Geplaatst

Takadoum

Ergens in de Bomenbuurt komt elke vrijdagochtend een groep Tilburgse moslimvrouwen bij elkaar. Eerst waren het er 20, binnenkort zijn het er al 45. Ze krijgen een uurtje Arabische les. En daarna praten ze, ook in het Arabisch, over dingen die voor hen belangrijk zijn: De opvoeding van hun kinderen, de relatie met hun man, gezondheid, de Nederlandse samenleving. Eerst deden ze dat bij de moskee in de Stedekestraat, maar die ging dicht. Toen gingen ze naar de moskee van imam Salam in Tilburg Noord. Maar die bood hen niet de antwoorden op hun vragen. En dus kwamen ze hier.

Een deel van de vrouwen spreekt goed Nederlands, een ander deel heeft Nederlandse les gehad maar slaagt er niet in de taal te leren. Ze komen uit Marokko, Somalië, Tunesië etc. Ze zijn heel divers maar ze willen allemaal heel erg graag meedoen in de Nederlandse samenleving. Tot voor kort moesten ze het doen met de eenzijdige informatie en interpretatie die ze van anderen (vooral vanuit de moskee) kregen. Ze wisten soms niet meer wat waar is en wat niet. Ze willen zich een eigen beeld en een eigen mening vormen. En dus komen ze hier.

Mijn dochter wil verpleegster worden maar ik heb gehoord dat ze alleen vrouwen mag verplegen en geen mannen mag wassen. Of: Ik wil gaan werken maar mijn man zegt dat de vrouw thuis hoort te zijn. Of: De school zegt dat ik met mijn kind moet spelen en het moet voorlezen. Maar bij ons mág dat helemaal niet, dan verlies je je gezag over je kind. Daarover praten de vrouwen. Met elkaar. En met Bouchra.

Bouchra heeft in Marokko gestudeerd en in Nederland. Ze is een soennitische moslima en merkte hoeveel behoefte Tilburgse moslima’s hadden aan contact en informatie. Ze zag ook dat er voor hen nergens een plek was in de stad. Toen richtte ze Takadoum op. Takadoum is Arabisch voor "ontwikkeling". En daarmee hebben de vrouwen sinds december 2006 een eigen plek. Veranderingen in hun leven zijn inmiddels zichtbaar: Ze spelen en lezen meer met hun kinderen en vragen ze naar hun schooldag. Ze spreken hun mannen aan als die te passief zijn en niet meehelpen met de opvoeding. Ze veroordelen elkaar niet meer alleen omdat de één een hoofddoek draagt en de ander niet. Ze discussiëren over taal en identiteit, over wat er nu wel en niet in de Koran staat, over huiselijk geweld. Ze willen nu ook fitness en computerles. En ze willen voor hun mannen ook een plek buiten de moskee om écht te leren deelnemen aan de samenleving.

Elke Tilburger verdient zijn eigen plek in de stad. Ook deze vrouwen. Dankzij Bouchra en Takadoum hebben zij die nu.

Reacties

42 reacties op “Takadoum”

 1. Dr. Dokter avatar
  Dr. Dokter

  De moslim-mannen hebben buiten de moskee (waar ze ook steeds minder komen) nog het theehuis. Daar ervaren ze hetzelfde probleem als vele andere nederlanders, het rookverbod. Ze praten er over de omvorming van hun theehuis tot coffeeshop. Dat hoort erbij als je deelneemt aan de samenleving.

  Thuis is moeder de vrouw de baas. Buiten de deur is de man de heer des huizes.

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  mooi initiatief….

 3. ruevert avatar
  ruevert

  Leuk,
  een doodgeknuffelde doelgroep pakken die op alle manieren door de politiek wordt adopteert. Richt je aandacht eens op iets minder publicitaire onderwerpen. Deze dames worden dood gepamperd door opbouwwerkers en andere organisaties.

