Geplaatst

Mijn wietplant

Op de schaarse mooie dagen van deze zomer heb diverse malen vrienden van me in mijn tuin ontvangen. Met de nodige verbazing zag men dat in mijn tuin een heuse wietplant staat. De verbazing is zo groot omdat ook in mijn privé-omgeving ik mijn enorme zorg over de gehele wietproblematiek niet onder stoelen of banken steek.

Als rechtgeaarde liberaal heb ik geen principiële problemen met wietgebruik. Als liberaal gun je iedereen zijn vrijheid tot het moment dat de vrijheid van de één de vrijheid van de ander aantast. En dát is bij de gehele wietproblematiek in hoge mate het geval. De problemen van de wiet zijn grofweg in te delen in 2 aspecten: de problemen als gevolg van het roken van de wiet en de problemen van de wietteelt.

Het probleem van de wietteelt bestaat uit het in brand vliegen van huizen, vuurwapenbezit, illegale lozingen, normvervaging, verloedering, toename gevoel van onveiligheid, stankoverlast en enorme kosten die door u en ik moeten worden betaald (alleen al voor gestolen stroom € 80 per huishouden per jaar!!!).

Het probleem van het wietgebruik bestaat grofweg uit schooluitval, werkloosheid, verkeersongelukken, ontwrichting gezinnen en afzakken naar criminaliteit. Deze problemen mogen niet worden onderschat! Met het huidige nationale en gemeentelijke beleid kunnen- en worden deze problemen in ieder geval onvoldoende aangepakt.

Als we iets willen doen aan het terugdringen van het gebruik van softdrugs denk ik dat dit het beste kan gebeuren op een wijze analoog aan de aanpak van het roken van tabak. Het antirook beleid lijkt immers effect te sorteren; het aantal rokers daalt al jaren. Het beleid daarin wordt gekenmerkt door voorlichting, ontmoediging, beperking van het aantal plaatsen waar gerookt mag worden en het sterk verhogen van de prijzen. Het toepassen van een prijsbeleid door het opleggen van accijnzen is nu niet mogelijk omdat er geen accijns zit op wiet. Sterker nog; over de wiet wordt niet eens BTW betaald. Deze instrumenten kunnen pas worden ingezet als de teelt op enige wijze legaal wordt. Aangezien de markt in handen is van criminelen, is vrijgeven wat mij betreft geen optie. Teelt door de overheid is een alternatief dat heel veel problemen kan oplossen.

Teelt onder regie van de overheid geeft de mogelijkheid om het gebruik terug te dringen en lost veel van de problemen die samenhangen met de illegale teelt op. En daarom heb ik een wietplant in mijn tuin staan. Het zaadje heb ik gekregen van de Jonge Democraten (jongerenafdeling van D66) toen wij als VVD samen met enkele andere partijen een initiatiefvoorstel indienden om gemeentelijke kweek in Tilburg te realiseren. De huidige landelijke regering (PvdA, CDA en CU) is hier echter op tegen. Zij zien meer in pappen en nathouden.

Overigens heeft de VVD recent een eigen nota uitgebracht die op onderstaande link is te downloaden.

Misschien dat ik nog wel iets "leuks" ga doen met mijn eerste oogst dat op termijn helpt om een belangrijk deel van de problemen van wietgebruik én wietteelt terug te dringen.

Reacties

7 reacties op “Mijn wietplant”

 1. Iemand uit je omgevi avatar
  Iemand uit je omgevi

  'k Zou best een keer met jou willen blowen. Belangstelling, Joost?

 2. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  de zaadjes hebben ze bij jou over de heg gegooid
  omdat men beslist wilde dat je het eens ging gebruiken

 3. Jasper avatar
  Jasper

  "Als rechtgeaarde liberaal" zou u principi

 4. Erik avatar
  Erik

  Joost,

  Leg mij eens uit hoe je vanuit een gereguleerde teelt in Tilburg (of in enkele gemeenten tegelijk – als "proef") kunt zorgen dat de illegale teelt uit de markt wordt gedrukt. Gerguleerde teelt zal, al dan niet met BTW, altijd duurder zijn dan illegale teelt die bijvoorbeeld de stroom illegaal kan aftappen. (ik moet trouwens de eerste VVDer nog tegenkomen die mij wil overtuigen dat we een activiteit juist door de overheid moeten laten uitvoeren!)

  Verder: als we wiet in heel NL "door de overheid" laten telen, dan zal een stad als Tilburg nog meer overlast krijgen: de illegale teelt zal dorozetten (want vanuit Tilburg doorvoeren naar bv Belgie is aardig simpel), de afname van legale teelt door drugstoeristen zal toenemen, en de totale kosten voor de samenleving nemen toe: er is politie inzet nodig voor toezicht op de regulering en voor repressie ivm de illegale teelt.

  Rechtgeaard liberaal, en oprecht naief, zou ik het standpunt van de VVD op dit dossier willen noemen.

 5. avatar
  Anoniem

  Beste Erik,

  E

 6. avatar
  Anoniem

  Beste Jasper,

  Het liberale uitgangspunt heeft niet als uitgangspunt dat ELK overheidstoezicht slecht is. Bestrijding van criminaliteit is er daar

 7. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  Ik ken fractievoorzitters bij wie er al geoogst is hoor Joost, ik zou me zorgen maken over dat plantje van je. Maar goed spul is gelukkig ook nog steeds te koop!