Geplaatst

HANS SMOLDERS EN LST ZIJN HET SPOOR BIJSTER

Hans Smolders heeft opnieuw een persbericht (zie onder deze column) de wereld in gestuurd, opnieuw een persbericht-op-hoge-poten. Twee maanden geleden beschuldigde hij in een persbericht iedereen die de LST niet steunt, van demonisering en stuurde met dat bericht een lange lijst van namen en foto’s van personen die in zijn ogen niet deugen, mee: alsof het om een politiebericht ging. Nu heeft hij in een nieuw persbericht de lokale media de wacht aangezegd.

Smolders lijkt het spoor nu echt helemaal bijster. Hij denkt dat hij de lokale media in zijn zak heeft en orders kan geven. Dat hij de media kan chanteren door te dreigen als politicus te stoppen. Het Brabants Dagblad reageerde door te verklaren dat de redactie zelf wel uitmaakt welke berichten ze publiceert en wat ze daarin schrijft.

Smolders schijnt te denken dat de media het zullen betreuren als hij besluit te stoppen met de LST. Als de media al betreuren dat hij van het politieke toneel verdwijnt, dan is dat niet vanwege zijn verdiensten als politicus (Smolders vindt overigens dat hij geen politicus is), maar omdat er in de krant geen ruimte meer gevuld kan worden met zijn persoonlijke vetes en gevecht tegen windmolens.

In een eerdere column heb ik al geschreven dat Hans Smolders zichzelf en de samenleving een dienst bewijst als hij opstapt als politicus. Hij heeft ongetwijfeld talenten, maar niet op het politieke vlak. De vereiste gaven en geschikte persoonlijkheid voor dat bedrijf ontbreken bij hem. Hij doet er verstandig aan zich terug te trekken en de LST op te heffen. In het laatste persbericht geeft Smolders overigens zelf aan dat zijn vrouw en kinderen hem daarom smeken.

Merkwaardig is dat Smolders in zijn laatste persberichten op de emotionele tour gaat terwijl hij anderen altijd bespot als ze emoties tonen in de politiek en in het publiek. Hij doet een emotioneel appel op de Tilburgse burger terwijl hij in raadsvergaderingen altijd iedereen die over emoties spreekt, uitlacht, zelfs als de tv-camera op hem gericht is.

Begin deze week viel er een flyer bij mij in de bus. Van de LST.

Er staat een gelikte foto op van Hans Smolders. Volgens Smolders maakt niet hij, nee, maken anderen zich schuldig aan gelikte verkiezingscampagnes. Wat de tekst betreft: die is inderdaad minder gelikt. Opnieuw is het van dik hout zaagt men planken. Alle andere partijen maakten zich de laatste raadsperiode schuldig aan ‘wanbeleid en geldverkwisting’. En: ‘In deze verkiezingstijd probeert men u nu wederom voor de gek te houden met weer nieuwe loze beloftes, zwartmakerij, leugens en halve waarheden in gelikte verkiezingscampagnes.’

Hiermee zijn de kernwoorden van het taalgebruik van de LST weer eens samengevat. Veel meer staat er niet in de flyer. Iedereen houdt de kiezer voor de gek, behalve de LST.  

Ik heb, eerlijk waar, goed gezocht. Maar nergens in de flyer is de LST op een visie te betrappen. Waarom dan een flyer? We komen er wel achter waar de LST tégen is en wat de LST aan anderen afkeurt, maar niet waar de LST vóór is. Ja, de LST heeft één streven: alle andere politieke partijen van het toneel blazen. Dan ontstaat er een totale leegte, want één ding is duidelijk: de LST heeft niet één idee om die leegte mee te vullen.

Nee, in de flyer kom ik geen idee tegen.

Het is symptomatisch voor Hans Smolders dat hij in de flyer opnieuw wild om zich heen trapt en we kunnen er gerust op zijn dat deze houding vele malen erger zal worden als de LST een tegenvallende score haalt bij de verkiezingen en niet bij de coalitievorming wordt betrokken: Smolders kan nederlagen niet verkroppen. Het beeld dat hij als politicus van zichzelf heeft geschapen is dat hij een rancuneus karakter heeft. Dat is geen ideale karaktertrek voor iemand die iets in de politiek wil bereiken.

Maar niet alleen wat betreft de inhoud is de flyer van de LST armoe troef. Ook de taal waarin die gesteld is, deugt niet. Ik heb het dan niet over het woordgebruik, daar wordt sowieso geen  lezer vrolijk van. Al in de eerste zin staat een knoert van een taalfout. ‘De gevestigde politiek dient afgerekend te worden op hun prestaties van de afgelopen 4 jaar en niet op hun mooie praatjes in deze verkiezingstijd.’ Hier moet staan: ‘op haar prestaties’ en ‘haar praatjes’. Zo zijn er meer fouten aan te wijzen. Is het desastreus als er dergelijke fouten in een tekst staan? Ja en nee. Niet als het om een tekst gaat die voor een beperkt publiek bedoeld is en een soort werktekst is. Als de intentie maar duidelijk overkomt voor de gebruikers. Wel zijn dergelijke fouten funest als het om een flyer gaat die – ongevraagd – in alle brievenbussen van een stad gestopt wordt. Die flyer is op het moment van verspreiding het uithangbord van de partij (burgerbeweging), dus van de LST. En die flyer is ook te vinden op de site van de LST. De LST introduceert zich bij de lezer met een krakkemikkige eerste regel.