 4. veerle avatar
  veerle

  @ruevert: Da's nou precies een onjuiste inschatting van je. Deze dames zijn onder het motto "leven en laten leven" zo lang aan hun lot overgelaten door de Nederlandse samenleving en politiek, dat ze vaak niet meer in staat zijn om nog goed Nederlands te leren. Ze hebben bijna geen andere keuze dan in hun eigen kleine, benauwde, vaak door mannen, Allah en imams gedomineerde wereldje te blijven ronddobberen. Kortgehouden en ongelukkig. Bouchra werkte zich op uit hetzelfde wereldje, zag hun nood, sprak hen letterlijk en figuurlijk aan in hun eigen taal en zette Takadoum op. Tegen de wind in. En met succes. Want de groep wordt steeds groter en de vrouwen onafhankelijker. En, Nederlandse taal machtig of niet: Ze gaan meedoen in de Nederlandse samenleving. Was dat niet wat "wij Nederlanders" altijd wilden?

 5. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Goed zo veerle, daar gaan we voor,,!!!allemaal meedoen, allemaal Tilburgers..

 6. piet snels avatar
  piet snels

  Dat bedoel ik nou met die linkse lui

  steeds minder nederlandse kiezers en ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen.

  Beste Veerle
  in de deze wordt je voorbijgestreefd door de Partij van de Alochtonen

  Snap je nu waarom die Tine zo enthousiast reageert ?

  Je moet wel veel van die allochtonen naar de stembus krijgen willen jullie op het pluche blijven want de rest begint langzaam te kosten van jullie.

  Ik had mijn hoop gevestigd op de SP als linkse partij maar die gaan helaas de PvdA achterna.

  Tilburg let op in 2010 want we gaan ""de kleiberg" op met deze lui.

 7. C21H30O2 avatar
  C21H30O2

  @ Piet Snels,

  Jullie "rechtse lui" roepen continu dat "die allochtonen" zich in onze maatschappij moeten integreren. Nu is er zo'n initiatief en dan is het weer niet goed.

  Bovendien meen ik enige minachting en generalisering in je toon te bespeuren als je spreekt over "die allochtonen" en "veel van die allochtonen". Wie bedoel je daar mee? Gewoon iedereen die hier woont, maar niet van Nederlandse origine is? Een nogal grote groep wellicht om zomaar samen te voegen onder

 8. try avatar
  try

  "ze krijgen een uurtje Arabische les"
  Da's mooi, maar beter is het om hun energie te steken in het leren van het Nederlands.
  Ook al gaat dat moeizaam. Als men de taal niet spreekt isoleert men zichzelf, en zal er altijd een kloof blijven tussen allochtoon en autochtoon.
  Ik vind het onbegrijpelijk en onacceptabel dat er een grote groep allochtonen al tientallen jaren in Nederland woont zonder de taal te beheersen.

  Economisch en maatschappelijk gezien kunnen ze hierdoor niet of nauwelijks een bijdrage leveren.

  De SP ziet dit blijkbaar niet.

  Ton Rijnen

 9. Renee avatar
  Renee

  Een prachtig initiatief. Dat onderschrijf ik van harte. Maar wat het nu echt af zou maken, is de mengeling met Nederlandse vrouwen die samen met deze vrouwen arabisch leren (mits je de interesse in een vreemde taal deelt)en de cultuurverschillen bespreekt. Zoals deze vrouwen tegen dingen aanlopen in de Nederlandse cultuur, lopen Nederlandse vrouwen ook aan tegen dingen in de cultuur van hun cultuur. Door erover te praten, kom je nader tot elkaar en kweek je begrip.

  IK proef hier echter wel een beetje een storende factor uit dit verhaal…….
  de Islam is een godsdienst, net zoals het christendom,.ect,…..
  Daarnaast heb je culturen zoals de Marokaanse cultuur, de Somalische cultuur, de Tunesische cultuur.
  Hoe kan de Nederlandse cultuur (lees; geen religie) nu wennen aan een andere cultuur als er iedere keer een religie (welke religie dan ook) bijgehaald wordt die wereldwijd is en in ieder land anders geinterpreteerd wordt?
  Zo wordt het nooit niks met de multiculturele samenleving.

