Geplaatst

Declaraties

Tja, die declaraties. De Telegraaf dacht het kunstje van haar Britse naamgenoot te kunnen herhalen om zodoende een constitutionele crisis te veroorzaken. Da’s toch een beetje een zeperd geworden. In Engeland ging het om complete huizen, bediendes of verbouwingen alsmede pornovideo’s en vakanties. De zonnebril van Wouter Bos en het kaarsje à €2 dat minister Plasterk op kosten van burgemeester Rombouts aanstak in de St. Jan in Den Bosch: Het is allemaal net effe minder opzienbarend en schandelijk. Er is genoeg mis in het Nederlandse openbare bestuur, maar dit? In Tilburg hoopte Hans Smolders op een gemakkelijk succesje maar trok schielijk zijn keuteltje in omdat het college amper blijkt te declareren.

Toch is het goed om hier wel scherp op te blijven. Het is tenslotte gemeenschapsgeld dat via belastingen wordt opgehoest door burgers. Het betalen van belasting is een vorm van georganiseerde solidariteit. De opbrengst wordt gebruikt voor fysieke en sociale infrastructuur, voor zorg en onderwijs, veiligheid, etc.: Alles wat een individueel burger niet in z’n eentje kan regelen. Om het draagvlak voor het meewerken aan het betalen van belasting niet af te breken, moet de overheid duidelijk laten zien wat er met al dat gemeenschapsgeld gebeurt. Ook als het wordt gebruikt voor onkostenvergoedingen, wachtgeld, reizen etc. voor politici en bestuurders.

De SP is er altijd kritisch over geweest, zie bijvoorbeeld:

http://search.sp.nl/?ul=http%3A%2F%2Ftilburg.sp.nl&q=snoepreisjes&cmd=Zoek!

http://tilburg.sp.nl/nieuws/2005/051107begroting.stm#wethouders

Zo is in 2004 op initiatief van de SP afgesproken dat alle raadsfracties jaarlijks de besteding van hun fractiebudget verantwoorden en die verantwoording op hun website te publiceren:

http://tilburg.sp.nl/nieuws/2005/050406_fractievergoeding.stm

Hier is bijvoorbeeld de verantwoording van ons eigen fractiebudget voor 2008:

http://tilburg.sp.nl/afdeling/fractie/fractiearchief/SP_fractieverantwoording_2008.pdf

Overige kosten die niet zijn opgenomen in het overzicht (onder anderen de huur en onderhoud van ons pand aan de Piushaven, de kosten voor verwarming, electriciteit en telefoon, sparen voor de verkiezingscampagne en cursussen) worden onder meer betaald uit de vergoedingen die de vijf SP raadsleden van de gemeente krijgen en volledig afstaan aan de partij. Per fractielid is dat €1179,12 netto per maand. Dat geld gaat elke maand rechtstreeks naar het hoofdkantoor in Rotterdam. De afdeling ontvangt daar periodiek weer een deel van terug voor kosten zoals hierboven beschreven. Eten en drinken wordt nooit door de partij vergoed: Zowel in het SP pand als in de kroeg betalen fractieleden (en anderen trouwens ook) hun drankjes uit eigen zak. Een kwart van de raadsvergoeding krijgen de fractieleden terug ter compensatie van hun eigen onkosten.

Ook de GroenLinks-fractie heeft zich op haar website verantwoord. Nu de rest nog…..

Reacties

11 reacties op “Declaraties”

 1. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Bedankt voor deze nietszeggende en onbelangrijke informatie. En nu weer snel je hok in en er pas weer uitkomen als je je excuses hebt gemaakt aan 15.000 Willem II Seizoenkaarthouders.

 2. avatar
  Anoniem

  Als betrokken burger en lid/sympathisant/steunfractielid (voordat Wies weer begint te muggenziften over lidmaatschap :D) van LST, heb ik (bij benadering) 175

 3. veerle avatar
  veerle

  @Ren

 4. veerle avatar
  veerle

  @Burgermannetje. Ik zal een inhoudelijk antwoord overwegen als jij onder je eigen naam reageert en een inhoudelijke reactie op dit weblog geeft. Of vind jij het niet belangrijk dat een politieke partij verantwoordt waar ze het afgelopen jaar

 5. avatar
  Anoniem

  Wat is dat toch met jullie raadsleden, eerst Tine, nu jij,……
  Dat onderzoek heb ik niet voor of uit naam van LST gedaan, maar puur vanuit mezelf, als betrokken wijkbewoner.