Uit die fouten in de flyer kunnen conclusies getrokken worden. Die zijn: óf Hans Smolders heeft de tekst in zijn eentje geschreven, zonder controle door zijn fractiegenoten en eventuele andere personen óf de tekst is wel gecontroleerd, maar niemand in de fractie en in de aanhang daarbuiten schrijft correct Nederlands. Ik vrees dat de eerste conclusie het meest voor de hand ligt: in feite is de LST een eenmanspartij. Smolders beslist en doet alles in zijn eentje en op eigen houtje.    

Hoe weinig realiteitsbesef Smolders bezit, blijkt uit de verwachting dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd zal worden deel te nemen aan een coalitie en wethouder kan worden. Hij schijnt niet te weten dat hij zonder meer gepasseerd zal worden, ongeacht de verkiezingsuitslag. Het getuigt van een wonderlijke naïviteit dat Smolders het voor mogelijk houdt dat hij omarmd zal worden door politici die hij jaren achtereen de vreselijkste termen naar het hoofd heeft geslingerd en vijandig benaderd heeft. Vanaf de eerste dag dat hij raadslid was, heeft hij zichzelf in een isolement gemanoeuvreerd en daar zal hij nooit uitkomen.

Maar er is meer. In het verleden heeft Smolders bewezen dat hij er niet voor terugschrikt om uit vertrouwelijke stukken te lekken. Hij staat onder verdenking van corruptie. Politici houden bovendien – terecht – niet van collega’s die er hun ambitie van maken om op de man te spelen, iets wat Smolders altijd gedaan heeft en hij in uitvergrote vorm opnieuw doet in zijn laatste persbericht. Daarnaast maakt Smolders zich regelmatig schuldig aan formidabele uitschuivers, zoals toen hij laatst verklaarde dat hij niet op het afscheid van Ruud Vreeman aanwezig zou zijn omdat hij toch ook de Bossche pedoseksueel Benno L. niet de hand schudt. Denkt hij echt dat anderen met hem in een coalitie willen zitten en elke dag het gevaar willen lopen zich te blameren door uitspraken van een coalitiegenoot? Denkt hij echt dat zijn collegae-in-spe (zoals hij ze vreemd genoeg toch wil zien) bespot willen worden tot over de landsgrenzen?

Om het er maar niet over te hebben dat een coalitiepartij geschikte mensen moet kunnen leveren voor wethouderszetels en raad. De LST heeft afgelopen raadsperiode niet laten zien dat ze over zulke personen beschikt. In de LST (die, voor de duidelijkheid nog maar eens, geen partij is, maar een ‘burgerbeweging’ waarvan de raadsleden geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen aan een achterban, en waar dus een interne partijdemocratie ontbreekt, er worden aan de raadsleden geen eisen gesteld en ze worden niet gecontroleerd op hun handelen) ontbreekt deskundigheid die aanwezig dient te zijn om zich als degelijke politieke partij (beweging) waar te maken.

De flyer deelt mee dat de LST ‘van tijdelijke aard’ is. Ze zal zichzelf opheffen. Laten we ervan uitgaan dat dit daarvoor hét moment is. Hans Smolders zelf is al enige tijd bezig daarvoor de bewijzen te leveren.

Is er geen ruimte in de Tilburgse politiek voor kritische partijen? Die is er zeker. Misschien zelfs voor een soort LST. Maar niet voor déze LST.

Als de LST de ambitie heeft ooit iets in de Tilburgse politiek te betekenen, dan zal ze fundamenteel van tactiek en opstelling moeten veranderen. Dan zal Hans Smolders inderdaad moeten opstappen en zal zijn zeggenschap en invloed op de politiek van de partij (beweging) tot nihil moeten worden teruggebracht. Constructief beleid, loyaliteit en een coöperatieve instelling zijn eerste vereisten voor samenwerking in een coalitie en die zijn mét Smolders uitgesloten. En zolang dat het geval is, zal geen andere partij met deze beweging in zee willen gaan. Trouwens: willen partijen ook later wel ‘samenwerken’ met een coalitiegenoot die geen democratische organisatiestructuur kent en waarvan de ‘tijdelijkheid’ elke dag over kan gaan in een volledige verdwijning?

Als Smolders is verdwenen en de fractie blijft bestaan – stel dat dat gebeurt -, zullen er vragen oprijzen. Heeft wat nu nog LST heet, de potentie om te veranderen? Stelt de LST-in-spe iets voor zonder Hans Smolders? Ik betwijfel het. Totnogtoe heeft de LST niet bewezen inhoud te hebben, niet mét Smolders. Wel zónder Smolders?

