Geplaatst

Invloed in Tilburg

Het Brabants Dagblad deed samen met de Universiteit van Tilburg onderzoek om uit te vinden wie de 25 meest invloedrijke Tilburgers zijn. Onlangs kwam de uitslag. De lijst bestaat uit 25 blanke middelbare mannen. Da’s niet zo mooi, was mijn eerste reactie. In een zo grote, gemeleerde stad als Tilburg zou de groep invloedrijke personen wat gemeleerder moeten zijn: Vrouwen erbij, allochtone Tilburgers, jongere mensen. Dan zou de groep een betere afspiegeling zijn van de mensen van wie  de belangen moeten worden behartigd. Helaas is dat niet het geval, en dus zouden we moeten gaan werken aan meer invloed voor die vrouwen,  allochtonen, jongeren, etc. Maar is dat onderzoek wel goed gebeurd?

Nou nee. Ik kan niet anders dan concluderen dat het onderzoek beperkt is geweest, hoeveel woorden het Brabants Dagblad ook gebruikt. Als je aan de mannenbroeders c.s. vraagt wie de meeste invloed hebben in de lokale samenleving, welke namen worden dan genoemd? Juist, die van de mannenbroeders. Da’s het zogenaamde old-boys-network, dat ook hier zijn werk deed.  Dat je als gerenommeerd onderzoeker in die valkuil loopt, valt me tegen van onderzoeker Marcel Boogers en de zijnen.

Een andere gerenommeerde onderzoeker die er (ook of wel) verstand van heeft, legde het me uit. Overigens nadat hij me -hoe hoffelijk zijn sommige mannen nog!- zijn plek op de lijst had aangeboden. Om kort te gaan wordt iemands invloed bepaald door drie factoren: Functie, reputatie en decisie. Om te beginnen kan iemand invloed hebben uit hoofde van zijn of haar functie, wat hij of zij verder ook doet of nalaat. Ten tweede komt die invloed voort uit iemands reputatie, uit hoe anderen over die persoon praten. Tot zover is het Tilburgse onderzoek waarschijnlijk redelijk verlopen. Maar dan.

Daar is nog de decisie-factor, de besluiten die iemand daadwerkelijk neemt waardoor zijn of haar invloed waarneembaar is in de stad. En daar laat het onderzoek fikse steken vallen. De afgelopen dagen hebben diverse mensen me verbaasd gevraagd wat fractievoorzitters Blaauwbroek (PvdA) en van de Tillaart (CDA) in hemelsnaam voor de stad hebben betekend tot nu toe. Tja, dat vroeg ik mezelf eigenlijk ook af. Hetzelfde geldt voor Hans Smolders. Als de onderzoekers iets verder hadden gekeken dan hun neus lang is en echt de recente politieke verwikkelingen in Tilburg onder de loep hadden genomen, dan waren ze waarschijnlijk tot andere conclusies gekomen.

Verder staan er op de lijst namen waarvan ik denk: Ja, die hebben invloed, bijvoorbeeld omdat ze al jaren heel korte lijntjes hebben naar het stadsbestuur of daar ooit zelf deel van uitmaakten: Het ons-kent-ons-gebeuren, de incrowd.  Denk aan de directeuren van 013, Theaters Tilburg, de UvT, Kompaan. Of omdat ze veel geld hebben en dus veel macht om zaken naar hun hand te zetten: De grote ondernemers.

Blijven enkele grote vragen staan: Er zijn ook vrouwen te noemen met korte lijntjes naar het stadsbestuur of met veel geld, dus macht. Waarom staan zij niet op de lijst? Waarschijnlijk omdat zij toch net of helemaal niet tot dat old-boys-network horen. En is het eigenlijk wel wenselijk dat alleen mensen die goed de weg weten of die rijk zijn zoveel invloed hebben? Hoe definieer je “invloed” dan? Gaat dat alleen over het vermogen om op grote schaal zaken of ontwikkelingen naar je hand te zetten? Of heeft invloed ook te maken met heel lang heel hard werken en op die manier veel mensen fysiek en overdrachtelijk aanraken en aldus beïnvloeden? Dan kan “invloed” dus ook gelden voor tante Annie die al 35 jaar de koffie rondbrengt in het verzorgingscentrum. Of voor Joop of Yusuf die al twintig jaar de pupillen trainen bij -pak ‘m beet- Zigo.

Ik deed vorige week een oproep om een alternatieve lijst op te stellen van mensen die wel degelijk ook invloed hebben en die dus onterecht niet op de lijst staan. Marjo Frenk, fractievoorzitter van GroenLinks en Marieke Moorman, wethouder van onderwijs en milieu, sloten zich daarbij aan. Inmiddels is afgesproken dat namen kunnen worden aangemeld bij het Stedelijk Centrum voor Emancipatie Feniks: info@fenikstilburg.nl. Hieronder alvast wat namen. Om te beginnen van vrouwen maar daar mogen best mannen bij. En jongeren en allochtonen en wie dan ook die aantoonbaar invloed heeft in Tilburg.

Angelique Poels (vrouw van Gerrit), Hennie van Deijk (Stichting Experiment en Werk), Bouchra Bouzarata (Takadoum), Gerda de Vries (Feniks), Loes Versteegh (Centrum voor Buitenlandse Vrouwen), Karin de Jong (ROC, Twern), Willemien van Heugten (ROC), Paula Sukel (Raad van Bestuur ROC), Naima Boukou, Marja Wittenbols (St. de Vonk en Platform Sociale Zekerheid), Thea van Blitterswijk, Arnie vd Veerdonk, Kiek Boelaars, Rietje Thonen (ROC), Netty vd Reijt, Marij Zwinkels, Ingrid Verhagen, Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris), Maya Butalid (raadslid PvdA en SNV), Marianne van Wezel (Moedercentrum), Henriette Griep, Nel Schoenmakers (raadslid VSP), Cecile Franssen (raadslid VVD en ondernemer), Angelique Schreurs (advocaat), Angeline van Esch (raadslid en organisatiesecretaris SP).

In willekeurige volgorde. En niet compleet. En er zijn vast ook nog mannen die onterecht niet op de lijst staan. Vul maar aan dus…