 6. arjen avatar
  arjen

  Wat is dit voor flauwekul hier? Het gaat hier om wettelijk vastgestelde vergoedingen. Die kunnen we bij wijze van spreken compleet opzuipen om die ellende in de raad weg te spoelen.

  Het gaat pas om misstanden als je bovenop alle regelingen nog eens extra onzin gaat declareren! Zoals 2 euro voor een kaarsje, zoals Rombouts burgemeester van Den Bosch dat doet.
  En Veerle, die onkostenvergoedingen voor het raadswerk en voor de zetel in de provinciale staten zijn bedoeld voor politici die naast hun politiek werk ook nog een betrekking hebben in de gewone maatschappij houden om zo binding te houden met de realiteit. Ze zijn zeker niet bedoeld voor full time politici die ' onkostenvergoedingen' stapelen om zo full time in het politieke circuitje te potverteren.

 7. avatar
  Wilma Verweij (KidZ)

  Arjen, laat maar, Veerle is bevangen door de hitte.

 8. Peter LST avatar
  Peter LST

  Beste Veerle,

  Ik begrijp werkelijk niet dat je de LST fractie beschuldigd van het feit dat ze geen verantwoording af hebben gelegd.

  Op 15 januari jl hebben wij aan de raadsgriffie al onze verantwoording gezonden. ( Noem eens een fractie die eerder was ? )

  Jij weet ook dondersgoed dat deze gegevens voor iedereen ter inzage liggen op het gemeentehuis en daar kun je controle uitoefenen.

  In het presidium komen dit soort zaken ook aan de orde en daarom had jij zeker moeten weten dat alle fracties met de LST als eerste aan zijn verplichtingn voldaan hebben.

  Ik hoop dat de kwaliteit van je bijdrage"s in de raad maar ook hier op TilburgZ en andere forums niet nog verder daalt want dan wordt het echt van een bedenkelijk niveau !!

 9. Peter 1111 avatar
  Peter 1111

  Nou nou Veerle, jij hebt wel lef zeg en klaarblijkelijk weinig fatsoen in je donder.

  Met je weblogs heb je veel mensen beledigd, geschoffeerd en afgezeken. Gebasseerd op je eigen mening, want enig onderzoek heb je nooit gedaan.

  Je begint eerst als een klein kind te janken en te schoppen en pas daarna ga je eens kijken hoe het nou werkelijk zit. Je was, bent en blijft een politiek lichtgewicht (net woord voor onbenul) die niet kan omgaan met je positie als fractievoorzitter en je publieke functie.

  Diverse Willem II supporters hebben jou om je uitleg, onderbouwing en excuus gevraagd. Deze reacties waren met naam en toenaam en wel onderbouwd in tegenstelling tot je eigen nietszeggende weblogs.

  Hopelijk levert je deelname aan de Jan Marijnissen School voor Politieke Lichtgewichten wat op, wat anders mag je in 2010 weer oppositie gaan voeren.

 10. veerle avatar
  veerle

  @Arjen en Peter: Wie de schoen past, trekke hem aan. De afspraak was dat de verantwoording wordt gepubliceerd op je eigen partijwebsite. Dus als je dat nou nog effe regelt.

  @Arjen Het grootste deel van je onkostenvergoedingen inleveren zodat er zinvolle dingen van kunnen worden gedaan (Hulpdiensten, acties bijv.), en gewoon een fulltime baan hebben naast het parlementaire werk, is dat potverteren?

  @Peter Over bedenkelijk niveau gesproken: Vorige week maandag sommeerde je tamelijk grof een ander -ook een door het volk gekozen- raadslid om haar mond te houden. Dat was behoorlijk bedenkelijk. Je woordkeuze in raad of commissie valt regelmatig ook in die categorie. Ik heb er geen problemen mee (hoewel jullie wat vaker met concrete alternatieven zouden kunnen komen, liefst ook voor problemen die niks met Adje of de burgemeester te maken hebben, bijvoorbeeld de wmo of armoede, onderwijs, werkgelegenheid, crisisbestrijding etc.), maar wie in een glazen huis woont, moet niet met stenen gooien.

 11. Ilburg Theo avatar
  Ilburg Theo

  Sorry Veerle,
  ik vind de mentaliteit die je toont door een kaarsje in een kathedraal van 2 eurootjes te declareren aan de burger, echt helemaal bij de konijnen af. Zo Romisch katholisch ben ik ook niet maar dit,…..
  groetjes,
  Theo