Geplaatst

Opvang asielzoekers

Het Centraal OpvangOrgaan Asielzoekers heeft Tilburg gevraagd om 450 asielzoekers op te vangen in een nieuwbouwproject. Daarnaast is het COA op zoek naar tijdelijke opvangplaatsen. De SP heeft drie basisprincipes: Menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat betekent dat we solidair zijn met mensen die elders geen menswaardig leven kunnen leiden. Tilburg is een grote stad en moet dus haar verantwoordelijkheid nemen in de opvang van deze mensen. Tilburgers hebben een groot hart en zullen dat willen tonen.

Maar de gemeente moet wat ons betreft dan wel eerst huisvesting gaan regelen in wijken waar tot nu toe geen tot weinig maatschappelijke opvang is of waar geen sprake is van grote sociaal-economische problemen. Wijken met veel kamerverhuurpanden, voorzieningen voor mensen met complexe problemen en/of veel bewoners in een achterstandspositie hebben voorlopig al genoeg op hun bordje liggen. Gemeente, COA en wijkorganisatie de Twern zullen in gesprek moeten gaan met buurtbewoners over de beoogde huisvesting en hun ideeën en gevoelens serieus nemen.

Het stappenplan voor de vestiging van gevoelige maatschappelijke opvang van de SP werd anderhalf jaar geleden met grote meerderheid in de raad aangenomen. Dat stappenplan helpt de gemeente om buurtbewoners vanaf het begin serieus te betrekken bij huisvesting van (groepen) mensen waar hun buurtgenoten zorgen over kunnen hebben. De gemeente moet dit stappenplan gebruiken bij haar plannen met het COA.

Alleen als de opvang van ontheemden in samenspraak mét en op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen gebeurt, kan die opvang slagen. Dan kunnen vluchtelingen die al zolang op zoek zijn naar een veilig, rustig plekje niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk worden opgenomen in de buurt. Ik ben ervan overtuigd dat dan de Tilburgers hun gastvrijheid en de grootsheid van hun hart zullen laten zien.