Geplaatst

Gay Vote

Oproep van de Gay Krant om onze homo-raadskandidaten te melden. Toen moest ik even heel diep nadenken. Wie is er homo bij ons op de lijst? Eh… Ik kwam tot de conclusie dat ik het niet eens van iedereen weet. Simpelweg omdat het er bij ons niet toe doet. We selecteren onze kandidaten op basis van de antwoorden op drie vragen: Hebben ze de juiste inhoudelijke kwaliteiten en capaciteiten die een raadslid in een grote stad nodig heeft? Delen ze het gedachtegoed en de aanpak van de SP? En zijn ze bereid actief deel uit te maken van het collectief? Homo, vrouw, allochtoon, gehandicapt, prettig gestoord of down-to-earth, stropdas- of spijkerbroekdrager, katholiek of protestant, vegetariër of carnivoor, Apple- of Linux-adept, milieu-activist of Top Gear-fan: Het is allemaal niet relevant.

Toevallig staan er veel vrouwen hoog op onze lijst. Toevallig staan er geen of weinig homo’s op. Of telt ‘bi-curious’ ook? In het bestuur hebben we ze wel. Toevallig. En moet je homo zijn om op te komen voor homo-rechten? Moet je vrouw zijn om op te komen voor vrouwenrechten? Kan alleen een gehandicapte de belangen behartigen voor andere mensen met een beperking? Volgens mij niet. Het socialisme van de SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Voor iedereen zonder uitzondering. Je komt samen voor elkaar op, zo simpel is het.

Voor de Gay Vote-stemwijzer moest ik opschrijven wat de SP in Tilburg de afgelopen jaren voor de belangen van homo’s hebben gedaan. Ongemerkt is dat een hele lijst geworden. Kijk maar:

* In 2007 riepen we raad en college op om een protestbrief te schrijven aan het College van Bestuur van de UvT over hun conformisme aan de Vaticaanse voorschriften en het weigeren van homo’s aan de Theologische Faculteit.
* We hebben in 2008 de politie-razzia op de homo-ontmoetingsplaatsen aan de Heikant en de Lage Aard geagendeerd ter bespreking in de commissie Modern Bestuur.
* In 2008 was HLTB-emancipatie een onderwerp in ons Politiek Café Buskruit!.
* We hebben deelgenomen aan de HLTB-conferentie die werd georganiseerd door onze Statenfractie in Brabant. (HLTB: homo’s, lesbiënnes, transgenders en biseksuelen)
* We zijn in 2009 aanwezig geweest bij de Transgenderwake bij de Heikese kerk.
* We nemen jaarlijks actief deel aan Wereldaidsdag ROC in samenwerking met de Hiv-vereniging Brabant.
* In 2009 hebben we de intolerante orthodox-christelijke organisatie Gezonde Liefde die gesubsidieerd seksuele voorlichting aan jongeren gaf, kunnen laten stoppen met haar activiteiten in Tilburg.
* Meerdere malen hebben we stevig stelling genomen tegen de opvattingen en activiteiten van de radicale imam Salam.
* De raadsfractie heeft herhaaldelijk gesprekken gevoerd met COC en Embrace Pink, ondermeer vanwege een eerlijke verdeling van subsidiegelden.
* We hebben een bezoek gebracht aan en stelling genomen tegen de sluiting van de sauna aan de Bosscheweg.

Om maar wat te noemen. En altijd hebben we al het gemeentelijk beleid getoetst aan onze basisprincipes menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Die vanzelfsprekend ook gelden voor HLTB-beleid.