Geplaatst

Milieuhobbyisme college wint het van wensen van Tilburgers

Wat de Tilburgers belangrijk vinden wordt jaarlijks onderzocht in het zogenaamde burgeronderzoek. Veiligheid wordt door de Tilburgers al jaren verreweg het meest belangrijke onderwerp gevonden. Het is opvallend om te zien dat het college wél in de voorhoede van Nederland wil lopen bij hun eigen milieuhobby maar niet bij de prioriteit van de Tilburgers.

Het is niet dat ik een schoon milieu onbelangrijk vind. Mijn ergernis is dat miljoenen van de Tilburgers over de balk worden gegooid. Toppunt is natuurlijk het bomenproject in Nicaragua. Om CO2 te reduceren is op kosten van Tilburgers een aantal bomen geplant in Nicaragua. Daarom is een delegatie van zo’n 15 Tilburgers naar Nicaragua gevlogen en alleen al dat vliegen heeft meer CO2 uitstoot opgeleverd dan die bomen in hun hele leven zullen omzetten….

Ook het "waste-care-system" van de gemeente is een voorbeeld van verspild geld. Het afval op het gemeentehuis wordt in een stuk of acht stoffen gescheiden opgehaald. Hiervoor is het hele gemeentehuis voorzien van peperdure speciale inzamelbakken die op alle kamers van het gemeentehuis te vinden zijn. Vervolgens wordt al het afval meerdere keren per week met oude aftandse (en dus milieuvervuilende busjes) opgehaald. De milieuwinst van in acht stoffen gescheiden ophalen is dankzij de huidige stand van de techniek op het gebied van vuilverbranding al minimaal. Tel daar het milieuverlies van het apart ophalen bij en ook  bij dit project zijn weer honderdduizenden euro’s gemeenschapsgeld over de balk gegooid.

Het milieufanatisme van dit college frustreert echter ook nog een gezonde ontwikkeling van onze stad. Voor een gezonde ontwikkeling is toename van de werkgelegenheid noodzakelijk. Een aantrekkelijke stad moet een aantrekkelijk stadscentrum hebben. Juist deze basisinzichten worden ondergesneeuwd door het milieuhobbyisme van dit college.

Het college wil oude vrachtwagens in het centrum verbieden. Een maatregel waarvan alleen al de handhaving tonnen zal kosten mogelijk zelfs ten koste van politie-inzet die niet kan worden ingezet voor criminaliteitsbestrijding. De milieuwinst is vermoedelijk nihil. Nagenoeg de enigen die in het centrum gebruik maken van oude vrachtwagens zijn de marktkoopmannen. Aangezien dit slechts om enkele wagens gaat en deze wagens ook nog eens maar zeer weinig kilometers in Tilburg rijden is de winst vermoedelijk onmeetbaar klein. De vaak kleine en zelfstandige ondernemers zullen als alternatief met kleinere voertuigen gaan rijden die niet onder het verbod vallen. Hierdoor zullen ze wat vaker op en neer moeten rijden en dus per saldo juist meer gaan vervuilen!

Extreem hoge parkeertarieven die het college wil doorvoeren frustreert de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Hogere parkeertarieven betekent minder bezoekers; deze gaan wel naar andere steden. Minder bezoekers betekent dat Tilburg minder aantrekkelijk wordt voor winkeliers. Minder winkeliers betekent vervolgens weer nog minder bezoekers en de vicieuze cirkel is rond. Het college wil de parkeertarieven zo fors verhogen dat er zelfs overleg met andere gemeenten nodig is om niet te veel uit de pas te gaan lopen! Het geld is nodig voor de geldverslindende milieuhobby’s van het college. Ruim een jaar geleden waren de parkeertarieven al zo hoog dat er een overschot was van meer dan een miljoen Euro! Dit overschot is ondanks de afspraak dat de parkeerkosten uitsluitend zouden aangewend voor parkeren door dit college in de pot gestopt waaruit alle gemeentelijke hobby’s worden betaald.

