Geplaatst

Transferium

Eindelijk is het transferium er. Na jaren soebatten, onwillige CDA-wethouders en een dito provinciebestuur (ook vooral CDA) heeft Tilburg nu een heuse parkeervoorziening voor forenzen en bezoekers om hun auto te stallen en de bus te pakken naar het centrum. Dat betekent minder auto’s Tilburg in, wat veiliger is en beter voor de luchtkwaliteit in de stad. Diverse partijen, waaronder met name de SP, hebben hier lang voor moeten strijden.

 

Het voornemen van een transferium was jaren geleden al opgenomen in het Tilburgs Verkeers- en Vervoersplan, op verzoek van een meerderheid van de raad, waaronder de SP. Een college moet zich houden aan de opdrachten van een raadsmeerderheid, alleen dacht voormalig CDA-wethouder Aarts daar destijds anders over. Al het mogelijke deed zij om de aanleg van een transferium te traineren. Aarts bleef moties en initiatiefvoorstellen naast zich neerleggen (met name die van de SP) en vertoonde daarmee weer eens ondemocratisch en regentesk gedrag, een bestuurder onwaardig. Coalitiepartner PvdA was niet bij machte of van zins om haar tot de orde te roepen. Sterker nog: Op een bepaald moment stemden de drie PvdA-wethouders in het college zelfs tegen het transferium. Terwijl de PvdA-fractie er voor was. Zo kon het gebeuren dat het toenmalige college viel in april 2008 zonder dat Tilburg een transferium had.

Het nieuwe college trad een maand later aan met een verse wethouder verkeer en vervoer van juist die partij die eerder het meest kritisch was op het gedonder rondom het transferium: De SP. Het is deze wethouder van den Hout die de afgelopen anderhalf jaar hard getrokken heeft aan het geboren laten worden van het nog steeds gewenste maar niet meer verwachte kindje. En die wél resultaat boekte: Zondag 20 maart (Autovrije zondag) opende hij samen met de nu wél zeer positieve provinciaal gedeputeerde van den Nieuwenhuizen het transferium aan de Kempenbaan. Waarmee een goeie stap is gezet naar een betere luchtkwaliteit in Tilburg, waar diezelfde zondag longarts Palmen voor demonstreerde.

In tegenstelling tot wat PvdA-raadslid Tine van de Weyer elders op TilburgZ zegt, is het dus bepaald niet alleen dankzij maar misschien zelfs wel een beetje ondánks de PvdA dat dit transferium er uiteindelijk is gekomen. Voor wie de dossiers in wil duiken:

http://tilburg.sp.nl/fractieblog/2006/12/18/els-verdonk/

http://tilburg.sp.nl/fractieblog/2008/04/04/waar-blijft-ons-transferium/

http://tilburg.sp.nl/bericht/22693/080125-busstation_en_transferium_dringend_bespreken.html

http://tilburg.sp.nl/bericht/24539/080403-sp_initiatief_voor_hoogwaardig_transferium.html