Geplaatst

Geheim fractievoorzittersoverleg opgeheven

In augustus 2006 besloot de VVD niet langer deel te nemen aan het geheime overleg tussen de fractievoorzitters, de politiechef en de Officier van Justitie. De reden hiervoor was dat de VVD vond dat 90% van wat daar besproken werd gewoon in een openbare vergadering kon worden besproken. Daardoor was de VVD niet in staat om het falende veiligheidsbeleid in Tilburg aan de kaak te stellen. In diverse onderzoeken (o.a. Elsevier en AD) blijkt Tilburg al vele jaren lang één van de meest onveilige, zo niet de onveiligste stad van Nederland te zijn. Tilburg heeft onderzocht dat de Tilburgers veiligheid de meest belangrijke gemeentelijke taak vinden. Voor de VVD is het onacceptabel dat een dusdanig belangrijk onderwerp in de achterkamertjes wordt besproken.

In april 2007 bracht Hans Smolders, uit protest over de onterecht opgelegde vertrouwelijkheid, informatie uit dit overleg naar buiten en werd vervolgens gearresteerd. Hem werd daardoor niet langer toegestaan aan het vertrouwelijk overleg deel te nemen en wilde dit ook zelf niet meer. Recent stapte ook de SP en D66 uit het vertrouwelijk deel van het overleg.

Gisterenavond heeft het fractievoorzittersoverleg besloten om het vertrouwelijk overleg helemaal op te heffen. In gevallen dat het écht nodig is om de raad vertrouwelijk te informeren zal de burgemeester dit alsnog doen. De VVD vind dit prima omdat het dan ook duidelijk zal zijn dat het ook écht om vertrouwelijke informatie moet gaan. Zo zie je maar; het kán dus wel…..