 10. linde avatar
  linde

  Hallo Veerle en lezers en lezeressen,
  Ik zocht naar een plek waar mijn bericht op aan kon sluiten en zowaar, ik hoop dat het hier in goede aarde valt? Geen woorden maar gewoon DOEN!
  Teken- Rebus en Verhalenwedstrijd !
  Wedstrijd voor kinderen van 4 – 12 jaar. Inzendingen mogelijk tot /met 7 september a.s.
  Het thema is heel actueel…

  "Milieu: schoon en vervuild"

  In april was er een tentoonstelling van 50 kunstenaars met als initiatiefnemer Sem Mall

 11. linde avatar
  linde

  Mijn ervaring is dat veel buitenlandse vrouwen via organisaties als Takadoum zich gezien voelen en zich kunnen ontplooien. Dat is hard nodig. Veel nederlandse mensen (vaak mannen) maken zich schuldig aan een mentaliteit die bol staat van vooroordelen. Zo zijn er dringender problemen die religie overstijgen. Vrouwen vinden elkaar makkelijker hierin dan mannen(?). Nieuwe Nederlanders moeten kansen krijgen. De Nederlandse samenleving heeft ingeburgerde mensen van elders heel hard nodig. Ik hoop dat het merendeel van de inzendingen van zgn. allochtone kinderen komt, die op hun beurt ouders interesseren voor duurzaamheid. Consequente uitnodiging tot participatie, de uitgestoken hand, geduld en vooral plezier in de ontmoeting beleven. Dat maakt indruk, niet de kritische vraag: waarom beheers jij het Nederlands NOG niet? De overheid in het algemeen kan veel meer bereiken als ze via het onderwijs de steun aan ouders biedt die daar gesignaleerd wordt. Dialoog en participatie zou veel consequenter kunnen. Dat is ook m.i. de kern van een duurzame samenleving.

 12. Renee avatar
  Renee

  Beste Linde, Je schrijft dat buitenlandse vrouwen zich door organisaties als Takadoum gezien voelen.
  Juist omdat deze initiatieven achter gesloten deuren ontplooid worden zodat toegang voor Nederlandse vrouwen moeilijk is, is men zelf niet geheel onschuldig aan het creeeren van vooroordelen. Hun kunnen wordt dus alleen gezien in beperkte kringen en geeft dus ook een beperkt resultaat. Dat is jammer.

  Zonder afbreuk te doen aan iemands cultuur, kun je dit soort initiatieven een breder karakter geven door het open te stellen voor Nederlandse vrouwen. Dan pas kun je van elkaar leren en heb je kans op een duurzame samenleving. Waarom weer aparte groepjes maken?
  Nieuwe Nederlanders moeten kansen krijgen, dat is waar maar dan moeten ze die kansen ook grijpen en dat is soms weleens moeilijker dan gedacht. Mooi om het te omschrijven als "je hand uitsteken,……geduld hebben ect,…..maar aan geven komt ook weleens een einde als er geen resultaat is.
  Nederland is immers geen filantropische instelling, hoe graag sommigen zich zo wel graag zouden willen profileren vanuit een vals sentiment of onderbuikgevoel.

 13. Renee avatar
  Renee

  Beste Linde, Je schrijft dat buitenlandse vrouwen zich door organisaties als Takadoum gezien voelen.
  Juist omdat deze initiatieven achter gesloten deuren ontplooid worden zodat toegang voor Nederlandse vrouwen moeilijk is, is men zelf niet geheel onschuldig aan het creeeren van vooroordelen. Hun kunnen wordt dus alleen gezien in beperkte kringen en geeft dus ook een beperkt resultaat. Dat is jammer.

  Zonder afbreuk te doen aan iemands cultuur, kun je dit soort initiatieven een breder karakter geven door het open te stellen voor Nederlandse vrouwen. Dan pas kun je van elkaar leren en heb je kans op een duurzame samenleving. Waarom weer aparte groepjes maken?
  Nieuwe Nederlanders moeten kansen krijgen, dat is waar maar dan moeten ze die kansen ook grijpen en dat is soms weleens moeilijker dan gedacht. Mooi om het te omschrijven als “je hand uitsteken,……geduld hebben ect,…..maar aan geven komt ook weleens een einde als er geen resultaat is.
  Nederland is immers geen filantropische instelling, hoe graag sommigen zich zo wel graag zouden willen profileren vanuit een vals sentiment of onderbuikgevoel.

 14. ruevert avatar
  ruevert

  @linde,
  "Veel Nederlandse mensen (vaak mannen) maken zich schuldig aan een mentaliteit die bol staat van vooroordelen. Zo zijn er dringender problemen die religie overstijgen. Vrouwen vinden elkaar makkelijker hierin dan mannen(?)."

