van de SP was.

 32. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Sjan praat met iedereen mee die ervoor zorgt dat ze elke maand haar uitkering kan opstrijken.

  Even ontopic dan maar.

  Ik lees nu dat de SP Tilburg met politiek deb

 33. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ten eerste komt mijn uitkering van den haag af, juleke!
  daar maken ze de wetten, hier keren ze het uit.
  maar ik durf mijn naam er bij te zetten, jij niet, omdat jou straatje ook bevuild is?

  ik ben sp lid ja, iets op tegen?
  waarom mag ik dan geen symphatie voor andere bestuursleden hebben die het ook goed doen?
  samenwerking daar bereik je pas iets mee, niet met elkaar zwart te maken.

  ok de sp is dan mischien geen symphatisant van het cda, maar is dan het cda wel voor de verkoop van essent?
  dan is het cda net zo'n communistische partij als heel duitsland in 1940-45.
  maar ja het was te verwachten.

  hoeveel steekt het cda ermee in zijn zakken, als essent verkocht wordt?

  dit ben ik die dat zegt, veerle slegers is een profecial en die ziet dat het nodig is om samen te werken, zodat de burger straks niet nog meer wordt leeg gemolken door rwe of essent.

  nee jullie denken alleen aan jullie plekje binnen het gem.bestuur, een zinnig woord heb ik van jullie nog niet gelezen, ga eens terug naar school of naar de tijd van armoede, doe je ervaring mee op.
  sukkels

 34. Susanne avatar
  Susanne

  'dan is het cda net zo'n communistische partij als heel duitsland in 1940-45.' Haha, die Sjan. Het wordt tijd dat zij haar geschiedenisboek weer 's onder een dikke laag stof vandaan haalt.

 35. Peter 1111 avatar
  Peter 1111

  Het wordt eerder tijd dat Mevrouw de Rooij eens met haar luie reet achter haar computer vandaan komt, opstaat en eens gaat werken voor haar centen. Deze dame die de maatschappij vervloekt en op alles en iedereen afgeeft, maar kennelijk niet weet dat al die werkende mensen in dit land ervoor zorgen dat ze elke maand haar klauw kan ophouden bij de Soos.

  Sjan de Rooij = PROFITEUR !!!!!!!!

 36. julesluijten avatar
  julesluijten

  Je snapt er niet veel van heh Sjan?

  " ik vindt dat hij daar communistisch gedrag liet zien meneer vreeman" En deze uitspraak voor een lid van de SP, dat valt niet te rijmen.

  En Sjan, mijn naam is echt Jules Luijten.