"milieuvriendelijk" onkruid bestrijden is ook nog zo’n hobby die ieder doel voorbij schiet. In Tilburg wordt dit onder andere gedaan middels "branden". Naast het voertuig (dat brandstof verbruikt) waar dit mee wordt gedaan wordt ook nog brandstof gebruikt voor het branden zelf. Probleem hierbij is echter dat hetzelfde onkruid soms al een dag later weer vrolijk op de stoepen staat. Hierdoor moet dus veel vaker worden rondgereden en is dit een zeer dure en uiteindelijk veel minder milieuvriendelijke oplossing. Bij het branden moet ook nog worden "nagebrand". Dit zijn de stukjes rondom paaltjes en lantaarnpalen. Dit kost ook weer brandstof en tast onder andere de beschermingslaag van die palen aan waardoor die minder lang meegaan. Bij onkruidbestrijding met bijvoorbeeld Round-Up gaat het onkruidplantje helemaal dood doordat de wortels geen water meer opnemen. Dit middel heeft geen enkel effect op bijvoorbeeld grondwater en restanten worden snel en natuurlijk afgebroken. Dit middel mag dan ook zelfs in grondwaterbeschermingsgebieden voor drinkwater worden gebruikt! Door het overdreven milieufanatisme wordt dus niet alleen bakken met gemeenschapsgeld verkwanseld maar ook het milieu is daar niet bij gebaat.    

Wat de Tilburgers wél willen is een keiharde aanpak van de 150 veelplegers. Deze kleine groep is voor 60% van alle criminaliteit in Tilburg verantwoordelijk! De ISD maatregel (Inrichting voor Stelselmatige Daders) maakt het mogelijk om de onverbeterlijke veelplegers voor 2 jaar uit de maatschappij te halen. De vorige landelijke regering (CDA/VVD) heeft besloten dat als een (meestal verslaafde) veelpleger stelselmatig heeft aangetoond dat hij zijn criminele gedrag niet laat beëindigen door steeds korte celstraffen wordt de maatschappij voor 2 jaar verlost van deze persoon. De criminaliteit zal niet alleen direct dalen. Ook politieagenten zijn nu een belangrijk deel van hun tijd kwijt met criminaliteit van die kleine groep. Als die zijn opgepakt houden ze tijd over voor andere zaken waarvan de pakkans daarvan dus wordt verhoogd en daardoor zal de criminaliteit nog verder dalen. In Tilburg blijken slechts 15 van de 150 veelplegers inmiddels de ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen. De burgemeester heeft expliciet aangegeven NIET te willen overleggen met justitie hoe dit aantal te verhogen omdat hij dit niet als zijn taak ziet. De VVD is van mening dat een voor de veiligheid verantwoordelijk persoon, die in het driehoeksoverleg in iedere geval maandelijks met justitie aan tafel zit, dit wél moet doen. Kennelijk is veiligeheid geen hobby van dit college……

Reacties

6 reacties op “Milieuhobbyisme college wint het van wensen van Tilburgers”

 1. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  milieufanatisme ? was het maar waar. Keep on dreaming Joost!

 2. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  Veiligheid is kennelijk de hobby van de VVD. Daarin schiet de VVD ver door. Camera's verplaatsten de criminaliteit alleen maar. Politiemannen die naar beeldschermen zitten te turen, dat levert niet erg veel op voor de veiligheid. Die kunnen alleen maar constateren dat er iets plaatsvindt. Het "gevoel van veiligheid" is waar de VVD op inzet. Symboolpolitiek.

  Veelplegers aanpakken prima, maar de VVD wil ze gewoon 2 jaar opbergen. Niet het feit zelf, maar het vaker voorkomen van het feit moet de strafmaat bepalen. Dat komt gewoon neer op zwaarder straffen. Waarom verslaafden niet helpen met hun ziekte; een afkicktraject aanbieden? Daar is veel te weinig capaciteit voor.

  Wat betreft de parkeertarieven, mag daar heus wel wat op komen. Auto's zorgen voor gezondheidsschade, en alle P-infrastructuur die erbij is gekomen de laatste jaren, moet gewoon door vervuilers / gebruikers betaald worden. Zo ook al die bomen die het fijnstof moeten gaan afvangen. De P-prijs mag best ontmoedigend werken voor het autogebruik.

  Die maatregel tegen vuile vrachtwagens werkt jarenlang door… dus op termijn is dat heus wel milieuwinst. De VVD heeft die visie niet, en zal nooit iets durven te doen wat ondernemers in de knip treft. Maar juist om ondernemers ergens toe te bewegen (tot iets van algemeen nut of zo) moet je ze in hun portemonee treffen.

  De VVD ziet van de inzet op milieu de winst in het welbevinden van burgers gewoon niet. Logisch voor een partij die immateriele zaken niet in geld kan / wil uitdrukken. Als het niet in geld uit te drukken is, dan bestaat het kennelijk niet.

 3. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  die 15 veelplegers zijn zeker die 15 die naar nicaragua zijn geweest?
  of zocht je niet naar zo'n makkelijk inkoppertje?

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  die 15 veelplegers met isd waren zeker die zelfde vijftien die naar nicaragua gingen

 5. Frits Bommel avatar
  Frits Bommel

  Ik voel me pas veilig als ik in een goed milieu verkeer