  Bah, ik dacht dat de feministen nu zover ge

 15. linde avatar
  linde

  *Renee
  Je veronderstelt dat als er Nederlandse vrouwen bij komen, dat het resultaat minder "beperkt" (overigens ook een waardeoordeel?)is. Laat ons Takadoum vr

 16. Renee avatar
  Renee

  Beste Linde, je gaat er nu even voor het gemak van uit dat ik Nederlander ben, welnu, dat ben ik niet. Zelfs niet op papier.

  Toch voel ik mij verbonden met de Nederlandse maatschappij, misschien is mijn oordeel hard, maar ik ben net zo hard tegen de Nederlandse maatschappij als tegen mensen die zeggen dat zij deel uit willen maken van diezelfde maatschappij en het tegenovergestelde laten zien, want aan beide kanten zijn er hiaten.
  In Belgie heeft men de taalstrijd tussen de walen en de vlamingen, simpelweg omdat ze te 'narow-minded' zijn om tot elkaar te komen. Te trots,……te whatever.
  Hier in Nederland speelt hetzelfde, weliswaar niet op taalgebied, maar op multi-culti vlak. Nederland heeft een spreekwoord: wat de boer niet kent, dat vreet ie niet. Dat wordt ook vaak letterlijk uitgevoerd.
  Andere culturen (niet allemaal overigens) voelen zich soms wel heel snel achtergesteld, terwijl dat in praktijk reuze meevalt. Als je dan gaat kijken waar dat gevoel van achtergesteldheid vandaan komt, moet je toch echt vaststellen dat het grotendeels ligt aan de verbetenheid waarmee men zich vastklampt aan de eigen cultuur. De ruimte die er is om te proeven van andere culturen, creeer jezelf, en aan beide kanten , (ja juist, aan beide kanten!!!!) spelen er secudaire gevoelens (trotsheid, angst,…) mee die belemmeren dat die ruimte benut wordt.
  Als je je openstelt voor andere culturen, hoeft mijn vraag nl. niet zo te VOELEN als jij het suggereert.
  Die eenzame positie waar je over praat, erken ik, ik zit er in, maar ik besef dat die positie zit in het gevoel, niet in de werkelijkheid. De werkelijkheid kun je voor jezelf veranderen, die macht heeft ieder mens in zich. Toch geeft me die eenzame positie gek genoeg ook de kans om de dingen te zien zoals ik ze zie, van buitenaf en met afstand.
  Ik stel mezelf open door de taal te leren van anderen, om ze beter te begrijpen,……maar als ik dat doe wordt het afgeketst? Want het zou anders geinterpreteerd worden? Hoe ingewikkelijk kunnen we het acceptatieproces nou eigenlijk nog maken?
  Hoe zit het nou, wil je nou echt een multiculturele samenleving?

 17. Renee avatar
  Renee

  Je schrijft ook over de Nederlandse 'botheid'.
  Ok ok, het Nederlands volkje heeft een soort hardheid in zich wat de dingen aangaan die zij niet kennen. Maar ik kan ermee leven, ik begrijp het zelfs, gek h

 18. ruevert avatar
  ruevert

  @ renee
  "Maar weet je wat mij als zijlijner ook opvalt? Dat het sommigen wel heel erg goed uitkomt dat er minderheden zijn waarover zij zich kunnen ontfermen. Zodoende kunnen zij zich als d

 19. ruevert avatar
  ruevert

  @linde
  Laat het verhaal van Renee maar eens goed op je inwerken en zeg dan nog maar eens op dit forum of jouw vooringenomen houding wel juist is.

 20. Renee avatar
  Renee

  Hoe doorbreek je de spiraal van zogenoemd helpen? Ja zeg, moet ik als gewone burgertrut dit gaan uitwerken?
  In ieder geval wat doen aan de torenhoge subsidieregelingen en mensen ook zelf verantwoording laten dragen in het bereiken van hun doel! Maar ruevert, dit geldt net zo goed voor autochtonen, daar is geen misverstand over.
  Zo simpel als dit is het natuurlijk niet, maar het zou al een stap zijn in de goede richting denk ik.

 21. ruevert avatar
  ruevert

  Terug naar de basis en eigen verantwoordelijkheid.ik heb aan het betoog van renee niets toe te voegen.