De LST zal dan niet alleen van naam moeten veranderen. En ze zal een lange weg hebben te gaan. Zal lang in de oppositie moeten opereren om het wantrouwen van andere partijen weg te nemen. Degelijk politiek beleid en politiek succes zijn een kwestie van geduld en zijn niet weggelegd voor tijdelijke ‘gelegenheids-niet-politici’.

 

HIER VOLGT HET PERSBERICHT VAN HANS SMOLDERS van 6 januari 2010

Plaatselijke kranten en met name het Brabants Dagblad moeten onderhand de waarheid gaan schrijven anders is de maat vol voor Smolders.

De pertinente leugen van Vreeman waarmee hij zelfs rechtvaardigt meerdere malen de gemeentewet te hebben mogen overtreden is door de plaatselijke media niet eerlijk en objectief behandeld. Hierdoor is tot op de dag van vandaag een onjuist beeld blijven hangen, omdat men Vreeman een fatsoenlijke aftocht wilde gunnen!

Ik neem het de afgelopen maanden de plaatselijke media zeer kwalijk dat zij deze leugen niet duidelijk hebben ontmaskerd, zeker omdat deze qua tijdslijn helemaal niet klopt. Het is heel makkelijk met keiharde feiten aan te tonen dat Vreeman liegt dat hij barst. Een fatsoenlijke aftocht moet je verdienen en die moet Vreeman niet over de rug van Smolders gegund worden!

Vreeman zat als korpsbeheerder tot voor kort wekelijks met het OM aan tafel. Datzelfde OM dat eerder met 12 man bij Smolders is binnengevallen, terwijl Vreeman fraudeleus aan het handelen was en zijn macht misbruikte. November j.l. zou het OM het onderzoek afronden. Blijkbaar is in november bij het OM duidelijk geworden dat van de beschuldiging van Vreeman niets klopte en is men om gezichtsverlies te voorkomen wanhopig op zoek naar iets anders. De belastingdienst wordt hierbij genoemd, nou die mogen hier elk jaar komen controleren, maar dat heeft niets maar dan ook niets met de zieke aanklacht te maken, de leugen van Vreeman!! Overigens zeer bedenkelijk en walgelijk dat ik tijdens dit als maar durende zogenaamde onderzoek uit de krant moet vernemen dat de belastingdienst is ingeschakeld en het niet meer over de leugen van Vreeman gaat.

Een tijdje nadat in 2002 voor mijn ogen Pim Fortuyn werd vermoord werd, kreeg ik gezondheidsklachten. Daar was op een bepaalde manier mee te leven maar die klachten worden sinds die leugen en valse beschuldiging in oktober alleen maar erger, waardoor het zowat onmogelijk wordt om door te gaan. Zonder een objectieve en eerlijke plaatselijke media is het trouwens ook onbegonnen werk om door te gaan.

Vrouw, kinderen en familie smeken mij om te stoppen. Zij weten als geen ander wat ik steeds maar moet ondergaan!

Ik vraag de plaatselijk media om binnen 1 week ruimschoots aandacht te gaan besteden aan de leugen van Vreeman die qua tijdslijn nooit kan kloppen wat feitelijk ook duidelijk valt te concluderen in het Enqueterapport ! Gebeurt dat niet dan neem ik eind volgende week een definitief besluit.

 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “HANS SMOLDERS EN LST ZIJN HET SPOOR BIJSTER”

 1. B.E.Nomoron avatar
  B.E.Nomoron

  Omkopen en chanteren zijn nu eenmaal beproefde mafia praktijken. De Reichstag werd ook door de Nazi's zelf aangestoken om hun dictatuur te vestigen. Niet dat ik Smolders en zijn partij wil gelijkschakelen met Hitler en zijn verwerpelijke ideologie ( demoniseren!), maar het ondermijnen van het bestaande gezag en dan vervolgens huilend het slachtoffer spelen is wel heel erg aandoenlijk.

  Vermoedelijk heeft Smolders angst om straks zijn gezicht te verliezen als hij daadwerkelijk vervolgd wordt vanwege omkoping in de de Mall-affaire. De achterdeur wordt alvast opengezet om het zinkende schip vroegtijdig te kunnen verlaten. Rita staat vast en zeker klaar om het gat van de LST straks op te vullen.

  Het ergste is dat dit gekonkel door ons als belastingsbetalers gefaciliteerd gaat worden. Kunnen we niet collectief weigeren belasting te betalen voor dit soort schertsvertoningen?

 2. Rob avatar
  Rob

  Nee natuurlijk wil u Smolders en zijn partij niet gelijkschakelen met Hitler, B.E. Nomoron, met deze zin wast u uw handen in onschuld. Maar voor de goede lezer doet u het wel en dat is op zijn minst even verwerpelijk als het functioneren van de gehele politiek in Tilburg.
  Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om dhr Mikkers ook even op zijn verantwoordelijkheid als auteur te wijzen om geen beelden in de wereld te helpen die verre van de waarheid staan.
  Lst mag van mij gaan, maar van opruiing is nog geen enkel volk beter geworden.