Geplaatst

Wilders Westen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie opgedragen PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor het aanzetten tot haat en discriminatie van de islam en moslims. Is dat goed of niet? Eens kijken:

Discriminatie is ongeoorloofd onderscheid of ongelijke behandeling op grond van bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur. Ongeoorloofd, dat is illegaal, onwettig: Mag niet. En dat staat zelfs in de grondwet:
Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 6
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Enkele uitspraken van Wilders(www.watwilwilders.nl/download/Aangifte_96_%20uitspraken_PVV.pdf):

Veel fundamentele problemen in Nederland, zoals infrastructuur, files, huisvestingsproblemen
en de verzorgingsstaat, kun je rechtstreeks toeschrijven aan migranten
.”
Waarom durven wij niet te zeggen dat moslims zich aan ons moeten aanpassen, omdat onze
normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner beschavingsniveau zijn?
“Ik vind dat het eerste artikel van de grondwet (Non-discriminatie beginsel) geschrapt moet
worden omdat ik WIL discrimineren

Ik geloof niet dat Culturen gelijkwaardig zijn. Onze cultuur is veel beter dan de achterlijke
islamitische cultuur

Enkele uitspraken van Wilders(www.watwilwilders.nl/download/Aangifte_96_%20uitspraken_PVV.pdf):

Wilders maakt dus ongeoorloofd onderscheid op grond van godsdienst en cultuur. En dat mag niet. Dus verdient hij vervolging.

Is het zo simpel? Eigenlijk wel. Wie de wet overtreedt, moet worden vervolgd. Wie een auto jat, krijgt straf. Want stelen mag niet volgens de wet. Wie een mens vermoordt, krijgt straf. Want moorden mag niet volgens de wet. Wie discrimineert, verdient straf. Want discrimineren mag niet volgens de wet.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft dus gelijk als het Wilders gaat vervolgen. Zonder wetten en handhaving van wetten verandert een land in het Wilde Westen. Of eigenlijk: Wilders Westen. Dan gaat de wetteloosheid heersen. Ik heb lang genoeg voor Amnesty International gewerkt om te weten wie daar het slachtoffer van worden: Alle kwetsbare mensen. Alle mensen die anders zijn dan de meerderheid. Alle mensen die anders denken dan de meerderheid. Of alle mensen die minder sterk of brutaal zijn dan de sterksten en machtigsten. Om dat te voorkomen, moet Wilders dus worden vervolgd. Ter bescherming van de beschaving.

Lees ook dit artikel uit 2008 eens:http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1787246.ece
Oh ja, en nog een overweging: Hadden we deze oeverloze discussie over wel of niet vervolgen ook gehad als Wilders zijn uitspraken over het Jodendom had gedaan?

Reacties

8 reacties op “Wilders Westen”

 1. avatar
  Anoniem

  Bij mij breekt langzaam de klomp en ik begin nu echt genoeg te krijgen van dit gebrabbel.

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar je kan dit gegeven niet ge(mis)bruiken om mensen met een andere mening zomaar te elimineren door ze monddood te maken met dit soort anti-geluiden.
  Dat is niet alleen vals, maar ook laf, want je durft gewoon niet in discussie te gaan met Wilders om na te denken over de kern en de vorming van de mening die Wilders is toegedaan.

  Ik zie Wilders als iemand die wel degelijk inhoud heeft, maar die een slechte adviseur heeft qua nuancering in woordkeuze.
  Dat maakt hem in jouw ogen tot een gevaarlijke gek, maar in wezen ben jij net zo gevaarlijk, omdat je bang voor hem bent. Vandaar dat je niet met hem in discussie gaat om dingen open te breken. Angst is een slechte leidraad want angst maakt dingen n

 2. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Wilders, maar ook Verdonk en wijlen Fortuijn zeggen wat veel autochtonen denken over Nederland en haar samenleving. Alleen Wilders zegt het op zijn manier en zijn woordkeuze is weliswaar niet de mijne, maar veel van zijn punten en opmerkingen zijn ook de mijne.

 3. veerle avatar
  veerle

  Weten jullie eigenlijk wat Wilders echt wil? Met allochtonen, maar ook met autochtonen? Wat voor idee

 4. avatar
  Anoniem

  Weer dat belerende vingertje Veerle, schei uit schei uit!
  Ik zei toch al waarom Wilders nooit mijn stem zal krijgen?

 5. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Het gaat er niet om wat hij wel wil of niet. Het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Dat is een groot goed en daarnaast heb ik op veel gebieden dezelfde mening als Wilders, alleen ik zou me soms wat anders uitdrukken.

  Dat is mijn mening en ook ik heb geen belerend vingertje nodig om mijn mening mee te onderbouwen. Dat kan ik heel goed zelf en heb ik jou niet bij nodig.

 6. try avatar
  try

  Ik weet wel wat de SP wil; dat we met zijn allen even arm worden. Alsof we daar beter van worden.
  Laat me niet lachen!

 7. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Beste Veerle al zou jij maar 10 % van de daadkracht hebben van Wilders en dezelfde duidelijke taal spreken zou je nog enigszins geloofwaardig overkomen.

  Met dat slap gedoe en gedraai ga je de bietenbrug op in 2010 dat verzeker ik je.

  De politiek maakt weer dezelfde fout als enkele jaren terug.
  verfoeien,verketeren van een politici werkt niet, Hij wordt in het zadel geholpen door jullie eigen onkunde.
  Dat zegt meer over jullie dan over mijnheer Wilders !!

 8. Brian4all avatar
  Brian4all

  Glashelder artikel.
  Hulde!