 22. Renee avatar
  Renee

  By the way, alles is nu in een stroomversnelling gegaan,………krijg binnenkort mijn Nederlands staatbugerschap. Mijn oude nationaliteit hoef ik niet op te geven. Toch doe ik het, want als je ergens voor staat, zijn daar consequenties aan verbonden maar die neem ik er gewoon bij.
  Kan ik EINDELIJK ook eens gaan stemmen want mijn handen jeuken!

 23. Veerle avatar
  Veerle

  @Ruevert en Renee: Laten we nou eens niet zo kort door de bocht schieten en inzien dat subsidies vaak maar beslist niet altijd worden verkwanseld. Takadoum kon er komen door steun van de Tilburgse Stichting Experimenten Werk (SEW), met gemeentelijke subsidie. Door Takadoum kunnen nu vrouwen die lang in een isolement zaten, hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat doen ze dus ook. Ze draaien meer mee in de Tilburgse samenleving, ze zijn meer betrokken bij hun kinderen, roepen hun mannen ter verantwoording, gaan werken, zelf verdienen. Een uitstekend bestede subsidie, lijkt me.

  En over dat Nederlands leren: Dat proberen ze al jaren. Maar met twee uurtjes Nederlands in de week en dan weer terug je eigen kringetje in: Dat zet geen zoden aan de dijk. Takadoum geeft de vrouwen meer zelfvertrouwen zodat ze het kringetje, hun isolement en de vicieuze cirkel kunnen doorbreken. En dan komen ze vanzelf in de samenleving terecht. Bij Tilburgse vrouwen. Bij SEW, onder wiens vleugels Takadoum werkt, komen kwetsbare vrouwen van alle mogelijke achtergronden, ook Nederlandse. Gezamenlijk ondernemen ze activiteiten waardoor ze leren zichzelf in de maatschappij staande te houden. Door een goed sociaal leven en door betaald werk. Wat wil je nog meer?

 24. renee avatar
  renee

  Met alle respect Veerle, wat gaat hier nu kort door de bocht?
  Ik ben drietalig opgevoed. Mijn vader sprak Duits, mijn moeder frans. Zij spraken in hun taal en ik bracht de Nederlandse taal in het gezin door Nederlands (weliswaar gebrekkig in het begin)te spreken en zo pikte men veel op. Mijn Nederlands is verbeterd (grammaticaal)toen ik naar school ging. Toch heb ik mijn roots in het Duits en Frans nooit verloren!
  Ik ben me ervan bewust dat je op jonge leeftijd flexibeler bent in het oppikken van een taal, en dat niet alle subsidies verkwanseld worden.
  Maar ik ben wel opgegroeid met het gegeven dat voor wat, ook wat hoort. En dat je daar degelijk een eigen verantwoording in hebt.

  Bovendien,…….en dat zeg ik uit eigen ervaring,……is het ook zo dat als je zegt dat deze vrouwen zo uit een isolement komen, wel een beetje wrang in mijn oren klinkt. En mijn isolement dan in deze multiculturele samenleving die jullie zo graag beogen? Ik wil proeven van andere culturen, en als je daartoe bereid bent, wordt er geroepen dat het niet kan. Ik begrijp heel goed dat Nederlanders zo langzamerhand hier genoeg van krijgen!

 25. renee avatar
  renee

  En met proeven bedoel ik uieraard niet de recepten op Festival Mundial. Want ook dat is weer zo doordrengt van subsidies en commercie dat het helemaal niks meer te maken heeft met het verbeteren van onderlinge verstandhoudingen!

 26. renee avatar
  renee

  En wat me in deze dan ook bezighoudt, misschien kun jij me daar een antwoord op geven.

  Langs de ene kant schrijf je dat deze vrouwen al jaren proberen om de taal machtig te worden, kan me dan ook niet voorstellen dat ze onverstaanbaar Nederlands praten. En dan schrijf je ook nog dat ze door oa in samenwerking met SEW leren zichzelf staande te houden in de maatschappij door een goed sociaal leven en betaald werk.
  Betaald werk, daar draait mijn vraag om: hoe oud zijn deze vrouwen en hebben ze uberhaupt nog wel een kans om de arbeidsmarkt op te komen?
  IK gun het

 27. ruevert avatar
  ruevert

  @veerle,
  volgens mij is het heel simpel. Je gaat naar het buitenland, je leert de taal en probeert je zo goed mogelijk aan te passen, zonder je eigen waarden te verliezen. Dat is overal ter wereld zo, ongeacht je etnische afkomst. Alleen hier moeten allerlei gesubsidieerde integratie maatregelen genomen worden. Ik kan dit niet volgen. Ik heb jaren lang in den vreemde gewoond, maar je past je gewoon aan of je nu wel of niet eens bent met die levenswijze. Waarom is het hier nu zo anders???

