Geplaatst

RAADSVERGADERING GEMEENTEBEGROTING 2010 – 12 NOVEMBER

Tijdens de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad, gewijd aan de gemeentebegroting van 2010, zijn op het terrein van kunst en cultuur enkele belangrijke besluiten genomen.

Zo wordt het gat in de begroting van het nieuwe Factorium voor 2010 en volgende jaren opgevuld met een bedrag van 120.000 euro dat met name onttrokken zal worden aan het geld (‘werkbudgetten’) dat cultuurmakelaar Bert Matthijssen tot zijn beschikking heeft. Factorium zal de taken van Theater Zaal 16 en de Muse overnemen vanaf september. Dan sluiten beide instellingen.

Het subsidie voor l’Avventura blijft bestaan. Wel zullen er veranderingen in de organisatie aangebracht worden. Misschien wordt die in handen gelegd van het bestuur van de Nieuwe Vorst.

Met grote meerderheid werd het voorstel aangenomen om het Dröge-complex ter beschikking te stellen van Muzima, het Stadsmuseum en het Regionaal Archief Tilburg en een voorstel uit te werken voor de financiële dekking. Het Dröge-complex waarin de Muziekschool huisde, komt leeg te staan door de bouw van het Factorium.

Ook kwam het voortbestaan van de Hall of Fame aan de orde. Verantwoordelijk wethouder Marieke Moorman kondigde onlangs een gedoogmaatregel af. Daardoor kan de Hall of Fame nog twee jaar op de oude plek blijven. Uiteindelijk zal zij verhuizen naar de Spoorzone, naar de Wieldraaierij. Daarvoor is 2½ miljoen uitgetrokken. Sommige politieke partijen waren tegenstander van het voorstel nu al 2½ miljoen euro beschikbaar te stellen, omdat niet duidelijk is hoe dit bedrag tot stand is gekomen. In elk geval is de toekomst van de Hall of Fame voorlopig gewaarborgd.

Dit resultaat leidde tot zuchten van verlichting en tevredenheid bij de gebruikers van de Hall. Vlak voor de behandeling van de motie overstroomden ze massaal de publieke tribune. Ze werden verwelkoomd door burgemeester Ivo Opstelten. Hij verzocht hen niet bij elk pleidooi voor behoud van de Hall of Fame te applaudiseren. ‘We weten nu wel dat u aanwezig bent en wat u vindt.’ Iedereen lachte.

De politieke partijen hebben in verband met de gemeenteverkiezingen van maart volgend jaar hun voorlopige kandidatenlijsten samengesteld. De definitieve lijsten volgen later deze maand of volgende maand.

Het is niet te hopen dat alle partijen het voorbeeld van de PvdA volgen. Deze heeft de fractieleden die afgelopen raadsperiode fel opkwamen voor cultuur en kunst vooralsnog op een onverkiesbare plaats gezet.

De Tilburgse raad liet zien dat ze het belang van cultuur en kunst voor een middelgrote stad inziet en handelt ernaar. Dat geldt niet voor de LST natuurlijk: die gaf maandag fiks af op alles en iedereen die zich met (professionele) kunst inlaat. Ik zeg: de LST. Ik neem aan dat alle fractieleden van deze partij de opvattingen en uitlatingen van LST-voorman Smolders onderschrijven.

Alle berichten van deze auteur