 28. Veerle avatar
  Veerle

  Als je alleen uitgaat van je eigen referentiekader, is het lastig om begrip op te brengen voor anderen. Het is voor westerlingen met jarenlang onderwijs, opgegroeid in een vrijdenkende maatschappij met mogelijkheden tot zelfontplooiing en kansen op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid toch net effe anders om te wortelen in een ander land, om zich daar aan te passen met behoud van eigen identiteit. Verplaats je eens in een vrouw uit een oorlogsgebied, opgegroeid zonder naar school te zijn geweest omdat dat voor meisjes toch niet nodig was of omdat er geen geld voor was, op het platteland, onder het juk van een strenge religie en een even strenge sociale controle, zonder dat je ooit zelf hebt mogen of hoeven nadenken over de invulling van je eigen leven. Als je dan in Nederland terechtkomt, en je moet hier aarden en wortelen, kun je dat niet alleen. Laten we blij zijn dat er in Nederland ondanks alle Verdonken en Wildersen nog zoveel beschaving, zoveel solidariteit met mensen is -ook al zijn ze erg anders dan wij- dat we ook deze mensen niet laten stikken.

 29. renee avatar
  renee

  Ten dele ben ik het met je eens Veerle.
  Natuurlijk is het veel moeilijker voor niet-westerse vrouwen.
  Maar ik weet dat deze vrouwen sterk zijn, trots zijn en terecht! Daar heb ik een diep respect voor! Want zij hebben ontberingen gehad die jij en ik nooit zullen meemaken. Zij hebben levenslessen gehad waar wij westerse vrouwen te verwend voor zijn om ze te leren!

  Maar wat je doet met vooral veel te subsidieren en weinig actieve deelname toe te laten door vrouwen van het land waar zij nu wonen is; hen in een aparte positie te zetten zonder uitzicht.
  Zonder een waarheidsgetrouw beeld van de samenlevng zoals die nu is. Hoe geef je hen dan de kans om deel te nemen aan die samenleving? Want dat is wat ze graag willen, dat recht hebben ze en dat wens ik ze in alle oprechtheid ook toe.

  Het is net als een dier wat in gevangenschap is geboren: Als je een dier na jarenlange gevangenschap weer in het wild loslaat, zal het dier niet uit zichzelf weer voor eigen onderhoud gaan zorgen door te gaan jagen, dat instinct, wat er wel inzit, zal aangewakkerd moeten worden.

  Begrijp me niet verkeerd: er zijn fases in de opbouw naar zelfstandigheid waar je subsidie nodig hebt om e.e.a. op te starten, maar op een gegeven moment zullen deze vrouwen ook zelf moeten denken,…..een doel wat zij willen bereiken moeten vaststellen en daar ook actief hun bijdrage in moeten leveren. Geef ze die kans dan ook! En ok, met een vangnet, op sociaal gebied (niet fin.) door mensen die soldidair zijn met de multiculturele samenleving zoals ie bedoeld is!

  M.a.w.; hou ze niet klein maar laat ze groeien op hun manier!

  Jarenlange subsidie kan iemand ook klein houden en belemmeren in het ontplooiien of aanboren van nieuwe bronnen.

 30. ruevert avatar
  ruevert

  @Veerle,
  "Als je alleen uitgaat van je eigen referentiekader"
  Dat probeer ik nu jou en jouw collega's duidelijk te maken. Stap eens buiten het opgelegde en vertrouwde kader en je zult zien dat de

 31. ruevert avatar
  ruevert

  Het spookt mij al sinds het begin van deze discussie door het hoofd en heb ik er lang over getwijfeld om deze gedachte te uiten.

  Dit soort subsidies en initiatieven zijn een pure vorm van neo kolonialisme. Help ze maar zorg dat ze totaal afhankelijk worden van de "blanke". Met andere woorden; op deze manier zijn wij de moderne slavendrijvers. De winst gaat naar de dienstverleners toe en de arme "zwarte" wordt alleen maar in leven gehouden om de cash stromen te garanderen.
  Te walgelijk voor woorden eigenlijk.

 32. avatar
  Anoniem

  Hoe graag ik ook je reacties lees Ruevert, ik ben er niet van overtuigd dat d

 33. arjen avatar
  arjen

  ruevert….Het is een biologische wet: de soort die zich het best kan aanpassen, kan het beste overleven. Echter: In de mensenwereld hoef en moet je (moreel gezien) niet alles op zijn beloop laten.
  Ik ben het een end met Veerle eens, maar Veerle weet ook dat in diezelfde bomenbuurt een re

 34. Veerle avatar
  Veerle

  @Renee, volgens mij zijn we het eens, hoor: Deze vrouwen zijn net begonnen zelfstandig te worden en daarbij moeten we ze ondersteunen. En dat moet blijkbaar met gemeentelijke subsidies. Want er valt aan deze vrouwen vooralsnog geen geld te verdienen en dus zal de commercie niet in ze investeren. En ja, natuurlijk moeten ze het op den duur zelf gaan doen. Dat is nou juist de intentie van Takadoum.
  @Ruevert: Als ik jouw ongenuanceerde redenering volg, dan laten we deze vrouwen vanaf nu weer los, zodat ze het weer helemaal zelf mogen uitzoeken. Maar dat lukte hen nou juist niet. Niemand kan zonder hulp van anderen overleven. Ook jij en ik niet. De basisbehoeften waar we niet zelfstandig kunnen voldoen, moeten dus worden geregeld door een door democratisch gecontroleerde overheid. Dat is niks anders dan de samenleving die zich menselijk en solidair opstelt en een individu of een groep individuen de helpende hand toesteekt, onder het motto: "Help mij het zelf te doen". Dat is effe wat anders dan die "walgelijke moderne slavendrijverij en subsidies". Nogmaals: Het gaat vaak mis met subsidies (zoals het ook vaak mis gaat in commerci

 35. avatar
  Anoniem

  ok Veerle, daar ben ik weer.
  En wie gaat die vrouwen dan stimuleren om op een gegeven moment los te komen van Takadoum om echt de samenleving in te stappen als zelfstandige sterke vrouw?

 36. ruevert avatar
  ruevert

  @Veerle,
  natuurlijk moet je de "vreemdeling" verwelkomen en de weg wijzen. Ten slotte zijn wij al sinds de hugenoten en allang daarvoor een vluchthaven voor velen. Maar er is iets vreemds gebeurd in dit land, sinds de jaren zestig hebben wij dit vervangen door een van boven af gestuurde hulp met als gevolg dat er nu een proces gerichte hulpverlening is die naar binnen gekeerd opereert. Met als resultaat dat de "vreemdelingen" eerst tientallen jaren aan hun lot zijn overgelaten en daarna als een doekje voor het bloeden gesubsidieerd worden. Dat noem ik slavenhandel. Eerst negeren en daarna in leven houden.

 37. Veerle avatar
  Veerle

  @Renee: Dat doen Bouchra en Takadoum. En SEW. Er bestaan welzijnswerkers die zichzelf overbodig willen maken. Echt waar. Kritisch en zelfs sceptisch zijn is nodig. Maar laten we niet te cynisch worden.

 38. avatar
  Anoniem

  Dus geen onafhankelijke bepaling, dat is ook een beperking.
  Jammer.

 39. ruevert avatar
  ruevert

  @Veerle,
  “Er bestaan welzijnswerkers die zichzelf overbodig willen maken. Echt waar.”

  Bespeur ik hier nu enige twijfel over het functioneren van de welzijnwerkers. Persoonlijk ben ik ze nog nooit tegen gekomen. Maar misschien ergens op Vlieland waar de gemeenschap niet zo anoniem is geworden.

 40. avatar
  Anoniem

  Weet je zeker dat SEW de vrouwen stimuleert om verder te komen Veerle? Volgens mevr. L.Martens van SEW niet, want ze is niet van plan om de dames intensief te begeleiden. Dat zouden ze niet nodig hebben. Jammer jammer en nog eens jammer.